Fen-Edebiyat Fakültesi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun öğrenciler yetiştirmek adına hedeflerini belirlemiştir. Sağlık üniversitesi olarak oluşturulan üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi’nde, ‘Psikoloji’ ve ‘Moleküler Biyoloji ve Genetik’ bölümleri bulunmaktadır. Fakülte olarak amacımız temel ve çağdaş bilgi ile donatılmış kritik ve yaratıcı düşünme becerisine sahip araştırmacı bireyler yetiştirmektir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü kapsamında moleküler düzeyde organizmaların yapıları, işlevleri, birbiriyle ve çevreleri ile olan ilişkileri incelenir. Bu alanda muhtelif yerlerde iş bulan mezunlarımız uygulamacı ve araştırmacı özelliklere sahip olurlar.

Psikoloji mezunlarımızın toplumu farklı kesimlerindeki bireyleri tanıyabileceği, anlayabileceği ve çözümler üretebilmek için gerekli temel ve çağdaş bilgiye sahip olmalarına önem vermekteyiz. Alanda gözlem yapmaları ve son sınıfta bitirme projesi hazırlama zorunlulukları, onları uygulama ve araştırmaya hazırlayıcı etkinliklerdir.

Ayrıca her sene anlaşmalı olduğumuz Avrupa ülkelerinden Erasmus öğrencileri üniversitemize gelmektedir ve kendi öğrencilerimiz de (bir veya iki yarıyıl için) değişim programı kapsamında AB ülkelerinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelere giderek farklı kültürleri tanıma imkanı bulmaktadırlar. Bu bağlamda üniversitemiz farklı kültürleri kaynaştırarak bilimsel bilgiyi paylaşma imkanı sunmaktadır.