Perfüzyon Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri Bölümü

Perfüzyon Teknikleri, günümüzde en çok ihtiyaç duyulan çalışma alanlarından biridir. Bu sağlık alanı, kalp ameliyatları esnasında ihtiyaç olması durumunda hastaların dolaşım bozukluklarının çeşitli makineler yardımı ile giderilmesi konusunda eğitim verir. Bunun yanı sıra solunum için yapay destek sağlanması da perfüzyon tekniklerinin çalışma alanına girer. Tüm bu işlemleri gerçekleştiren kişi perfüzyonist ya da perfüzyon teknikeri olarak adlandırılır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, çağın ihtiyaçlarını takip ederek ve en güncel tıbbi yaklaşımlardan destek alarak perfüzyon teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

Perfüzyon Teknikleri Bölümüne Genel Bakış

Perfüzyon Teknikleri bölümü alanında yetkin perfüzyon teknikerleri yetiştirmek için kapsamlı bir ders programını takip eder. Gerekli eğitimleri alan bölüm mezunları, kalp operasyonlarında hastaların metabolik ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetkinlik kazanırlar. Perfüzyonistler aynı zamanda iyileşemeyen hastaların kalbinin durdurulması için ilaç uygulaması da yaparlar. Bu meslek grubu anestezi uzmanları ile birlikte çalışır. Damar operasyonları ya da açık kalp ameliyatlarından sonra kullanılan cihazların sorumluluğu perfüzyon teknikerinin sorumluluğu altındadır. Ayrıca perfüzyon teknikerleri şu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

 • Aferez, hemofiltrasyon ve ultrafiltrasyon ve uygulamalarını gerçekleştirmek.
 • Kalp-damar ve dolaşım ekipmanlarını yönetmek ve bu ekipmanları etkili bir şekilde kullanmak.
 • Miyokardı korumak için kardiyopleji uygulamasından yararlanmak.
 • Uygun teknikler ile vücut sıcaklığını dengelemek.
 • Hastanın dolaşım durumu ile ilgili kayıtları tutmak ve bu konuda doğru tıbbi değerlendirmeler yapmak.
 • Cerrahi operasyonlarda makineye bağlı olan hastayı gözetim altında tutmak ve hastanın fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol etmek.
 • Mesleki etik kurallarına harfiyen uymak ve görevinin gerekliliklerini yerine getirmek.
 • Ameliyat öncesinde ekstrakorporeal devreyi birleştirip gerekli ön hazırlıkları yapmak.
 • Hasta haklarına karşı duyarlı olmak, çalışmaları profesyonel bir şekilde ve etik kurallar dahilinde sürdürmek.
 • Sorumluluğunda bulunan medikal cihazların dezenfeksiyon ve soğutulmasını uygun yöntemler ile gerçekleştirmek, bu cihazların kalibrasyon ve bakımını takip etmek.
 • Tetkik için ihtiyaç duyulan numunelerin sevkiyatına destek olmak.
 • Böbrek, akciğer ve kalp operasyonlarında yararlanılan makinelerin mekanik bileşenlerini parçalara ayırmak ve operasyon için kullanılabilir hale getirmek.
 • Vasküler cerrahi ve karaciğer transplantasyonu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak, bu uygulamalarda yararlanılan cihazları etkin bir biçimde kullanabilmek.
 • Trombosit jel üretimini gerçekleştirmek, kan gazlarının biyokimyasını analiz etmek.
 • Perfüzyon teknikleri uygulamalarında kullanılacak cihaz ve malzemelerin kalite kontrol değerlendirmelerine yardımcı olmak.
 • Kan ürünleri transfüzyonu konusunda gerekli anestezik işlemleri ve medikasyonu uygulamak.
 • Donör organ ve dokuların uygun tıbbi koşullarda korunmasına destek olmak.
 • Perfüzyon teknikeri adaylarının ve ilgili tıbbi personelin eğitimine destek olmak, performans ve yeterlilik değerlendirmesine katkıda bulunmak.
 • Alanı hakkındaki bilimsel yayınlar ile kongre, seminer ve panel gibi bilimsel etkinlikleri takip ederek mesleki gelişimini devamlı kılmak.

Demiroğlu Bilim Perfüzyon Teknikleri Bölümünde Okutulan Dersler

Perfüzyon Teknikleri bölümü hem teorik hem de uygulamalı eğitimi kapsar. İş tanımı doğrultusunda hastaların hayati sorumluluğunu üzerine alan perfüzyonistler, insan fizyolojisi ve anatomisi konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmalıdır. Bu nedenle bu bölümde tıbbi terminoloji, biyokimya, anatomi, kalp hastalıkları, fizyoloji, farmakoloji, perfüzyon teknikleri teknolojisi, hematoloji, perfüzyon cihazları, kardiyak anestezi, ekstrakorporeal yaşam desteği, kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamaları, transplantasyonda perfüzyon, hasta monitörizasyonu, temel mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları gibi dersler verilir. Perfüzyon Teknikleri dersleri bunların yanı sıra uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvar derslerini de içerir. Bölüm öğrencilerinden aynı zamanda mezuniyet öncesinde staj yapmaları beklenir. Böylece perfüzyonist adaylarının meslekleri hakkında deneyim kazanmaları sağlanır. Mesleki stajlar ile iş yaşamına adaptasyon süreci daha kolay tamamlanır.
Perfüzyonist adaylarından beklenen bazı özellikler vardır. Bu özelliklere sahip olmak perfüzyonistlerin mesleki yaşamlarında başarılı olmaları için en önemli kriterler arasındadır. Bu mesleği seçecek kişilerin mesleki yetkinlik ve bilgi dışında dikkat etmesi gereken kritik konular şunlardır:

 • Her perfüzyonist detaylara önem vermeli ve yüksek odaklanma yetisine sahip olmalıdır. Aynı zamanda iş ahlakı ve çalışma disiplinine önem vermelidir.
 • Perfüzyonistler çalışmalarına soğukkanlı ve sabırlı bir şekilde yaklaşmalıdırlar. Çalışma koşulları stresli olduğu için stres faktörlerine dayanıklı olmak bu mesleğin olmazsa olmazlarından biridir. Stres yönetimi yapılamazsa hayati uygulamalar verimli bir şekilde sürdürülemediği için bu konuya öncelikli olarak dikkat edilmelidir.
 • Analitik düşünmek, yeniliklere ve gelişime açık olmak mesleki başarı açısından önemlidir. Bu noktalara dikkat edilerek mesleki gelişimde ilerleme kaydedilebilir.
 • Perfüzyonistlerin el ve göz koordinasyonunun yüksek olması dikkatli bir şekilde çalışmalarını tamamlamalarını sağlar. Bunun yanı sıra hızlı ve pratik karar verme yetisine sahip olmak da gereklidir. Perfüzyon uygulamalarında acil ve kritik kararlar vermek sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
 • Etkili iletişim becerileri ve ekip çalışmasına yatkınlık bu mesleğin beklentileri ile örtüşür. Her perfüzyonist birlikte çalıştığı doktorların talimatlarına uymalı, bunları doğru zamanda uygulamak için dikkatli ve özenli olmalıdır.
 • Uzun çalışma saatleri karşısında fiziksel yeterliliğe ihtiyaç duyan perfüzyon teknikerliği hasta hakları ve mahremiyetine hassasiyet de gerektiren bir alandır.

Demiroğlu Bilim Perfüzyon Teknikleri Bölümünde Sağlanan Olanaklar

Demiroğlu Bilim Üniversitesi perfüzyonist adaylarının çalışma alanları ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından takip edecekleri bir eğitim ortamı sunar. Perfüzyon Teknikleri öğrencileri üniversite kütüphanesinden etkin bir şekilde yararlanarak fiziksel ve dijital kaynaklara erişim sağlayabilir. Alanında uzman akademisyenler öğrencilere güncel tıbbi gelişmeleri yakından takip eden bir eğitim programı sunar.

Perfüzyon Teknikleri Taban Puanları

Bu bölümün taban puanları diğer bölümlerde olduğu gibi yıllara göre farklılık gösterir. Bu nedenle Perfüzyon Teknikleri puanları her yıl değişir. Perfüzyon Teknikleri sıralama da buna bağlı olarak sabit kalmaz. Ancak Perfüzyon Teknikleri taban puanları son yıllarda TYT taban puan aralığı TYT 280-290 civarında seyreder.

Perfüzyon Teknikleri bölümü nedir?

Kalp-damar ameliyatlarında ve anestezi uygulamalarında kullanılan kalp-akciğer makinesini kullanabilen sağlık teknikerlerini yetiştiren bölümdür. Bu bölümün amacı aynı zamanda böbrek, dolaşım ve solunum yetmezliği gibi durumlarda ototransfüzyon ve hemo-diyafiltrasyon cihazlarını hazırlayan yetkin sağlık personelleri yetiştirmektir.

Perfüzyon Teknikleri bölümü kaç yıldır?

Bu program iki yıllık bir ön lisans programıdır ve TYT puanı ile öğrenci kabul eder.

Perfüzyon Teknikleri mezunlarının çalışma olanakları nelerdir?

Perfüzyon Teknikleri bölümü geniş çalışma alanına sahip bölümler arasındadır. Bu bölümden mezun olan kişiler perfüzyonist unvanını alır. Perfüzyonistler kalp-damar ameliyatları yapan üniversite ve devlet hastanelerinde görev alabilirler. Özel hastaneler ile eğitim ve araştırma hastaneleri çalışma alanları arasında yer alır. Organ nakli yapan cerrahi birimler, yoğun bakım üniteleri, diyaliz merkezleri ve ameliyathanelerde perfüzyonistlere ihtiyaç duyulur. Bunun yanı sıra kemoterapi tedavilerinde de perfüzyonist desteği gerekebilir. Dolayısıyla onkoloji servislerinde bu mesleğin uygulamalarına başvurulur.

Perfüzyon Teknikleri bölümü mezunları DGS ile çeşitli alanlarda lisans eğitimi alabilirler. Yalnızca ön lisans eğitimi ile kariyerlerini aktif olarak cerrahi uygulamalarda sürdürebilirler. Bu durumda hastane yöneticiliği, organ nakli komitesi yöneticiliği ve yoğun bakım destek komitesi yöneticiliği gibi konumlarda görev alabilirler.

Lisans sonrası yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan perfüzyonistler akademik kariyeri tercih edebilirler. Böylece alanında yetkin ve donanımlı sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunabilirler.