T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli bilim insanları ve uzmanları yetiştirmeyi amaçlayan bir akademik kurumdur. Bu enstitü, temel bilimlerden klinik araştırmalara kadar geniş bir yelpazede eğitim ve araştırma fırsatları sunarak lisansüstü eğitim verir.

Yüksek lisans bölümleri 2 yıldır. Mezun olmak için toplamda 21 kredi alınması gerekir. Bu programları başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Doktora bölümleri ise; yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 yıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için 5 yıldır. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 7 dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 21 kredi; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise, 14 dersten az olmamak koşuluyla en az 42 kredi değerindeki ders yükünü öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Ders kredilerini tamamlayan ve doktora yeterlilik sınavında başarılı olan lisansüstü öğrencileri, tez hazırlamak ve savunma yapmakla yükümlüdür. Bu aşamayı da geçen öğrencilere doktora diploması verilir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Vizyonu ve Misyonu Nedir?

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün benimsemiş olduğu vizyon ve misyon şu şekildedir:

Vizyon: Sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, yenilikçi ve lider bir araştırma merkezi olmak.

Misyon: Bilimsel bilgi üretmek, sağlık bilimleri alanında etik ve sürdürülebilir uygulamalar geliştirmek ve toplumun sağlık standartlarını yükseltmek için kaliteli eğitim programları sunmak.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hedefleri Nelerdir?

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öncelikli hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Güvenli bir çalışma ortamı sunmak
 • Lisansüstü tezlerden üretilen bilimsel değeri tescillenmiş makale, patent, telif hakları gibi çıktıları arttırmak
 • Üniversitemizin ve ülkemizin uluslararası rekabet gücü ve tanınırlığını arttırma bağlamında çalışmalar yapmak
 • Üniversite-kamu sanayi işbirliği ile verimli rekabetçi çıktılar oluşturmak
 • Her türlü alanda kalite bilincini geliştirip yaygınlaştırmak

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Bölümleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, çeşitli yüksek lisans programları sunmaktadır, bunlar arasında:

 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
 • Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
 • Organ ve Doku Koordinatörlüğü Eğitim Yüksek Lisans Programı
 • Hemşirelik Yüksek Lisans Programı
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
 • Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı
 • Ebelik Bölümü Yüksek Lisans Programı

gibi programlar bulunur.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Bölümleri Kaç Yıl Sürer?

Yüksek lisans programları iki yıl sürmektedir, ancak bazı durumlarda öğrencilerin tez çalışmalarına bağlı olarak bu süre uzayabilir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Taban Puanları

Yüksek lisans programlarına giriş için gerekli olan taban puanlar her yıl üniversitenin kendi sınavları veya ulusal sınavlar üzerinden belirlenir ve programın rekabet durumuna göre değişiklik gösterebilir. Programa kabul edilmek için aşağıdaki belgeler istenebilir:

 • İlgili alanlarda lisans diploması,
 • Akademik transkriptler,
 • Akademik ve/veya mesleki referans mektupları,
 • Motivasyon mektubu,
 • Yabancı dil belgesi,
 • ALES sınavından istenen puan belgesi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Bölümleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü sadece lisansüstü eğitim vermektedir.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bünyesinde lisans eğitimi veren fakülteler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Tıp Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Bölümleri Kaç Yıl Sürer?

Lisans programları genellikle dört yıl süren eğitim müfredatlarından oluşur.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Taban Puanları

Lisans programları için taban puanlar, her yıl ÖSYM tarafından yapılan üniversite yerleştirme sınavı sonuçlarına göre belirlenir ve büyük ölçüde adayların ilgisine ve programın popülerliğine bağlı olarak değişir. Güncel puanlar için ilgili bölümün ve ÖSYM’nin web sayfasını sürekli kontrol etmeniz önerilir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsü, aşağıdaki alanlarda doktora programları sunmaktadır:

 • Hemşirelik Doktora Programı
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Doktora Programı

Bu programlar, öğrencilere ileri düzey araştırma yapma fırsatı sunar ve genellikle dört yıl veya tez sürecine bağlı olarak daha fazla sürebilir.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında yüksek kalitede eğitim ve araştırma olanakları ile donatılmış bir kurumdur ve mezunlarını sektörde önemli pozisyonlarda yer almaya hazırlar.