T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programında öğrencilerin, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Sitogenetik ve ilişkili bilim dallarında gerekli teorik bilgiye ve laboratuvar koşullarında uygulama yapabilme becerilerinde yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır.

Yüksek lisans eğitimi süreci; öğrencilerin hem in vitro hem de in vivo deneysel çalışmalara katılıp beceri kazanmaları, analizleri yorumlayabilmeleri, hücre ve doku kültürünün temel özelliklerini ve uygulama alanlarını öğrenmeleri, araştırma projesi tasarlayabilmeleri, elde edilen verileri uygun istatistiksel metodlar ile yorumlayabilmeleri beklenmektedir. Yüksek lisans programı; yaptıkları çalışmayı yazılı ve görsel olarak en uygun biçimde sunma becerisi kazanan öğrencilerin tüm süreçlerde etik kurallara uygun olarak çalışma becerisi kazanmaları ve eğitimleri sonucunda tıbbi biyoloji ve genetik, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında doktora düzeyinde eğitim almaya hazır olmaları üzere yapılandırılmıştır.

Mezuniyet Alanları

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayarak MSc ünvanını kazanan lisansüstü öğrenciler ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumları akademik kadrolarında veya Tıbbi Biyoloji ve Genetik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilişkili alanlarda çalışabilirler.