Hemşirelik (İngilizce)

21. yüzyılda İngilizceyi her ortamda rahat bir şekilde, özellikle de sağlık bakım hizmetlerinin uygulandığı alanlarda kullanabilmek, hemşirelerden beklenen yetkinliklerin başında yer almaktadır. Sağlık turizminin giderek arttığı ülkemizde yabancı dil bilen hemşirelere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple mezuniyet sonrasında iş bulma ve kariyer yapma şansı daha da yükselmektedir. Aynı zamanda Hemşirelik mesleği, Avrupa’da serbest dolaşım ve çalışma hakkına sahip sınırlı sayıdaki mesleklerden biridir. Bu nedenle mezunlarımız gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada sağlık bakım hizmetini sağlayabileceklerdir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu İngilizce Hemşirelik Bölümü olarak hedefimiz: sağlıklı ya da hasta bireylerin hemşirelik bakım gereksinimlerinin karşılanması, güncel bilgiyi takip edebilen, eleştirel düşünme ve problem çözme becerisine sahip, kriz anını yönetebilen, eleştirel düşünme ve problem çözme becerisine sahip, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında aktif yer alacak, etkili iletişim kurabilme becerisine sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen hemşireler yetiştirmektir. Bilimsel çalışmaların genellikle İngilizce olarak yayınlanması sebebiyle, öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri mezuniyet sonrasında güncel literatürü takip edebilmesini ve kanıta dayalı bilgileri mesleğinde uygulamaya koyabilmesini kolaylaştıracaktır. Eğitim-öğretim süresince kazandırılan bu nitelikler sayesinde öğrencilerimiz profesyonel sağlık bakım ekibinin aktif bir üyesi olarak mesleki alandaki yenilikleri takip edebilen profesyonel nitelikte birer hemşire olarak mezun olabileceklerdir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak öğrencilerimize üniversitenin alanında deneyimli ve uzman akademik kadrosundan aldıkları teorik eğitimi, pratik alanda uygulamaya dönüştürmeleri için afiliye hastanelerde staj imkanı sağlanmaktadır. Bu hastanelere yabancı uyruklu hasta başvurusunun yüksek olması sebebiyle, öğrenciler teorik derste aldıkları İngilizce eğitimi, pratik olarak da rahatlıkla uygulayabileceklerdir. Öğrencilerimiz eğitimleri süresince ileri teknoloji ile donatılmış “Simülasyon Laboratuvarı” ndan da faydalanabileceklerdir.

İngilizce Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan hemşireler, resmi veya özel sağlık kuruluşlarında klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi, sorumlu hemşire ve hemşirelik hizmetleri müdürlüğünde yönetici olarak görev alabilirler. Aynı zamanda aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetlerinde, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, fabrika ve işyerlerinde çalışabilirler. Bunun yanında; mezuniyet sonrası lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak uzman hemşire olarak sağlık kuruluşlarında ve akademisyen olarak da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler.