Anestezi

Anestezi Bölümü

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşundan bu yana eğitim-öğretimini sürdüren ve sağlık sektörüne nitelikli, donanımlı sağlık elemanları yetiştiren bir bölümdür. Bölüm, örgün ve ikinci öğretim programlarında eğitim öğretim vermeye devam eder. Ortalama olarak her Eğitim- Öğretim yılında yaklaşık 40 öğrenci kontenjanına sahip olan Anestezi Programı ilk günden itibaren birebir ve özgün eğitimin yanı sıra, teorik derslerin, yoğun staj ve uygulamalı çalışmalar ile desteklendiği, modern tıbbın her türlü imkanlarının sunulduğu bir eğitim modeli ile faaliyetlerini yürütür. Anestezi bölümünün amacı, ameliyat ve cerrahi operasyon sırasında anestezi uzmanıyla işbirliği içinde çalışmaktır. Anestezi teknikeri operasyon öncesi, sonrası ve sırasında cerrahi işlemlerde uzmana yardım eder. Hastanın uyutulması, uyandırılması gibi tıbbi formların uygulanmasında önemli rol oynar.

Anestezi Bölümüne Genel Bakış

Anestezi, cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, müdahalenin hem hasta hem de cerrah için konforlu geçmesini sağlayan, hastanın ağrıya duyarsız hale gelmesini mümkün kılan işleme denir. Yapılan müdahale sonrasında, hasta konforunu birçok parametreyi gözetleyerek yerine getirmek anestezi teknikerinin işidir. Bu bölümü tercih edecek öğrenciler sağlık sektörüne karşı ilgili, soğukkanlı, disiplinli, sorumluluk bilincine sahip olması gerekir. Anestezi bölümü bir önlisans programıdır ve bölümden mezun olan öğrencilere ‘’Anestezi Teknikeri’’ ünvanı verilir. Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin başta biyoloji olmak üzere fen bilimleri derslerine ilgi duyması gerekir. Anestezi bölümü mezunu öğrenciler hastanelerin ameliyathane bölümleri içinde görev alırlar ve ameliyata girecek hastayı hazırlayıp, anestezi işlemini gerçekleştirirler. Anestezi teknikerleri ameliyat ve cerrahi operasyon yapılan her türlü sağlık kurumunda, devlet hastanesi, özel hastane, vakıf üniversiteleri, üniversite hastaneleri, kliniklerde, tıbbi görüntüleme merkezlerinde çalışabilirler. Anestezi teknikerleri bir tıp ekibinin üyesi olarak çalışacak olmanın sorumluluğu ve bilincinde olmalıdır ve ameliyathane biriminde görev alan bütün sağlık personeli ile uyum içerisinde çalışmaya önem vermelidir.

Demiroğlu Bilim Anestezi Bölümünde Okutulan Dersler

Anestezi Bölümünde 2 yıl boyunca okutulan temel anestezi dersleri; Anesteziyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Kimya, Mikrobiyoloji, Monitörizasyon gibi temel derslerdir. Bunların yanında; İngilizce, Bilgisayar, İlk yardım ve Psikoloji gibi dersler de bulunur. Alınan bu derslerin yanı sıra  tıbbi terimlere hakim olmak, Latince, kullanılan ilaçları bilmek için de Farmakoloji dersleri vardır. Teorik derslerin ardından hastanelerde, anestezi ve reanimasyon bölümlerinde, yoğun bakım servislerinde staj uygulamaları yapılır.

Demiroğlu Bilim Anestezi Bölümünde Sağlanan Olanaklar

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşundan bu yana eğitim-öğrenimini sürdüren ve sağlık sektörüne nitelikli, donanımlı mezunlar yetiştiren bir bölümdür. Bölüm örgün ve ikinci öğretim programlarında eğitim öğretime vermeye devam eder. Ortalama olarak her Eğitim- Öğretim yılında yaklaşık 40 öğrenci kontenjanına sahip olan Anestezi Programı ilk günden itibaren birebir ve özgün eğitimin yanı sıra, teorik derslerin, yoğun staj ve uygulamalı çalışmalar ile desteklendiği, modern tıbbın her türlü imkanlarının sunulduğu bir eğitim modeli ile faaliyetlerini yürütür. Modern derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, laboratuvar uygulama alanları, kütüphane çalışma alanları ve görerek öğrenmenin desteklenmesi için video, film, veri tabanı gibi imkanları öğrencilerine sunar. Bu bölümü tercih edecek olan öğrenciler alanında uzman, sahada 10-20 yıl deneyimi olan öğretim görevlilerinden eğitim alır. 2 yıllık önlisans eğitimi süresince teorik, pratik ve laboratuvar derslerinin yanında, çeyrek asırı aşkın tecrübeye sahip olan afiliye hastaneleri Grup Florence Nightingale Hastanelerinin geniş klinik uygulama alanlarında eğitim verilir. Ayrıca öğrenciler yine Grup Florence Nightingale Hastanelerinin uygun bölümlerinde staj yapma imkanına sahip olur. Bölümde yapılan bilimsel toplantılar, her yıl yapılan Kariyer Günleri toplantısı ve alanında uzman konuşmacıların verdiği konferanslara tüm öğrenciler katılabilir.

Anestezi Taban Puanları

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Anestezi Puanları şu şekildedir:
Anestezi taban puanları 2020 yılında tam burslu olarak 286,24615 ve anestezi sıralama puanı 447.723 olarak belirlenmiştir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021 yılı taban puanı 307,84874 ve sıralaması 307,84874’dir. İkinci öğretim puanları ise; 2020 yılı için taban puan 279,18554 ve sıralaması 501.313’tür. 2021 yılı için ise taban puan 297,11417 ve 495.000 şeklindedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Anestezi Bölümü Nedir?

Anestezi, vücudun bir bölümünün ya da tamamının hissizleştirilmesi işlemine denir. Anestezinin yapılış ve uygulanış biçimlerine göre çeşitli türleri vardır. Bunlar; lokal anestezi, genel anestezi, epidural, spinal ya da sedasyon olarak ayırabiliriz. Anestezi teknikerlerinin görevi, ameliyat esnasında uzmana yardımcı olmak, monitörü takip etmek, hastaları takip edip onların hayati değerlerini gözlem altında tutmak ve anestezi cihazını kullanabilmektir. Ayrıca uzmanın belirlediği ilaçların uygulanması da anestezi teknikeri tarafından yapılır. Anestezi bölümü teorik derslerden daha çok pratik ile öğrenilecek bir bölümdür. Teoride öğrenilmesi zor olan konular pratikte rahatlıkla öğrenilebilir. Anestezi sadece hastayı uyutan bir branş değildir. Hastanelerde, anestezi teknikerleri joker eleman olarak görülür. Çünkü ameliyathane dışında da dış anestezi denilen bir durum vardır. Bu endoskopide, MR’da, radyoskopide, radyasyon onkolojisi gibi alanlarda anestezi gerektirecek bir bölümdür. Bunlara ek olarak da hastanelerde ’mavi kod’ olarak bilinen acil durumlarda anestezi görev alır. Hastane içerisinde gerçekleşen kalp durması, solunum yetmezliği gibi durumlarda verilen mavi kodda, anestezi uzmanı ve teknikeri görev alır. Bu sebeple reanimasyon da anestezi teknikerinin işinin bir parçasıdır. Bu bölümü tercih edecek öğrenciler, takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, yeniliklere ve sürekli öğrenmeye açık, yaratıcı, soğukkanlı, okuyan ve araştıran, hasta hakları ve sağlığına öncelik veren, sosyal ve insan odaklı olmalıdır.

Anestezi Bölümü Kaç Yıldır?

Anestezi Bölümü 2 yıllık bir önlisans programıdır. Programa, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ve TYT alanından yeterli puanı almış öğrenci kabul edilir. Önlisans Anestezi Bölümü ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Anestezi Lisans bölümüne geçme hakkı tanır. Öğrenciler ayrıca akademik kariyerlerine devam etmek isterlerse lisans mezuniyetinin ardından ALES sınavına girebilirler.

Anestezi Mezunlarının Çalışma Olanakları Nelerdir?

Anestezi Bölümü mezunu öğrencileri, çeşitli sağlık kurumlarında, özel hastanelerde, kliniklerde, diş kliniklerinde, rahatlıkla iş olanakları bulunur. Ayrıca mezun öğrenciler KPSS sınavına girip yeterli puanı alırlarsa devlet hastaneleri, üniversite hastanesi gibi devlete bağlı sağlık kuruluşlarında iş imkanı bulabilirler. Bölüm mezunları, branşları gereği en çok ihtiyaç duyulan alanlarından biridir ve sağlık sektöründe ara sağlık elemanı olarak iş bulmaları zor olmayacaklardır. Ameliyat ve cerrahi müdahale ile tedavi yöntemlerinin gelişmesi, kamu ve özel hastanelerin artması ile birlikte ara sağlık elemanlarına ihtiyaç kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu anlamda ameliyat sırasında, anestezi işlemlerinde, anestezi uzmanına ve ekibe yardımcı olacak anestezi teknikerlerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artar. Programı seçecek öğrenciler, mesleği iyi araştırmalı, eğer imkan bulurlarsa da ameliyat ortamını görerek, iş koşullarını bilerek tercih etmelidir. Kapalı ortamlarda ve steril şartlarda çalışılan, yoğun dikkat gerektiren bir meslek olduğu unutulmamalıdır. Sağlık alanında eğitim almak isteyen öğrenciler, anestezi bölümünün sağladığı bu çalışma olanaklarına göz atarak tercihlerini yapabilirler.