T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Mezuniyet Sonrası İş İmkanları

Mezunlarımız, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, kamu ve özel sağlık kurumlarında farklı yönetsel kademelerde (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb.), sağlık turizmi ile ilgili kurumlarda, Kızılay’da, farklı düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlarda, basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimlerinde, ilaç ve tıbbi sarf malzeme şirketlerinde, sigorta şirketlerinde, fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, öğretim elemanı olarak çalıştırılmak üzere üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ve programlarında ve uluslararası sağlık kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahiplerdir.

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilir ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca sağlık politikalarının oluşturulması ve sağlık ekonomisi gibi alanlarda da aktif rol alabilirler. Tıp ve sağlık alanı, ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan meslek gruplarından bir tanesidir. Sağlık hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için, alanında uzman hekimlere, sağlık personellerine ve sağlık yöneticilerine olan ihtiyaç gelecekte de artarak devam edecektir.

Öğrencilerimiz, stajlarını sağlık sektörünün lider markası Florence Nightingale Hastaneleri bünyesindeki üstün teknoloji ve donanıma sahip nitelikli hastanelerde yapma imkanı sayesinde kendi alanlarında tecrübe kazanmaktadır ve bu nedenle mezun olduktan sonra iş bulma süreçleri hızlanmaktadır. Staj programında başarı gösteren öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra gerek duyulması halinde Florence Nightingale Hastaneleri’nin ilgili bölümlerinde çalışabilmeleri için değerlendirmeye alınmaktadır.

Mezunlarımıza kendi alanlarında %70 oranında istihdam sağlıyoruz ve mezuniyetleri sonrasında da Kariyer Merkezi’miz ile onlarında yanında oluyoruz. T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak sağlık eğitimini Florence Nightingale kalitesiyle markalaştırıyor ve öğrencilerimizi eğitim dönemleri boyunca meslek hayatlarına hazırlıyoruz.