Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi (Afiliye Hastane) (Şişli Kampüsü)

Şişli Florence Nightingale Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

1989 yılında Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi alanında hizmet vermeye başlayan Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde, Karaciğer Nakli, Böbrek Nakli, Kalp Nakli, Kemik İliği Nakli, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kanser Cerrahisi, Onkoloji, Skolyoz ve Omurga Cerrahisi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi, El Cerrahisi, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi, Kolorektal Cerrahi, Spina Bifida Cerrahisi, Endokrin Cerrahisi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Çocuk Kalp Cerrahisi, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Ortopedisi, Girişimsel Radyoloji, Nöroradyoloji, Nükleer Tıp, Hücre ve Doku tedavileri gibi birçok hizmet, alanında deneyimli hekimler tarafından başarıyla sunulmaktadır.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde, Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kalp destek cihazı, yapay kalp nakli, kalp nakli, kemik iliği nakli, karaciğer nakli, böbrek nakli, MR uyumlu kalp pili, karotis stent, TAVİ (transkateter aort kapak takılması), transpulmoner kapak takılması, aritmi ve ablasyon tedavileri, beyin pili takılması, omurga ve skolyoz cerrahisi gibi özellikli işlemler de yapılmaktadır.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde, 30.000 m2 kapalı alanda, 228 yatak, Dahili Yoğun Bakım, Cerrahi Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi ve 11 adet ameliyathane bulunmaktadır.1993 tarihinden itibaren aralıksız bir şekilde eğitim hastanesi olarak sağlık hizmetleri ile akademik faaliyetlerini birlikte sürdürerek birçok uzmanlık dalında ihtisas vermiştir.Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi, 27.06.2013 tarihinden itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayıyla 2547 sayılı Kanunun 3. maddesine göre Demiroğlu Bilim Üniversitesinin Tüm branşlarda SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) anlaşmalı üniversite hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.