T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Ebelik Bölümü Nedir, Mezunu Ne İş Yapar?

Ebelik bölümü, üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinde bulunan ve temel olarak kadın sağlığı, doğum ve doğum sonrası bakım konularında eğitim veren bir alandır. Ebelik mezunları, hastaneler, sağlık ocakları ve doğumhanelerde ebeler olarak görev yapabilirler.

Ebelik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ebelik Bölümü'nün ders programı, öğrencilerin hem teorik hem de pratik beceriler kazanmalarını sağlamak için dört yıl boyunca çeşitlendirilmiştir.

Birinci Yıl

Ebelik programının ilk yılında öğrencilere anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve parazitoloji gibi temel bilim dersleri sunulur. Ayrıca, ebeliğin temel uygulamaları, ebelik felsefesi ve temel kavramlar gibi alanın temellerine dair zorunlu dersler yer alır. Bu yıl içinde ayrıca İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili gibi genel kültür dersleri de verilmektedir. Sosyoloji, ebelik etiği, antropoloji ve girişimcilik gibi seçmeli dersler de öğrencilere sunulmaktadır.

İkinci Yıl

İkinci yılda, doğum bilgisi, iç hastalıkları, farmakoloji, genetik, cerrahi hastalıklar ve aile planlaması gibi dersler öğretilir. Seçmeli olarak akılcı ilaç kullanımı, sağlığı geliştirme, sağlık iletişimi, ilkyardım, stres ve kriz yönetimi, kadının toplumsal konumu ve geliştirilmesi gibi dersler alınabilir.

Üçüncü Yıl

Bu sınıfta, doğum ve doğum sonrası bakıma yönelik derslerin sayısı artar. Çocuk ve kadın sağlığı, normal doğum, yenidoğan bakımı ve enfeksiyon hastalıkları gibi konular işlenir. Üçüncü yılın ikinci yarısında klinik veya alan yaz stajı gerçekleştirilir. Seçmeli olarak araştırma yöntemleri, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde yönetim, cinsel sağlık, biyoistatistik, transkültürel ebelik gibi dersler de öğrencilere sunulur.

Dördüncü Yıl

Ebelik bölümünün son yılında, uygulamalı doğum bilgisi, halk sağlığı, ebelikte öğretim, ana-çocuk sağlığı ve kadın ruh sağlığı gibi dersler alınır. Mezuniyet için bir bitirme projesi gereklidir. Seçmeli olarak doğuma hazırlık yöntemleri, doğumda ağrı yönetimi, infertilite ve bakım, jinekolojik onkoloji, obstetrik ve jinekolojik aciller, obstetrik yoğun bakım, palyatif bakım ve kanıta dayalı ebelik uygulamaları gibi dersler de sunulmaktadır.

Ebelik Bölümü Staj İmkanları Nelerdir?

Ebelik bölümünde staj imkanları, öğrencilere teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı sunarak mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak sağlar. Ebelik öğrencileri, genellikle dört yıllık lisans programlarının çeşitli aşamalarında farklı sağlık kuruluşlarında staj yapabilirler.

  • Hastane Stajları: Öğrenciler, özellikle doğumhaneler, kadın doğum klinikleri ve genel hastane birimlerinde staj yaparak doğrudan doğum süreçlerine ve kadın sağlığına dair deneyim kazanırlar. Bu stajlar, öğrencilere normal ve komplikasyonlu doğumları gözlemleme ve bu durumlara müdahale etme pratiği sağlar.
  • Toplum Sağlığı Merkezleri: Toplum sağlığı merkezlerinde yapılan stajlar, öğrencilere aile planlaması, prenatal ve postnatal bakım konularında deneyim kazandırır. Burada, sağlık promosyonu ve eğitimi aktivitelerine katılarak toplumun sağlık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapma imkanı bulurlar.
  • Özel Klinikler: Özel sağlık merkezleri ve kliniklerde staj yaparak öğrenciler, daha özelleşmiş ve kişiye özel sağlık hizmetleri konusunda bilgi edinirler. Bu tür stajlar, öğrencilere modern ebelik pratikleri ve teknolojileri hakkında da bilgi sağlar.
  • Araştırma Projeleri: Bazı eğitim kurumları, öğrencilere araştırma projelerinde yer alma şansı sunar. Bu projelerde öğrenciler, ebelik uygulamaları ve yöntemleri üzerine bilimsel çalışmalar yaparak yeni bilgiler elde ederler.

Bu stajlar, öğrencilere ebelik mesleğinin farklı yönlerini keşfetme ve profesyonel olarak gelişme şansı verirken aynı zamanda iş bulma olanaklarını da artırır.

Ebelik Mezunları Ne İş Yapar?

Ebelik bölümü mezunları, çeşitli sağlık alanlarında iş bulma fırsatına sahiptir. Mezuniyetlerinin ardından, ebeler üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin ilgili bölümlerinde görev alabilirler. Bunun yanı sıra, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, gebelik eğitim merkezleri, ebeveyn eğitim okulları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri ile evde sağlık hizmeti veren kuruluşlarda da çalışma imkanı bulurlar. Ayrıca, lisansüstü eğitime devam eden mezunlar, üniversitelerin ebelik bölümlerinde akademik kariyer yapabilirler.

Ebelik Bölümü Taban Puanları

Ebelik bölümüne giriş için taban puanlar her yıl ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda güncellenir. 2023 yılında tam burslu program için gereken taban puan 427,322 iken, yüzde 50 burslu program için taban puan 393,665 olarak belirlenmiştir. Bu puanlar, adayların ebelik programına burslu olarak girebilmeleri için gerekli taban puanları ifade etmektedir.

Ebelik Dikey Geçiş Nasıl Yapılır?

Sağlık alanında ön lisans programlarından mezun olanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ebelik bölümüne geçiş yapabilir.

Ebelik Bölümü Sıkça Sorulan Sorular

Ebelik lisans programı mıdır?

Evet, ebelik genellikle dört yıllık bir lisans programıdır.

Ebelik bölümü kaç yıldır?

Ebelik eğitimi dört yıl sürmektedir.

Ebelik bölümü hangi alandadır?

Ebelik, sağlık bilimleri alanında yer almaktadır.

Ebelik bölümü geçme notu kaçtır?

Genellikle üniversitelerin akademik yönetmeliklerine göre belirlenir.

Ebelik bölümü mezunu memur olabilir mi?

Evet, KPSS'ye girerek devlet hastanelerinde memur olarak çalışabilirler.

Ebelik bölümü mezunları KPSS girer mi?

Evet, devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunların KPSS'ye girmeleri gerekmektedir.

Ebelik atama puanları kaçtır?

Atama puanları, KPSS sonuçları ve tercihler doğrultusunda her yıl değişiklik gösterir. 2024 yılı için ebelik atama puanı 65,45626 olarak belirlenmiştir. Bu puan, ebelik mezunlarının kamu kurumlarında atanabilmeleri için gerekli olan minimum KPSS puanını ifade eder.
Ebelik, toplumun sağlık yapısında kritik bir rol oynar ve mezunlarına hem kamu hem de özel sektörde çeşitli kariyer fırsatları sunar.