İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Bölümü

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Paramedik Bölümü, Sağlık Meslek Yüksekokulunun açılışından itibaren faaliyetlerini sürdüren bir programdır. Paramedik Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı olarakta bilinir. Her yıl yaklaşık 30-40 öğrenci mezun eden bölümün eğitim öğretim yılı 2 yıldır. Paramedik bölümü bir önlisans programıdır. Bölüm, sektöre nitelikli, donanımlı, yetişmiş ara sağlık elemanları yetiştirmeyi hedefler. Acil tıp hizmeti, hastaneye gitmeden önceki süreçte acil bakımın yapılmasıdır. Hayati tehlikesi bulunan yaralıya ya da hastaya ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık profesyonelleri paramediklerdir. Üniversite olarak amacımız, ülkemizin sağlık gereksinimlerini ön planda tutarak ulusal ve uluslararası arenada mesleki yeterliliğe ulaşmış eğitmen kadromuzla, etik ilkeler doğrultusunda, çağdaş bilimin ışığında öğrenciler yetiştirmektir. Mezunlar, ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş, insanlar arasında farklılık gözetmeksizin mesleğini icra eden, çevresine saygılı ve duyarlı, ekip çalışmasına yatkın, insani ilişkileri kuvvetli ve etkin  iletişim becerilerine sahip, yüksek donanıma sahip meslek gruplarıdır.

ilk ve Acil Yardım (Paramedik) Bölümüne Genel Bakış

Paramedik Bölümü genel tanımıyla, tıbbi durumlarda alınan çağrıya cevap veren, hasta yada yaralıyı bulunduğu yerden alarak  hastaneye ulaştırma sürecine kadar hayatta tutmaya çalışan sağlık elemanları yetiştiren bir programdır. Paramedik, tıbbi hizmetler yapmak ve hastaları tıbbi tesislere taşımakla sorumludur. Bölüm mezunu öğrenciler, ‘’Paramedik’’ veya ‘’İlk ve Acil Yardım Teknisyeni’’ unvanını alırlar. Acil tıp teknisyenleri, hastaya ilk müdahaleyi yapan, onları hayatta tutmak asıl hedefleri olan sağlık personeli oldukları için, yaptıkları iş hayati önem taşır. Paramedikler, bulundukları illerdeki Komuta Kontrol Merkeziyle ile irtibata geçerek hasta veya yaralıyı, sağlık durumuna göre uygun hastaneye sevk ederler. Yaptıkları müdahaleler arasında en önemlileri; oksijen tedavisi, kalp masajı, suni teneffüs, pansuman, entübasyon gibi önemli tedaviler yer alır. Bunların yanında; travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve basit kanama kontrolü, EKG çekimi, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon uygulamaları gibi elektriksel tedaviler, acil durumlarda doğum eylemine yardımcı olmak ve görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanmaktır. Tüm bunlara ek olarak, gerekli hallerde ambulansın şoförlüğünü yapmaktır. Paramediğin en bilinen çalışma alanları ambulanslardır. Bunlar da; kara, hava ve deniz olarak ayrılır. Ambulanslarda görevli doktor yoksa hiyerarşik sisteme göre ambulans amiri, paramedikler olur. Ambulans dışında, 112 acil çağrı istasyonlarında, hastanelerin acil servislerinde çalışma olanakları bulunur. Zamanında müdahale ile hayat kurtarmayı amaçlayan paramedik mesleği zamana karşı yarıştığı için stresli meslek  grupları içerisinde önemli bir yer alır. Bu yüzden mesleği seçecek öğrencilerin soğukkanlı, dikkatli, hızlı karar verebilen, çözüm odaklı, hasta ve yakınlarıyla uygun iletişim kurabilecek, insanlara yardım etmeyi seven kişiler olması gerekir. Bölümün gerektirdiği başka özellikle ise; sürücü belgesi almaya engeli olmamak, ruh sağlığını yerinde olduğuna dair rapor alabilecek olmak, belli fiziksel güç yeterliliğine sahip olmaktır.

Demiroğlu Bilim İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Bölümünde Okutulan Dersler

Paramedik Bölümünde temel olarak  verilen Paramedik dersleri; Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Farmakoloji gibi derslerdir. Bunların yanında; Acil Hasta Bakımı, Acil Sağlık Hizmetleri, Resüsitasyon, Travma, gibi mesleki dersler vardır. Bölümde ayrıca; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Psikoloji ve İletişim Becerileri, İngilizce gibi derslerde yer alır. Tüm bu derslerin yanında, Acil Arama Kurtarma Çalışmaları, Beden Eğitimi ve Staj uygulamaları gibi pratik dersler öğrencilere verilir.

Demiroğlu Bilim İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Bölümünde Sağlanan Olanaklar

Paramedik bölümümüzün eğitim kadrosu alanında uzman, dinamik, çağdaş, uzun yıllar tecrübeye sahip akademisyen ve öğretim görevlilerinden oluşur. Program yapısı gereği yoğun staj uygulamaları ve klinik derslerin olduğu bir bölümdür. Öğretim görevlileri genellikle klinisyen kökenli akademisyenlerdir ve böylece edindikleri klinik hasta tecrübelerini verdiği eğitimlere yansıtırlar. Okulumuz, ülkemizde kurulan ilk tematik sağlık üniversitesidir. Gelişmiş tıbbi smilasyon merkezlerimiz, öğrencilerin hastaya zarar verme riskini ortadan kaldırmakta ve gerçek vakalarla karşılaşmadan önce tecrübe edinmeleri sağlamaktadır. Modern tıbbın son teknolojileriyle donatılmış araç gereçleri bulunan, geniş alanlara sahip araştırma merkezlerimiz ve laboratuvarlarımız, uygulama alanları, pratik eğitim verilen salonların fazla olması sebebiyle görerek ve uygulayarak öğrenmenin avantajlarını öğrencilerimize sunar. Fakültemizin öğrencilerine sunduğu en önemli avantajlardan biri de staj imkanıdır. Üniversitenin bağlı olduğu Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde çok fazla staj imkanı sunulur. Öğrencilerimiz gördükleri yoğun staj uygulamalarından sonra mezun olurlar ve görevlerine zorluk çekmeden başlarlar. Elektronik ortam ve süreli yayınların olduğu modern kütüphaneler ve üstün başarı bursları üniversitenin öğrencilerine sunduğu olanaklardan bazılarıdır. Ayrıca çeşitli spor ve kültürel faaliyetlerin olduğu kulüplerimiz, kişisel gelişim ve sosyal hayatlarına katkı sağlar.

İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Taban Puanları

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü Paramedik Puanları ve Paramedik Sıralama aşağıdaki gibidir:

Paramedik taban puanları 2021 yılında, TYT puan türüyle ücretli olarak; 26 kontenjan ile 227,81924 puan ve 1.196.394 sıralamada, ücretli ve ikinci öğretimde; 23 kontenjan ile 216,08391 puan ve 1.353.149 sıralama, %50 burslu; 27 kontenjan ile 254,27189 puan ve 879.183 sıralama, tam burslu; 9 kontenjan ile 307,47486  puan ve 428.431 sıralama, ikinci öğretim tam burslu; 303,58746 puan ve 452.209 sıralamada yer almıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

ilk ve Acil Yardım (Paramedik) Bölümü Nedir?

Paramedik Bölümü, ilk ve acil yardım gerektiren durumlarda, hastaya veya yaralıya ilk müdahaleyi yapan, onları hayatta tutmaya çalışan sağlık elemanları yetiştirir. Hastanelere gelen acil aramalara yanıt veren paramedikler de önemli bir görece sahiptir. Ambulans ile alınan hastalar paramedikler tarafından hastanelere götürülürler. Bunlara ek olarak acil serviste kaza ve yaralanmalar sonucu gelen hastalara, bazı acil vakalarda doğum gibi durumlarda da ilk müdahalede bulunan Paramediklerdir. Paramedik diğer sağlık personelleri ile de yakın ilişki içindedirler. Bunların arasında; ambulans doktoru, ambulans sürücüsü, acil tıp teknikerleri (ATT), gidecekleri hastanedeki diğer sağlık personelleri ve acil çağrı istasyonundaki görevliler yer alır. Paramedik olmak isteyen öğrencilerde bazı özel şartlar aranır. Bunlar; kadın adaylar için boy sınırı 1.60 cm, erkek adaylarda ise 1.65 cm boyundan kısa olmamaları şartıdır. Bunlarla beraber yaş sınırı da bulunur. Adaylar programa kayıt yaptırdıkları sırada en az 17, en fazla 23 yaşında olmalıdırlar.

İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Bölümü Kaç Yıldır?

Paramedik Bölümü bir önlisans programıdır ve eğitim süresi 2 yıldır.

İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Mezunlarının Çalışma Olanakları Nelerdir?

Paramedik mezunları,çok çeşitli sağlık birimlerinde görev alırlar. Bunların başında ambulanslar gelir. Ambulans hizmetleri dışında ise; hastanelerin acil servislerinde,112 acil çağrı merkezlerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)’de, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezleri (AFAD) gibi insani yardım kuruluşlarında çalışabilirler. Mezunlar ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girerek yeterli puanı almaları durumunda devlete ait hastane ve sağlık birimlerinde görev alırlar. Mezunların Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hakkı da bulunur. Mezun öğrenciler isterlerse DGS’de başarılı olurlarsa 4 yıllık lisans programlarından birini seçebilirler. Bunlar; Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümleridir. Paramediklerin 24 saat çalışıp 72 saat istirahat etme hakları vardır. Günümüz koşullarında artan sağlık ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda açılan özel hastane ve şehir hastanelerinde görev verilmek üzere Acil Tıp Teknisyenlerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.