Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Alanında uzman olan akademisyen kadrosuyla hemşirelik yüksek lisans programı, farklı anabilim dallarında yetkin olan hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler, dört yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra bu programa başvurabilmektedir. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, “uzman hemşire” unvanına sahip olmaktadır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi yenilikçi eğitim modeliyle lisansüstü eğitim boyunca teorik derslerin yanı sıra klinik ortamda öğrencilerin uzmanlaşmak istediği anabilim dalını yakından tanımasını hedeflemektedir. Ayrıca yüksek lisans öğrencileri, akademisyenlerin danışmanlığında hastalarla birebir iletişime geçebilmektedir. Böylece yetkinliğini kanıtlayan uzman hemşireler yetişmekte ve öğrenciler akademik çalışmalarda bizzat yer alma imkanı kazanabilmektedir. Üniversitenin “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” tarafından açılan yüksek lisans programıyla geleceğe yön veren ve akademik çalışmalar gerçekleştiren yetkin hemşireler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda lisansüstü eğitim anabilim dalına göre bölümlere ayrılsa da multidisipliner bir yaklaşım izlenmektedir. Bu yaklaşım ile adayların kendi alanında uzmanlık kazanmaları sağlanırken, yardımcı dallarda da bilgi sahibi olması ilke edinilmiştir. 

Hemşirelik Yüksek Lisans Programına Genel Bakış

Hemşirelikte yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler, ilgi duydukları anabilim dalını seçerek, farklı alanlarda uzman olabilir. Ardından, aynı anabilim dalında doktora programına başvurarak bilimsel çalışmalarına devam edebilir. Öğrencilerin lisansüstü eğitimden sonra uzmanlaşabilecekleri bölümler aşağıda verilmiştir:

•    Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği: Cerrahi hemşiresinin alan hakkında uzmanlık seviyesindeki bilgileri pratiğe dökebilmesi hedeflenmektedir. Bölümde kullanılan teknik ekipmanlar konusunda öğrencilere bilgi verilmektedir. Multidisipliner eğitim modeliyle yardımcı dallar konusunda da yetkinleşen hemşirelerin hastaların fizyopatolojisini en iyi şekilde öğrenmesi ve hasta bakımını yönetmesi sağlanır.
•    Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği: Kadın hastalıkları ve doğum konusunda hemşirelere en güncel akademik bilgilerle desteklenen pratik uygulamalar gösterilir. Gebelik süreçleri, yenidoğan sağlığı, kadın hastalıkları ve tedavide kullanılan ekipmanlar konusunda eğitimler verilir.
•    Çocuk Hastalıkları Hemşireliği: Pediatri hemşireleri, çocukların sağlıklı şekilde gelişmesi, hasta olanların bakımı ve tedavisi konularından sorumludur. Öğrencilerin lisansüstü eğitim süresi boyunca pediatrik bakım konusundaki tüm yetkinlikleri elde etmesi hedeflenmektedir.
•    İç Hastalıkları Hemşireliği: Yetişkin bireylerde iç hastalıklarına dair hem kronik hem de akut sorunların önlenmesi, tedavi edilmesi ve hastaların rehabilitasyonları konusunda eğitimleri kapsamaktadır. 
•    Onkoloji Hemşireliği: Multidisipliner çalışan bir ekibe dahil olacak uzman hemşireler yetiştirilmesi temel amaçtır. Onkoloji hemşireleri servislerde, polikliniklerde, kemoterapi ünitelerinde, kemik iliği ve kök hücre nakil birimlerinde çalışabilecek yetkinliğe sahip olmaktadır.
•    İş Sağlığı Hemşireliği: İş sağlığı hemşireleri, işletmelerde çalışan kişilere acil durumlarda uygulanabilecek müdahaleler konusunda yetkinliğe sahip olur. Çalışanların sağlığının korunması, iyileştirilmesi gibi konularda çalışır.
•    Psikiyatri Hemşireliği: Psikiyatri hemşireleri, hastaları ve ailelerini destekleme, hastalara gerekli bakımları uygulama gibi konularda uzmanlaşmaktadır. Bu alanda uzman olan mezunlar yataklı klinikler, poliklinikler ve özel sağlık merkezlerinde çalışabilir.

Adaylar, hemşirelik yüksek lisans bölümleri arasından seçeceği dalda uzmanlaşarak çalışma hayatını sürdüreceği için ilgi duyduğu alanı seçmelidir. Hemşirelikte yüksek lisans yapanların maaşı, lisans mezunu olanlara göre daha fazla olabilir. Lisansüstü eğitimi tamamlayan uzman hemşireler, sağlık kurumlarında veya çalıştıkları birimde yönetici olarak da çalışabilmektedir.

Demiroğlu Bilim Hemşirelik Yüksek Lisans Programında Okutulan Dersler

Hemşirelik yüksek lisansı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı şekilde eğitim vermektedir. Tezli yüksek lisans, akademik çalışmalarda bizzat yer almak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilebilir. Tezli yüksek lisans programını tercih eden hemşireler, mezun olduktan sonra doktora eğitimine devam edebilmekte ve akademik kariyer için çalışabilmektedir. Bu programdan mezun olabilmek için 32 kredilik toplam 9 dersi tamamlamak gerekir. Derslerin yanı sıra alan hocalarından birinin danışmanlığıyla bilimsel kriterlere uygun bir yüksek lisans tezi hazırlanır. Dersler başarıyla tamamlandıktan sonra belirlenen jüriye, tez sunumu yapılır. Hemşirelik tezsiz yüksek lisans programında ise öğrencinin 10 derste toplam 35 krediyi tamamlaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra seçilen alanla ilgili seminer dersi alınmakta ve akademik bir çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan bir bitirme projesi danışman hocaya sunulmaktadır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimde okutulan dersler, seçilen anabilim dalına göre farklılık gösterir. Ancak, bilimsel çalışmalarda yetkinlik kazandırılması amacıyla öğrencilerin tümüne ortak araştırma metotları üzerine dersler verilir. Sağlık bilimleri enstitüsünde açılan program, toplam 4 yarıyıl sürmektedir. 

Demiroğlu Bilim Hemşirelik Yüksek Lisans Programında Sağlanan Olanaklar

Üniversite öğrencilerinin tamamı, Esentepe kampüsünde 08:30 ile 17:30 saatleri arasında hizmet veren kütüphaneden faydalanabilmektedir. Hemşirelik yüksek lisans öğrencileri, alan derslerinde faydalı olabilecek akademik çalışmalar ve kitaplara kütüphaneyi kullanarak erişebilmektedir. Aynı zamanda üniversitenin Şişli kampüsünde bulunan kütüphane, haftanın her günü 24 saat boyunca öğrencilere açıktır. Yüksek lisans öğrencileri, kütüphaneden tek seferde 3 adet ciltli dergi ve kitabı ödünç alabilmektedir. Ödünç alınan eserlerin teslimi için 15 günlük süre verilir. 15 günlük sürenin sonunda öğrencilerin ödünç aldığı materyalleri kütüphaneye teslim etmesi gerekir. Kütüphane olanaklarının yanı sıra akademik yayınlar için online katalog da yüksek lisans öğrencilerinin kullanımına açıktır. Online katalogta tarama yapmak için öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapmak yeterli olmaktadır. Bu olanakların dışında Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde öğrenci kulüpleri de bulunur. Kulüplerde öğrenciler, ilgi alanlarına göre sosyal etkinlikler düzenleyebilmekte ve farklı bölümlerdeki öğrencilerle bir araya gelme imkanı bulabilmektedir. Bilimsel araştırma, briç, sinema, müzik ve fotoğrafçılık gibi birçok öğrenci kulübü mevcuttur. 

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı Kabul Koşulları

Hemşirelik yüksek lisans başvuruları, akademik takvim ve kontenjan dahilinde güz ve bahar yarıyılında olmak üzere her sene iki kez alınmaktadır. Kontenjan ve kabul şartları, başvuru döneminde üniversite tarafından yayınlanan ilanla açıklanmaktadır. Tezli yüksek lisans şartları şu şekilde sıralanabilir:

•    Öğrencinin 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin birinden hemşirelik lisans diplomasına sahip olması.
•    4’lük sistemde diploma notunun en az 2.00 olması.
•    ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sayısal türünde en az 55 puana sahip olması.

Adaylar, diploma notunun yüzde 40’ı, ALES puanının ise yüzde 60’ı hesaplanarak elde edilen sıralamaya göre mülakata davet edilmektedir. Mülakata davet için adayın diploma notu ve ALES puanından elde edilen ortalamanın 50 puanın üzerinde olması gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans başvurularında ise adayın hemşirelik lisans diplomasına sahip olması şartı aranmaktadır.

Hemşirelik Yüksek Lisansı İle İlgili En Çok Merak Edilen Sorular

Hemşirelik Yüksek Lisans Nedir?

Hemşirelik yüksek lisansı, uzman hemşireler yetiştirmeyi hedefleyen lisansüstü eğitim programıdır. Program müfredatına göre verilen eğitimlerle lisans mezunu hemşirelerin istedikleri alanda uzmanlaşmasına yönelik teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. 

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı Nasıl Yapılır?

Hemşirelikte yüksek lisans yapmak için lisans mezunu olmanız gerekmektedir. Diploma notu 2.00’ın üzerinde olan ve ALES’ten 55 üzerinde puan alan hemşirelik lisans mezunları, tezli yüksek lisans programına başvurabilmektedir. Programa kabul edilen öğrenci 1 yıllık ders ve 1 yıllık tez döneminin koşullarını yerine getirdikten sonra “uzman hemşire” unvanı ile mezun olmaktadır.

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Olanakları
Hemşirelik yüksek lisans programını başarıyla tamamlayanlar ilgili alanlardaki hastanelerde, polikliniklerde, servislerde, toplum sağlığı kurumlarında yönetici veya uzman hemşire gibi unvanlarla çalışabilmektedir.