T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Bölümler, Taban Puanları & Meslekler

Sağlık Bilimleri Fakültesi, geniş bir yelpazede sağlık alanlarındaki uzmanlık eğitimlerini bünyesinde barındırır ve öğrencilere hem teorik bilgileri hem de pratik uygulamaları öğretmek için tasarlanmış dersler sunar. Fakülte programları, öğrencilere kariyerlerinde ilerlemeleri için gerekli olan bilgi birikimi ve becerileri kazandırarak, sağlık sektörünün çeşitli alanlarında etkili ve yetkin rol alabilmelerini sağlar. Ayrıca, fakülte bölümlerinin taban puanları ve mezunların iş imkânları gibi önemli bilgiler de öğrenci adayları için kritik bir öneme sahiptir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne Genel Bakış

Sağlık Bilimleri Fakültesi, çeşitli sağlık disiplinlerinde uzmanlaşmış bölümler sunarak, öğrencilere hem teorik bilgiler hem de pratik beceriler kazandırır. Fakülte bünyesindeki bölümler, toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik çeşitli alanlarda eğitim ve araştırma fırsatları sunar. Sağlık Bilimleri Fakültesi; beslenme ve diyetetikten, ebeliğe, fizyoterapi ve rehabilitasyondan sağlık yönetimine kadar çeşitli disiplinlerde uzman sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedefler.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinde okuyan öğrenciler, tüm dersleri ve bitirme projesini başarıyla tamamlayarak fakülteden mezun olurlar. Öğrenim süreleri boyunca öğrenciler, bilimsel etkinliklere, seminer ve toplantılara katılmaları konusunda teşvik edilir.

Sağlık Fakültesi Bölümleri Nelerdir?

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde sunulan bölümler şunlardır:

  • Beslenme ve Diyetetik Bölümü: Beslenme prensipleri, diyet planlaması ve uygulaması üzerine yoğunlaşarak öğrencilere bireyler ve toplumlar için sağlıklı beslenme stratejileri geliştirme yetisi kazandırır.
  • Ebelik Bölümü: Gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde kadınlara sağlık hizmeti sunma pratiği ve teorisi ile donatılmıştır, mezunlar doğum sürecinin her aşamasında ana ve çocuk sağlığını destekleyici uygulamalar gerçekleştirir.
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü: Hareket ve fonksiyon bozukluklarını önleme, tedavi etme ve rehabilite etme becerileri üzerine odaklanır, öğrencilere fiziksel terapi teknikleri konusunda eğitim verir.
  • Sağlık Yönetimi Bölümü: Sağlık kurumlarının yönetimi, işletmesi ve sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulması üzerine eğitim sağlar, mezunlar sağlık sektöründe idari ve liderlik pozisyonlarında görev alabilirler.

Her bir bölüm, öğrencilere ilgili sağlık alanında derinlemesine bilgi ve pratisyen beceriler kazandırarak sektördeki profesyonel ihtiyaçları karşılamayı amaçlar.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, insan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde temel bir rol oynar. Bu lisans bölümü, öğrencilere yeterli ve dengeli beslenmenin prensipleri, besinlerin vücut üzerindeki etkileri, diyet planlama ve uygulama teknikleri gibi konuları kapsamlı bir şekilde öğretir. Program, sağlık kurumlarında diyetisyen olarak çalışacak, bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik beslenme stratejileri geliştirecek profesyoneller yetiştirmeyi amaçlar. 4 yıllık eğitim süresince, öğrenciler teorik bilgilerin yanı sıra, stajlar ve uygulamalı dersler aracılığıyla gerçek dünya deneyimleri de kazanır. Program sonunda diyetisyen unvanı alan mezunlar, hastaneler, halk sağlığı kurumları, spor merkezleri, özel diyet danışmanlığı ofisleri gibi çeşitli alanlarda kariyer yapabilirler. Ayrıca, bu alanda yapılan bilimsel araştırmalarla beslenme biliminin gelişimine katkıda bulunabilirler.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban Puanları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları; hastaneler, sağlık merkezleri, spor merkezleri ve özel diyet danışmanlığı gibi alanlarda çalışabilirler. Bireylerin beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek, diyet planları hazırlamak ve çeşitli sağlık koşullarına özel beslenme stratejileri geliştirmek gibi görevleri vardır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları; hastaneler, sağlık merkezleri, spor merkezleri ve özel diyet danışmanlığı gibi alanlarda çalışabilirler. Bireylerin beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek, diyet planları hazırlamak ve çeşitli sağlık koşullarına özel beslenme stratejileri geliştirmek gibi görevleri vardır.

Ebelik Bölümü

Ebelik Bölümü, kadın sağlığı, gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım konularında uzman sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Bu lisans programı, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra kapsamlı pratik uygulamalar da sunar, böylece mezunlar doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası süreçlerde annelere ve bebeklere yüksek standartlarda bakım sağlayabilir. Ebelik programının 4 yıllık eğitimi, ayrıca aile planlaması, kadın sağlığının teşviki ve toplum sağlığına yönelik bilgileri de içerir. Mezunlar, hastaneler, doğum evleri, sağlık merkezleri ve toplum sağlığı hizmetlerinde kritik roller üstlenirler. Ebelik, derin bir empati, iletişim becerileri ve etik değerler gerektiren, toplumun sağlık yapısında merkezi role sahip bir meslektir.

Ebelik Bölümü Taban Puanları

Ebelik Bölümü taban puanı T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi özelinde, 2023 yılında tam burslu program için 322, %50 burslu program için 266 puandır.

Ebelik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Ebelik Bölümü mezunları, hastanelerde, doğum kliniklerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. Ebeler gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım hizmetleri sunarak annelerin ve bebeklerin sağlığını desteklerler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve fiziksel fonksiyonlarını iyileştirmek amacıyla, yaralanma, hastalık veya yaşla ilişkili fonksiyon kaybı sonrası tedavi ve rehabilitasyon eğitimi sunar. Bu lisans bölümü, öğrencilere kas-iskelet, nörolojik ve kardiyopulmoner sistemler üzerine derinlemesine bilgi sağlar ve manuel terapiler, egzersiz programları ve çeşitli rehabilitasyon teknikleri hakkında eğitim verir. Mezunlar, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde ve spor tesislerinde çalışarak hastaların ağrılarını yönetmelerine, hareket kabiliyetini artırmalarına ve genel sağlık durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, bireysel tedavi planları hazırlama ve uygulama becerisi gerektiren, multidisipliner bir yaklaşımı benimseyen bir alandır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü taban puanı T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi özelinde, 2023 yılında tam burslu program için 325, %50 burslu program için 243 puandır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Fizyoterapist unvanı alan mezunlar, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde ve spor tesislerinde çalışabilirler. Hastaların yaralanma sonrası iyileşmelerine yardımcı olmak, ağrı yönetimi ve fiziksel fonksiyonların geliştirilmesi gibi alanlarda hizmet verirler.

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Bölümü, sağlık sektöründe etkin yönetim ve liderlik becerilerini kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Bu lisans bölümü, öğrencilere sağlık hizmetlerinin planlanması, organizasyonu, yönetimi, finansmanı ve değerlendirilmesi konularında kapsamlı bir eğitim sunar. Program içerisinde, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, insan kaynakları yönetimi ve sağlık bilgi sistemleri gibi dersler yer alır. 4 yıllık eğitimin sonunda mezunlar, hastaneler, kamu sağlık kurumları, özel sağlık hizmetleri şirketleri ve uluslararası sağlık organizasyonlarında yönetici olarak kariyer yapabilirler. Sağlık yönetimi alanı, sürekli gelişen sağlık teknolojileri ve değişen global sağlık trendleri karşısında stratejik düşünme ve problem çözme yetenekleri gerektiren dinamik bir kariyer sunmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümü Taban Puanları

Sağlık Yönetimi bölümü taban puanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi özelinde, 2023 yılında tam burslu program için 301, %50 burslu program için 242 puandır.

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilirler. Sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve kalitesinin artırılması görevlerini üstlenirler.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tarihi

Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2006 yılında kurulmuş olan Demiroğlu Bilim Üniversitesi, ağırlıklı olarak sağlık bilimleri üzerine eğitim verir.

Üniversite bünyesinde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi, akademik çalışmaları ve öğretim üyesi kadrosuyla fakülte öğrencilerine hem ulusal hem de küresel platformlarda geçerli olacak sağlık bilimleri eğitimini sunmayı amaç edinmiştir.

Modern tıbbi teknikler ve yaklaşımlarla donatılmış olan fakülte, öğrencilerine teorik ve pratik deneyimlerle dolu bir öğrenim ortamı sağlayarak onları geleceğin sağlık profesyonelleri olarak yetiştirmektedir.