T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Müfredat

1.Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DİLİ TEORİK PRATİK KREDİ AKTS
102001612014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türkçe 2 0 2 2
102001312014 Türk Dili-I Türkçe 2 0 2 2
102001052023 Matematik Türkçe 2 0 2 0
102001412023 İngilizce-I Türkçe 3 0 3 0
102001032023 Genel Kimya Türkçe 3 0 4 4
102001012015 Genel Biyoloji-I Türkçe 3 0 4 8
102001092015 Fizik Türkçe 2 0 3 5
Toplam 20 21
2.Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DİLİ TEORİK PRATİK KREDİ AKTS
102001622014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Türkçe 2 0 2 2
102001122015 Bilgisayar Türkçe 2 0 3 5
102001322014 Türk Dili-II Türkçe 2 0 2 2
102001042015 Organik Kimya Türkçe 3 0 3 5
102001422015 İngilizce-II Türkçe 2 0 2 3
102001022015 Genel Biyoloji-II Türkçe 3 0 4 8
102001102015 Biyofizik Türkçe 2 0 3 5
Toplam 19 30
3.Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DİLİ TEORİK PRATİK KREDİ AKTS
102002512018 Seçmeli (Alan) Türkçe 2 0 2 0
102002032023 Temel Biyokimya Türkçe 3 0 4 0
102002572015 İlkyardım Türkçe 2 0 0 2
102002692015 Mesleki İngilizce Türkçe 2 0 0 2
102002672015 Kişilerarası İletişim Becerileri Türkçe 2 0 0 2
102002652015 Güzel Konuşma Sanatı Türkçe 2 0 0 2
102002632015 Psikoloji Türkçe 2 0 0 2
102003562016 Enzimoloji Türkçe 2 0 0 0
102002592015 Sağlık Bilimlerinde Etik Türkçe 2 0 0 2
102002552015 Terminoloji Türkçe 2 0 0 2
102002072023 Temel Genetik Türkçe 3 0 3 0
102002612015 Seçmeli (Alandışı) Türkçe 2 0 2 2
102002012015 Hücre Biyolojisi Türkçe 3 0 4 8
102002052023 Bitki Biyolojisi Türkçe 3 0 4 6
Toplam 19 30
4.Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DİLİ TEORİK PRATİK KREDİ AKTS
102002042024 Bitki Genetiği Türkçe 3 0 4 7
102002082024 İstatistik ve Moleküler Biyolojide Kullanım Yöntemleri Türkçe 2 0 3 0
102002502018 Seçmeli (Alan) Türkçe 2 0 2 0
102002062024 Temel Mikrobiyoloji Türkçe 2 0 3 5
102002682015 İşletme Türkçe 2 0 0 2
102002662015 Akademik İngilizce Türkçe 2 0 0 2
102002642015 Stres ve Kriz Yönetimi Türkçe 2 0 0 0
102002622015 Bilim Tarihi Türkçe 2 0 0 0
102002582018 Temel İmmunoloji Türkçe 2 0 0 0
102002562015 İnsan Anatomisi Türkçe 2 0 0 0
102002542015 Biyomedikal Türkçe 2 0 0 2
102002522015 Klinik Biyokimya Türkçe 2 0 0 0
102002602015 Seçmeli(Alandışı) Türkçe 2 0 2 0
102002022015 Moleküler Genetik Türkçe 3 0 5 8
Toplam 19 26
5.Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DİLİ TEORİK PRATİK KREDİ AKTS
102003012019 Biyoteknoloji Türkçe 3 0 3 6
102003052023 Fizyoloji Türkçe 2 0 3 5
102003552016 Biyoanorganik Kimya Türkçe 2 0 0 0
102003552023 Bitki Doku Kültürü Teknikleri Türkçe 2 0 0 0
102003572016 Hormonlar Türkçe 2 0 0 0
102003692016 Davranış Bilimleri Türkçe 2 0 0 2
102003672016 Girişimcilik Türkçe 2 0 0 2
102003652016 Sosyoloji Türkçe 2 0 0 0
102003632016 Sağlık Yönetimi Türkçe 2 0 0 2
102003592016 Nörobiyoloji Türkçe 2 0 0 2
102003532019 Transplantasyon Genetiği Türkçe 2 0 0 0
102003532016 Moleküler Mikrobiyoloji Türkçe 2 0 0 0
102003612016 Seçmeli(Alandışı) Türkçe 2 0 2 0
102003512019 Seçmeli (Alan) Türkçe 2 0 2 0
102003032016 Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 0 4 8
102003072023 Bakteri ve Virüs Genetiği Türkçe 2 0 2 0
Toplam 16 27
6.Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DİLİ TEORİK PRATİK KREDİ AKTS
102003602024 Seçmeli (Alandışı) Türkçe 1 0 1 0
102003622024 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Türkçe 1 0 0 0
102003662024 Yönetim Psikolojisi Türkçe 1 0 0 0
102003682024 Sanat Tarihi Türkçe 1 0 0 0
102003702024 Kariyer Planlama Türkçe 1 0 0 0
102003562018 Temel Farmakoloji ve Farmakogenetik Türkçe 2 0 0 2
102003582016 Genetikte Güncel Konular Türkçe 2 0 0 2
102003542016 Endüstriyel Mikrobiyoloji Türkçe 2 0 0 0
102003522016 Sitogenetik Türkçe 2 0 0 0
102003722024 Bağımlılıkla Mücadele Türkçe 1 0 0 0
102003642024 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Türkçe 1 0 0 0
102003502018 Seçmeli(Alan) Türkçe 2 0 2 0
102003022024 Rekombinant DNA Teknolojisi Türkçe 3 0 4 6
102003042024 İnsan Genetiği Türkçe 3 0 4 0
102003062024 Histoloji ve Embriyoloji Türkçe 2 0 3 0
102003082024 Doku Kültürü Teknikleri Türkçe 3 0 4 7
Toplam 18 17
7.Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DİLİ TEORİK PRATİK KREDİ AKTS
102004092019 Akademik Sunum Becerileri Türkçe 2 0 3 5
102004052023 Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe 3 0 4 0
102004612017 Seçmeli (Alandışı) Türkçe 2 0 2 0
102004532017 Biyoinformatik Türkçe 2 0 0 2
102004552017 Kanser ve Beslenme Türkçe 2 0 0 0
102004572017 Hücre Sinyal İletim Yolları Türkçe 2 0 0 0
102004592017 Prenatal Tanı/Preimplantasyon Genetik Tanı Türkçe 2 0 0 0
102004692017 Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Türkçe 2 0 0 2
102004672017 Antropoloji Türkçe 2 0 0 0
102004652017 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Türkçe 2 0 0 2
102004632017 Liderlik Yönetimi Türkçe 2 0 0 0
102004532023 Tıbbi Bitkiler Türkçe 2 0 0 0
102004512017 Seçmeli (Alan) Türkçe 2 0 2 0
102004012023 Kök Hücre ve Hücre Tedavieri Türkçe 2 0 2 4
102004032019 İmmunogenetik Türkçe 3 0 4 0
102004072017 Deney Hayvanlarının Kullanımı ve Etik Türkçe 2 0 3 5
Toplam 20 20
8.Yarıyıl
DERS KODU DERS ADI DİLİ TEORİK PRATİK KREDİ AKTS
102004022019 Adli Bilimlerde Moleküler Uygulamalar Türkçe 2 0 3 6
102004082017 Bitirme Projesi Türkçe 0 0 10 15
102004042017 Genomiks ve Proteomiks Türkçe 3 0 3 5
102004062017 Laboratuvar Uygulamalarında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Türkçe 2 0 2 2
102004102017 Seminer Türkçe 1 0 1 2
Toplam 19 30