T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Nedir, Mezunu Ne İş Yapar?

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, teorik ve pratik eğitimlerin verildiği bir lisans programıdır. Sayısal puan türüyle öğrenci alan bu bölümün asıl amacı modern bilimin ışığında araştıran ve sorgulayan etik değerlere sahip bilim insanları yetiştirmektir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik, yaşamın temel yapıtaşları olan DNA, RNA ve proteinlerin işlevlerini ve etkileşimlerini derinlemesine inceleyen bir bilim dalıdır. Bölüm, genetik bilgi akışını, gen ifadesini ve genetik değişimleri anlama üzerine yoğunlaşarak, öğrencilere bu karmaşık süreçleri yönetme becerisi kazandırır. Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları, genetik hastalıkların tedavisi, tarımda verimliliğin artırılması, çevresel sorunların çözümü ve biyoteknolojik inovasyonlar gibi çeşitli alanlarda kritik roller üstlenirler. Bu alandaki uzmanlar, laboratuvar araştırmalarından klinik uygulamalara, bilimsel danışmanlıktan biyoteknoloji şirketlerine kadar geniş bir yelpazede kariyer fırsatlarına sahip olurlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Ne Öğretir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, öğrencilere canlı organizmaların genetik yapılarını ve bu yapıların nasıl işlev gördüğünü öğretmek için tasarlanmış bir eğitim programı sunar. Bu lisans bölümü, genetik kodun nasıl okunduğunu, proteinlerin nasıl üretildiğini ve bu süreçlerin insan sağlığı, hastalıklar, çevre ve evrim üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde inceler. Dört yıllık eğitim, temel genetik kavramlarından modern genom düzenleme tekniklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlar. Öğrencilere, moleküler düzeyde yaşam bilimlerinde kullanılan araştırma araçları ve teknikleri hakkında pratik ve teorik bilgiler verilerek, bu alanda kariyer yapmaları için gerekli olan bilimsel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırılır.

Birinci Yıl

Bölümün ilk yılında öğrenciler; genel biyoloji, genel kimya, organik kimya, fizik ve biyofizik gibi dersleri alarak bilimsel temellerini sağlamlaştırırlar.

İkinci Yıl

İkinci yılda öğrencilere; temel biyokimya, temel genetik, hücre biyolojisi, istatistik yöntemleri, bitki biyolojisi, moleküler genetik ve temel mikrobiyoloji gibi dersler verilir. İlk yıla göre daha detaya inen bu derslerde öğrenciler, hücrelerin moleküler yapısını ve genetik materyalin işlenişini ayrıntılı olarak öğrenir. Bu derslere ek olarak dileyen öğrenciler; terminoloji, sağlık bilimlerinde etik, temel immünoloji, insan anatomisi, ilk yardım ve klinik biyokimya gibi seçmeli dersleri de alabilirler.

Üçüncü Yıl

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün üçüncü yılında öğrencileri; bakteri ve virüs genetiği, insan genetiği, moleküler biyoloji ve genetik araştırma yöntemleri, doku kültürü teknikleri, biyoteknoloji, rekombinant DNA teknolojisi, histoloji ve embriyoloji gibi dersler karşılar. Öğrenciler bu yılda, genetik veri analizi ve deneysel teknikler konusunda pratik beceriler kazanır.

Dördüncü Yıl

Bölümün son yılında, kök hücre ve hücre tedavileri, kanser biyolojisi ve genetiği, immünogenetik, deney hayvanlarının kullanımı ve etik, genomiks ve proteomiks, laboratuvar uygulamalarında kalite güvencesi ve akreditasyon, adli bilimlerde moleküler uygulamalar ve akademik sunum becerileri gibi dersler verilmektedir. Mezuniyet için bitirme projesi ve seminer şartı bulunmaktadır. Böylece öğrencilere araştırma projeleri yapma ve özgün çalışmalarını sunma fırsatı verilir. Ek olarak öğrenciler; antropoloji, prenatal tanı, liderlik yönetimi, hücre sinyal iletim yolları, kanser ve beslenme, biyoinformatik, iş sağlığı ve güvenliği, toplam kalite yönetimi ve akreditasyon gibi seçmeli derslerle ilgi alanlarına göre derinleşme şansı bulurlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj İmkanları Nelerdir?

Öğrenciler, genetik araştırma laboratuvarları, biyoteknoloji şirketleri ve tıbbi laboratuvarlar gibi çeşitli kurumlarda staj yapabilirler. Bu stajlar, öğrencilere gerçek dünya deneyimi kazandırarak akademik bilgilerini pekiştirme fırsatı verir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümün dersleri arasında genel biyoloji, organik kimya, biyofizik, moleküler genetik, bitki biyolojisi, insan genetiği, biyokimya, mikrobiyoloji, kanser biyolojisi ve genetiği gibi birçok ders bulunmaktadır.

Bu dersler, öğrencilere canlı sistemlerin moleküler ve genetik temelleri üzerine derinlemesine bilgi sağlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları “moleküler biyolog” unvanıyla mezun olurlar ve genetik danışmanlık, biyoteknoloji, farmasötik sektör, akademik araştırmalar, klinik araştırmalar gibi alanlarda kariyer yapabilirler. Ayrıca, adli tıp ve kamu sağlığı gibi sektörlerde de çalışabilirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban puanı T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi özelinde, 2023 yılında tam burslu program için 382, %50 burslu program için 261 puandır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dikey Geçiş Nasıl Yapılır?

Ön lisans programlarından mezun olanlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile moleküler biyoloji ve genetik bölümüne geçiş yapabilirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün Önü Açık Mı?

Evet, biyoteknoloji ve genetik bilimlerdeki hızlı gelişmeler bu alanın mezunlarına geniş kariyer fırsatları sunmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü Kimler Okumalıdır?

Bu bölüm, bilimsel araştırmalara ilgi duyan, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip bireyler için uygundur.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Doktor Olabilir Mi?

Bu bölüm doğrudan tıp eğitimi vermez; ancak mezunlar tıp alanında ileri eğitimlere gidebilir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu KPSS’ye Girer Mi?

Evet, mezunlar kamuda biyolog olarak çalışmak istediklerinde KPSS'ye girmelidir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kaç Yıldır?

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programının öğrenim süresi dört yıldır.