Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü hem pratik hem teorik olarak eğitimlerin gerçekleştiği bir lisans programıdır. Sayısal puan türü ile öğrencilerin tercih edebileceği bölümlerden birisi olan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün amacı; araştıran, soru soran, etik değerlere sahip bilim insanları yetiştirmektedir. Bölümümüz sınırlı sayıda öğrenci kabul etmektedir. Bu sebeple öğrenci başına düşen akademisyen sayısının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu görülmektedir. Tıp, sanayi, bilim, çevre ve tarım gibi sektörlere damga vuran bölümümüz, uygulanan eğitim modelleri ile öğrencilerin teorik bilgilerini geliştirmeyi hedefler. İstanbul’da bulunan Demiroğlu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, klinik araştırma yapabilme imkanlarıyla alanında yetkin kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sağlık üniversitesi olarak kurulan üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda lider bir marka olmayı hedeflemektedir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi (DBÜ), Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2016 yılında İstanbul’da kurulur. Uygulamacı ve araştırmacı özelliklere sahip kişiler yetiştiren Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümümüz, üniversitemizin bünyesinde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi’nde bulunur. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, toplam 8 dönemden oluşur. Bölümümüz, bilim ve teknoloji çağına ayak uydurabilecek bilim insanlarının yetişmeleri için donanımlı eğitim ve öğrenim vermektedir. Bölümümüz moleküler biyoloji ve genetik sıralama olarak da 2022 yılında daha ileri sıralarda yer almayı hedeflemektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Genel Bakış

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans eğitimi boyunca uygulamalı ve teorik eğitim modeli uygulanır. Bölümümüz teorik ve temel bilim araştırmalarının yanı sıra klinik uygulamalara da ağırlık vermektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Diploması almaya hak kazanan öğrenciler, Moleküler Biyolog unvanı ile çalışabilmektedir. Lisans öğrencilerimiz, moleküler biyoloji ve genetik puanları itibarıyla en başarılı öğrenciler arasında yer alır. Bundan dolayı bölümümüz her sene anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve araştırma merkezleriyle Erasmus ve ikili anlaşmalar gibi bilimsel araştırmalara imza atmaktadır. Öğrenciler, staj programları ile desteklenmektedir. Aynı zamanda son sınıfa gelen her öğrenci, deneysel çalışmaya dayalı bir araştırma projesi tamamlamaktadır. Bilimsel Araştırma Fonu ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırmalar ile öğrenciler mezun olmaktadır.
 

Demiroğlu Bilim Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Okutulan Dersler

Üniversitemiz verdiği teorik bilgileri klinik araştırmalar ve staj programları ile pekiştirmektedir. Bölümde verilen dersler her yıl farklılık gösterir. Moleküler biyoloji ve genetik dersleri birbirinin devamı niteliğindedir:

1. sınıf: Bölümün ilk yılında genel biyoloji, fizik, genel kimya, matematik, organik kimya, bilgisayar ve biyofizik gibi dersler verilir. Birçok bölümün ilk yılında olduğu gibi moleküler biyoloji ve genetik bölümünde de Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri verilmektedir. 

2. sınıf: Bölümün 2. yılında  temel biyokimya, temel genetik, hücre biyolojisi, istatistik, temel mikrobiyoloji, moleküler genetik, moleküler biyolojide kullanılan istatistik yöntemleri, bitki biyolojisi gibi dersler verilir. Ayrıca klinik biyokimya, insan anatomisi, temel immünoloji, biyomedikal, sağlık bilimlerinde etik, enzimoloji, ilk yardım, terminoloji gibi dersler seçmeli alan dersi kategorisinde sunulmaktadır. Öğrenciler; mesleki ingilizce, psikoloji, kişilerarası iletişim becerileri, güzel konuşma sanatı, bilim tarihi, akademik ingilizce, işletme, stres ve kriz yönetimi gibi dersleri ise alan dışı olarak seçebilmektedir.

3. sınıf: Bölümün üçüncü yılında bakteri ve virüs genetiği, moleküler biyoloji ve genetik araştırma yöntemleri, biyoteknoloji, doku kültürü teknikleri, rekombinant DNA teknolojisi, histoloji ve embriyoloji, insan genetiği gibi dersler verilir. Ayrıca seçmeli alan dersi kategorisinde hormonlar, moleküler mikrobiyoloji, nörobiyoloji, biyoinorganik kimya, transplantasyon genetiği, genetikte güncel konular, endüstriyel mikrobiyoloji, sitogenetik, temel farmakoloji ve farmakogenetik dersleri yer alır. Bilgi teknolojileri ve uygulamaları, davranış bilimleri, yönetim psikolojisi, sosyoloji, sağlık kurumlarında stratejik yönetim, sanat tarihi, girişimcilik ve sağlık yönetimi dersleri ise seçmeli alan dışı ders kategorisinde bulunur.

4. sınıf: Bölümün son yılında immünogenetik, kök hücre ve hücre tedavileri, deney hayvanlarının kullanımı ve etik, kanser biyolojisi ve genetiği, genomiks ve proteomiks, adli bilimlerde moleküler uygulamalar, akademik sunum becerileri, laboratuvar uygulamalarında kalite güvencesi ve akreditasyon gibi dersler verilir. Bölümden mezun olmak için bitirme projesi ve seminer şartı bulunur. Son sınıfta sunulan seçmeli dersler arasında ise liderlik yönetimi, antropoloji, biyoinformatik, prenatal tanı, toplam kalite yönetimi ve akreditasyon, hücre sinyal iletim yolları, iş sağlığı ve güvenliği, kanser ve beslenme bulunur.

Demiroğlu Bilim Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Sağlanan Olanaklar

Öğrenciler, bölümümüzün laboratuvarlarına ek olarak diğer fakültelerin bilgisayar, fizik ve kimya laboratuvarlarından yararlanabilmektedir. Üniversitemiz ve hastanelerimiz bünyesinde bulunan araştırma merkezleri öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğrencilerimiz alanında kendini ispatlamış uzman öğretim üyesi kadrosuyla teorik ve uygulamalı dersler almaktadır. Bölümümüz, özel alan derslerini içeren bir eğitim programı sunmaktadır. Öğrenciler, eğitim süreci boyunca uluslararası araştırma işbirlikleri ile desteklenmektedir. Üniversitemiz bölümle ilgili kongrelere ve sempozyumlara katılımı teşvik etmektedir. Bölüm öğrencilerimiz, hastanelerimizde staja başlayabilmektedir. Okulumuzda 1 adet kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanede bulunan dijital ve geniş baskılı kitap koleksiyonu, gereksinimleri karşılar niteliktedir. Geniş uygulama olanaklarıyla beğenileri kazanan üniversitemizin bünyesinde pek çok kulüp bulunur.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanları

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, SAYISAL puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler puanlarına göre burslu ve %50 indirimli öğrenci statüsünde olabilmektedir. Bölüm sınırlı sayıda öğrenci kabul etmektedir. Bundan dolayı bölüme öğrenciler ilgi göstermektedir. Başarı sıralaması ve taban puanı, moleküler biyoloji ve genetik netleri baz alınarak belirlenir. Bundan dolayı Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları, her yıl değişkenlik gösterir.

2021 ÖSYS Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
Burslu taban puanı: 324,85465
Burslu başarı sıralaması: 123.562

2020 ÖSYS Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
Burslu taban puanı: 361,37180
Burslu başarı sıralaması: 143.000
%50 indirimli taban puanı: 215,61181
%50 indirimli başarı sıralaması: 650.000

2019 ÖSYS Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
Burslu taban puanı: 337,79725
Burslu başarı sıralaması: 126.324

2018 ÖSYS Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
Burslu taban puanı: 334,56847
Burslu başarı sıralaması: 108.000
 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile İlgili En Çok Merak Edilen Sorular

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Nedir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün amacı; hücreleri meydana getiren moleküllerin, canlı davranışlarını nasıl etkilediğini belirleyen nitelikli bilim insanları yetiştirmektir. Geniş kapsamlı müfredatı ile bölümümüz, uluslararası bilim arenasında ülkemizin tanınırlığını arttırmaktadır. Bölümde pratik, klinik ve teorik konuların bulunduğu bir eğitim verilmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kaç Yıldır?

Ülkemizde moleküler biyoloji ve genetik bölümü 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Staj, eğitim ve ders içeriği üniversiteler arasında farklılık göstermektedir. Bölümün eğitim dili Türkçedir. Fakültemizde uygulama, teorik ve klinik dersleri verilmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunlarının Çalışma Olanakları Nelerdir?

Moleküler biyoloji ve genetik bölümünü başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz sağlık sektöründe çalışma imkanı bulabilmektedir. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Moleküler Biyolog unvanıyla üniversitelerde, eğitim ve araştırma hastanelerinde, tüp bebek merkezlerinde, ilaç firmalarında, biyoteknoloji araştırma ve kök hücre merkezlerinde çalışabilmektedir.