Psikoloji

Psikoloji Bölümü

Psikoloji bölümü, teorik eğitimlerin saha çalışmalarıyla desteklendiği lisans programıdır. Klinik ve danışma merkezlerinde yapılan saha çalışmaları ile öğrencilerin mesleği daha yakından tanırken öğrendikleri bilimsel bilgileri pekiştirmeleri hedeflenmektedir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, saha çalışmaları ve teorik derslerinin yanı sıra davranışsal ölçme ve değerlendirme teknikleri gibi konularda da öğrencilerinin bilimsel yetkinlik kazanmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yenilikçi bir eğitim modeli belirleyerek alanında uzman psikologlar yetiştirmek üzerine çalışmaktadır. 

Psikoloji lisans eğitiminin amacı, bilimin dayandığı bilgi tabanını genişletmek, derinleştirmek ve saha için yetkin araştırmacılar yetiştirmektir. Bir bilim dalı olarak psikolojinin incelenmesinin yanı sıra biyoloji gibi temel bilimler üzerine çalışmalar yaparak disiplinler arası çalışma metodolojisini geliştirmektir. Bu bağlamda bilimin metodolojik temellerini içeren araştırmalar için öğrenciler teşvik edilmektedir. Özel çalışma metodolojisi ve uzman akademik kadrosuyla bölüm, donanımlı psikologlar yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Eşit ağırlık puan türünde öğrenci alan psikoloji sıralama olarak, puan türünün en yüksek bölümleri arasında yer alarak nitelikli bilim insanları yetiştirmek üzerine çalışmaktadır. 

Psikoloji Bölümüne Genel Bakış

Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. İlk iki yıl “Psikolojiye Giriş” ile başlayan bölüm dersleri teorik ağırlıklıdır. Bu dersin yanı sıra “Psikoloji Tarihi” gibi öğrencilerin akademik gelişmeleri daha yakından inceleyebileceği eğitimlere de yer verilir. İkinci yıldan itibaren müfredatta bu biliminin alt dallarına yer verilmektedir. Psikolojinin alt dalları aşağıda verilmiştir:

•    Klinik Psikoloji: Psikolojik araştırma ve teknikleri klinik ortamda uygulayan bir alandır. Klinik psikologlar, her yaştan ve her kesimden insanı danışan olarak kabul etmektedir. Yöntem ve teknikler, danışanın durumuna göre değişebilmektedir. Ancak alanın odak noktası, değerlendirmeler ve testler yoluyla danışanlara uygun müdahaleyi uygulamaktır.
•    Gelişim Psikolojisi: Fiziksel, bilişsel, sosyal, entelektüel, algısal, kişilik ve duygusal büyüme dahil olmak üzere yaşam boyu insanın gelişmesini ve değişikliklerini incelemektedir. Bu kapsamda biyolojik ve duygusal değişimlerin ölçülmesi ve tanımlanması üzerine çalışmaktadır.
•    Sosyal Psikoloji: Bireylerin davranışlarının içinde bulundukları toplumun varlığından veya davranışlarından nasıl etkilendiğini incelemektedir. Sosyal psikologlar, “İnsanların algıları ile eylemleri sosyal etkileşim ve diğer çevresel faktörlerden nasıl veya neden etkilenir?” sorusunu araştırmaktadır. 
•    Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: İşyerinde insan davranışını incelemektedir. İşe alım, seçme ve yerleştirme, performans ölçümü, çalışma motivasyonu, ödül sistemleri, çalışma yaşamının kalitesi, işin yapısı ve insan faktörü, örgütsel gelişim ve tüketici davranışları bu alanın konuları arasında yer almaktadır. Bu alanda çalışan psikologlar, Eğitim ve geliştirme ihtiyaçların belirlenmesi, iş yaşamının kalitesinin artırılması ve tüketici tercihleri gibi konular üzerine araştırmalar yapmaktadır. 
•    Sağlık Psikolojisi: Biyolojik ve psikolojik faktörlerin sağlığı ve hastalığı nasıl etkilediğini incelemektedir. Sağlık psikolojisi alanında çalışan uzmanlar, günlük alışkanlıkları geliştirmek ve sağlık sistemlerini daha kaliteli hale getirmek üzerine çalışmaktadır.  

Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nin psikoloji bölümünün müfredatında bilim dalının tüm alt dallarında uzman akademisyenlerce eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerin verilmesindeki temel amaç, öğrencilerin hangi alanda uzmanlaşmak istediğini belirlemesine yardımcı olmaktır.

Demiroğlu Bilim Psikoloji Bölümünde Okutulan Dersler

Psikoloji bölümü müfredatı alanında uzman psikologlar yetiştirilmesi için eksik şekilde hazırlanmaktadır. Öğrenciler alan derslerinin yanı sıra ilk iki yıl İngilizce, bilgisayar, Türk dili ve İnkılap tarihi dersleri de alarak hem kültürel hem de teknolojik anlamda desteklenmektedir. Psikoloji bölümü dersleri aşağıdaki şekilde organize edilmektedir: 

•    1. Sınıf: Bilim dalının terminolojisine giriş yapmak niteliğinde hazırlanan dersler ağırlıktadır. Psikolojideki araştırma yöntemleri, duygular ve davranışlar gibi konularda eğitimler verilmektedir. Aynı zamanda multidisipliner çalışma için yardımcı bilim dallarıyla ilgili dersler de müfredata eklenmiştir. 
•    2. Sınıf: Psikolojinin alt dallarına giriş yapılmaktadır. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi ve Sosyal Psikoloji dersleri 2. sene verilmeye başlamaktadır. Dersler, bu alanlara giriş niteliğinde olmaktadır. Aynı zamanda uygulamalı eğitimler de 2. sınıfın ilk döneminden itibaren başlamaktadır. 
•    3. Sınıf: Sağlık Psikolojisi ile ilgili derslerin yanı sıra psikopatolojik dersler de başlamaktadır. Bu derslerde vaka değerlendirmeleri yapılmaktadır. Ayrıca, psikolojik ölçme ve değerlendirme tekniklerinin eğitimleri de 3. sınıf itibarıyla verilmektedir. Psikolojik testler, çocuklarda kullanılan ölçme araçları gibi eğitimler ile teorik bilgiler pratiğe dökülmeye başlanır.
•    4. Sınıf: Uygulamalı dersler saatlerinin fazlalaştığı bir eğitim yılı olması hedeflenmektedir. Klinik psikolojiye giriş yapılmaktadır. Aynı zamanda çocuk ve ergen psikolojisi ile birlikte nöropsikoloji dersleri de başlamaktadır. 

Psikoloji bölümü okumak isteyen öğrenciler, alana Türkçe ve matematik derslerinin ağırlıklı olduğu EA puan türünde hazırlanmalıdır. Bölüme yerleşen öğrencileri isteğe bağlı olarak lisans eğitimine başlamadan önce hazırlık okuyabilmektedir.

Demiroğlu Bilim Psikoloji Bölümünde Sağlanan Olanaklar

Öğrencilerin zamanını verimli geçirebilmesi için Esentepe kampüsünde yer alan kütüphane hafta içi 08:30 ile 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Psikoloji bölümü öğrencileri, derslerinde yardımcı olabilecek birçok eseri kütüphane bulup araştırma yapabilmektedir. Ayrıca Şişli yerleşkesinde yer alan kütüphane de 7 gün 24 saat hizmet vererek öğrencilerin istediği her an bilgiye ulaşmasına destek vermektedir. Lisans öğrencileri kütüphaneden 3 adete kadar kitabı ve ciltli dergiyi ödünç alabilmektedir. Ödünç alınan kitap ve ciltli dergilerin 15 gün içinde kütüphaneye yeniden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu hizmetle birlikte öğrenciler, ders materyalleri için öğrenci numarası ile online katalogu kullanarak tarama yapabilmekte ve ihtiyacı olan eserlere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Online katalogta kitap ve ciltli dergilerle birlikte daha önce yazılmış olan bilimsel makalelere de erişilebilmektedir. Kütüphane olanaklarının yanı sıra Bölümde okuyan öğrenciler, staj için ERASMUS programına başvurabilmektedir. ERASMUS programı ile öğrencilere İspanya’da staj yapabilmek imkanı sunulmaktadır. Ayrıca psikoloji başarısı sırası yüksek olan bir bölüm olduğu için öğrencilere yüzde 100 ve yüzde 50 burs verilmektedir. 

İlgi duyulan alanlarda aktivitelere katılım sağlanabilmesi için öğrenci kulüpleri de kurulmuştur. Kulüplerle öğrenciler, sosyal etkinliklere katılım için teşvik edilmektedir. Bilimsel araştırma, sinema, briç ve fotoğrafçılık gibi kulüplerin yanı sıra farklı sınıflardaki bölüm öğrencilerini tek çatı altında toplayan psikoloji kulübü de bulunmaktadır. 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları bölümlere göre değişiklik göstermektedir. Ancak üniversite yetkin kadrosuyla gelecek yıllarda puan sıralamalarında üst sıralarda yer almayı amaç edinmiştir.

Psikoloji Bölümü ile İlgili En Çok Merak Edilen Sorular

Psikoloji Bölümü Nedir?


Psikoloji puanları eşit ağırlık türünde hesaplanan bir lisans programıdır. Bilim dalı ise zihni ve davranışları incelemektedir. Psikologlar zihinsel süreçleri, beyin fonksiyonlarını ve davranışlarını incelemek ve anlamak üzerine çalışmaktadır. Alan sosyal, eğitim ve sağlık bilimleriyle güçlü bağlantıları olan “Hub Bilim” olarak kabul edilir. 

Psikoloji Bölümü Kaç Yıldır?

Psikoloji bölümünde 4 yıl eğitim verilir.

Psikoloji Mezunlarının Çalışma Olanakları Nelerdir?

Psikoloji mezunları “psikolog” ünvanı ile mezun olmaktadır. Psikologlar akademide, okullarda, huzurevlerinde, danışmanlık ve araştırma merkezlerinde çalışabilmektedir. Hem özel hem de kamu kurumlarında çalışma olanakları mevcuttur.

Psikoloji Bölümünün Alt Dalları Nelerdir?

Psikoloji bölümü klinik, gelişim, sosyal, endüstri ve örgüt, sağlık olmak üzere dört alt dalda incelenebilmektedir. Ayrıca öğrenciler, lisans eğitiminin ardından psikoloji yüksek lisans programına başvurarak dilediği alanda uzmanlaşabilmekte ve uzman akademisyenlerle birlikte akademik araştırmalara katılabilmektedir.