T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrenciler insan vücudunun normal işleyişini ve hastalıkların neden olduğu fizyolojik değişimleri kavrayarak fizyolojik mekanizmalar ve temel fizyolojik ölçüm teknikleri hakkında detaylı bilgiler edinir. Bu program kapsamında öğrencilerin, fizyolojik süreçleri anlayabilme, edinilen bilgiler ışığında hastalıkların belirti ve bulguları ile değişmiş fizyolojik mekanizmalar arasında korelasyon kurabilme, temel etik yaklaşım kazanarak fizyolojinin belirli alanlarında özelleşerek özgün araştırma konuları geliştirebilme ve uygulayabilme becerileri konusunda yeterlilik kazanması amaçlanır.

Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayarak MSc ünvanını kazanan lisansüstü öğrenciler akademik kariyerlerlerine doktora programları ile devam edebilir, ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumları akademik kadrolarında veya sağlık sektöründe laboratuvarlarda araştırmacı olarak çalışabilirler.