T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitimi

Ebelik Yüksek Lisans Programı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okullarının Ebelik Bölümlerinden mezun olan ebelerin, kadın, çocuk ve aile sağlığı başta olmak üzere toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik kaliteli ve bütüncül ebelik bakımı sunabilen, alanında güncel bilimsel bilgi ve eleştirel düşünme becerisine sahip, klinik uygulamada kanıta dayalı bakım yaklaşımını benimseyen nitelikli ebelerin yetiştirilmesini hedefleyen bir programdır.

Ülkemizde 2003 yılından itibaren yürütülen ebelikte yüksek lisans programı nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev alan uzman ebe sayısı sınırlıdır. Sağlık bakım hizmetlerinde üstün ve kaliteli ebelik bakımı sunulmasında, ebelik alanında uzmanlaşmış sağlık profesyonellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ebelik yüksek lisans eğitimi ile ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda güncel bilimsel bilgiyi uygulama ve sağlık bakımına aktarabilecek, ana-çocuk sağlığı başta olmak üzere toplum sağlığına yönelik etkili bakım hizmeti sağlayan sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesine katkı sağlanabilir. Ayrıca ebelik yüksek lisans programı ile sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık yüksek okullarında yürütülen ebelik eğitiminde görevli öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi hedeflenmektedir.

Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Ebelik Yüksek Lisans Programını amacı; ebeliğe ilişkin edindiği güncel bilgiler doğrultusunda alanında yetkin, bilimsel araştırma yapabilen, mesleki sorunlara yönelik çözüm bulabilen, alanıyla ilgili uygulamalarda etik ilkeleri gözeten, kadın ve yenidoğan sağlığı sorunlarına duyarlı, eleştirel düşünme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve disiplinler arası çalışabilme yeteneği kazanmış uzman ebelerin yetiştirilmesidir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün güçlü akademik kadrosu tarafından verilen yüksek lisans eğitimi ile ebelik alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel bilgiye katkı sağlayarak ebelik mesleğinin güçlenmesine liderlik yapan ebeler yetiştirilmektedir. 2013 yılından itibaren devam etmekte olan yüksek lisans programımız ile güncel literatür bilgisi doğrultusunda ebelik uygulamalarını eleştirel olarak değerlendirebilen, bakımda karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm geliştiren, etik ilke ve değerleri doğrultusunda kadın ve yenidoğan sağlığının geliştirilmesine katkı sağlayan çağdaş ve modern ebelerin yetiştirilmeleri sağlanmaktadır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sahip olduğu güçlü ve alanında uzman akademik kadrosu, araştırma ve uygulama merkezleri, 24 saat açık kütüphane-eğitim kompleksi ve lisansüstü öğrencilerine sunulan proje destekleri ile lisansüstü eğitimde araştırma odaklı, yenilikçi ve modern eğitim modeli uygulanmaktadır.