Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun amacı, Sağlık Bilimleri ile ilgili temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda kapsamlı hemşirelik bakımı verecek bilgi, beceri ve tutum sahibi hemşire yetiştirmektir.

Hemşirelik eğitim programlarında bütüncül, öğrenci merkezli, yeterliliğe dayalı bir eğitim sürdürülmekte ve interdisipliner bakım anlayışı temel alınmaktadır.

Mesleki etik, ilke ve değerleri, uygulamalara temel oluşturan kuram ve modelleri öğretmeyi esas alan programımızda; kültürler arası bakım, sağlığı geliştirme ve kanıta dayalı bakım konusunda bilgi kaynaklarına ulaşmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmek temel amaçtır.

Hemşireler eğitim ve deneyimlerine uygun biçimde aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, iş sağlığı ve okul sağlığı programlarında, hastanelerde, evde bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakımı ve çocuk bakım merkezlerinde çalışabilmektedirler. Kronik hastalıkların bakımında; hasta eğitiminde, sağlık bakım ürünlerinin kullanımı ve yönetiminde eğitimci olarak önemli görevler üstlenmektedirler.

Yüksekokulumuz 2006 yılından bu yana Lisans, ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini sürdürmektedir. Lisans programında Sağlık Bilimleri ile ilgili temel bilim dersleri, sağlığın korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonunda gerekli olan bakım ilkeleri, mesleki rol ve işlevlerin kazandırılmasına yönelik derslerin yanında, iletişim, yabancı dil, eğitim, yönetim, sağlık bilişimi, araştırma ve bakım yönetimi konularında donanım sağlayacak bir program uygulanmaktadır.

Hemşireler tüm sağlık bakım merkezlerinde önemli görevler üstlenebilmekte; onkoloji hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, acil bakım hemşireliği, kardiyoloji hemşireliği vb. alanlarda uzmanlaşabilmekte, sertifika programları ve lisansüstü eğitim programları ile eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Her geçen gün sayıları artan hastanelerin özel bakım gerektiren ünitelerinde uzman hemşirelere duyulan gereksinim çok fazladır. Yüksekokulumuzun mezunları, İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Group dahilinde geniş kapasiteli ve en üst düzey teknikle donanımlı çalışma koşullarına sahip hastanelerde iş güvencesi olanaklarından yararlanmaktadır.

Hemşirelik lisans mezunları üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla yürütülen hemşireliğin tüm bilim dallarında yüksek lisans ve ülkemizde kısıtlı sayıda bulunan programlardan biri olan hemşirelikte doktora programımızda kariyer yapabilmektedirler.