Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Amacımız ülkemizin sağlık gereksinimlerini gözönüne alarak ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış eğitmen kadromuzla, Atatürk ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş, geniş bir dünya görüşüne sahip, farklılık gözetmeksizin birey yaşamlarına saygılı olan çevreye duyarlı, güvenilir, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip en iyi düzeyde sağlık hizmeti sunabilecek ara sağlık elemanı yetiştirmektir.