Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü, teknik ve teorik derslerin yanı sıra, staj ve pratik uygulamalarla desteklenen bir meslek yüksekokul programıdır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümlerinin amacı; tanı ve tedavi laboratuvarlarına kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen donanımlı sağlık uzmanları yetiştirmektir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, teşhis süreçlerinde farklı tıbbi yöntemlerin kullanılması, tanı ve bulguların elde edilip düzenlenmesi gibi tıbbi konuların yanı sıra, bulguların amaca uygun paylaşılması gibi etik, sağlık sektörü organizasyon sistematiği gibi pratik konuları da içeren geniş bir kapsama sahiptir. 

Evrensel bilimi ve eğitimi temel alan Demiroğlu Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü iki yılda tamamlanması beklenen bir ön lisans eğitim programıdır. Bölümde uygulanan program, gelenekselleşmiş tıbbi ilke ve kavramları kapsayan klasik yapının yanı sıra, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini yenileyen dinamik yapısıyla bütünlüklü bir eğitimi hedefler. İstanbul'da eğitim veren Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri sıralama puanları bakımdan her yıl üst seviyelerde yer alma hedefini de korumaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Genel Bakış

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun sağlık sektörüne nitelikli, donanımlı mezunlar yetiştirmiş ve halen yetiştirmekte olan bir eğitim programıdır. Örgün öğretim veren bölümümüzün eğitim süresi iki yıl olup, eğitim dili Türkçedir. Her akademik dönem başında yaklaşık yirmi ile otuz öğrenci kontenjanını tamamlar. Üniversitemizin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri sıralama puanlarındaki başarı seviyesi, programın başlangıcından itibaren birebir, özgün, teorik ve yoğun staj uygulamaları ile desteklendiği eğitim modeli sayesinde her yıl yükselmektedir.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri eğitim programı, hastanelerde veya tıbbi laboratuvar hizmeti sunan kurumlarda görev alan mezunların şu görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine yönelik hazırlanmıştır:

  • Laboratuvar gözlemlerinin analizini sağlamak.
  • Veri üretmek ve bilimsel çalışma ve sonuçların doğru kayıtlarını tutmak.
  • Teknik alet ve ekipmanların yetkin kullanımı.
  • Bilimsel bilgileri genellikle dijital yazılım aracılığıyla uygun şekilde iletmek.
  • Komplikasyonları veya sorunları tanımak, nedenleri belirlemek ve sorunları çözmek için uygun bilimsel yöntemleri uygulamak.
  • Laboratuvarları temiz, sterilize edilmiş ve güvenli tutmak, bilimsel araçların bakımını yapmak ve malzemelerin uzman sağlık görevlileri için erişilebilir olmasını sağlamak.

Demiroğlu Bilim Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünde Okutulan Dersler

Tıbbi laboratuvar teknikleri dersleri, verilerin kaydedilmesinden ekipmanın bakımına kadar laboratuvar çalışmasının her alanında gerekli mesleki kapsama sahiptir. Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Sitogenetik gibi tanıya yönelik ihtiyaç duyulan verilere ilişkin yöntemlerin yanı sıra, tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısına ilişkin profesyonel bilgileri de içerir. Tıbbi laboratuvar teknikleri programına katılan öğrenciler, verileri analiz etme, numune toplama, atık bertarafı, rapor oluşturma ve farklı tıbbi görevleri yerine getirmek için teorik dersler ve pratik laboratuvar uygulama dersleri alır. Örgün eğitime ek olarak, tıbbi laboratuvar teknikleri staj programını tamamlayarak mezun olur.

Tıbbi laboratuvar teknikleri dersleri birinci sınıf programında temel anatomi, tıbbi biyoloji ve genetik, laboratuvar güvenliği, mikrobiyoloji, fizyoloji, temel kimya gibi başlıkları içerir. İkinci yıl ders programı ise, meslek etiği, klinik biyokimya ve uygulamaları, hematoloji, deney hayvanları ve bakımı, parazitoloji derslerini alan öğrenciler aynı zamanda, enfeksiyon hastalıkları, genetik analizler, kriminal inceleme yöntemleri gibi farklı alanlarda inceleme, analiz ve raporlama yapmayı öğrenir. Öğrencilerin ve mezunların bilimsel ve mesleki gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olacak seviyede İngilizce dersleri de müfredata dahil edilmiştir. 

Tıbbi laboratuvar teknikleri programı, evrensel ve mesleki etik yaklaşımların yanı sıra, mesleki olarak yaşam boyu öğrenme bilincini de öğrencilerine aktarmayı hedeflemektedir. Bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmek, programın amaçları arasındadır. Sürekli eğitim, tıbbi laboratuvar teknisyenlerinin kariyerleri boyunca temel gereklilik olarak önemini korur. Mezun profesyoneller, alanlarındaki en son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayan konferans ve seminerlere katılarak da becerilerini geliştirebilir.

Demiroğlu Bilim Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünde Sağlanan Olanaklar 

Sağlık alanında Türkiye'nin ilk üniversitesi olan, üç fakülte, iki enstitü, bir yüksekokul ve bir meslek yüksekokuluyla eğitim vermeye devam eden Demiroğlu Bilim Üniversitesi, öğrencilerine gelişimlerini desteklemek ve vizyonlarını geliştirmek amacıyla birçok akademik kaynağın yanı sıra, kültürel olanaklar ve yeterli fiziksel imkanlar da sağlamaktadır.
 
Esentepe Yüksekokul Kampüsü’nde yer alan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü, şehir merkezinde yer alarak farklı ulaşım araçları ile rahat ulaşılan bir kampüs hayatı sunmaktadır. Mevcut tüm sağlık gerçeklerini ve konularını kavrayan, çevre bilinci yüksek sağlık insanı gücü oluşturma misyonuna uygun, disiplinlerarası bir eğitim ve öğretim ortamı sağlamaktadır.

Geniş bir alana yerleştirilmiş kütüphanesi, 14.568 basılı kitap kapasitesinin yanı sıra sahip olduğu 205.466 e-kitap miktarıyla da güçlü bir akademik kaynak oluşturur. Öğrenci başına sağladığı yaklaşık 38 metrekarelik alanı ile her öğrencinin sosyalleşmesi için yeterli fiziki alan kapasitesi sunar. Üniversite, yüksek tuttuğu AR-GE bütçesi ve kütüphane harcamaları ile öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin en yeni yayınlara ve en güncel araştırmalara kolay erişimine yardımcı olur. Sağladığı uygulama hastaneleri ve gelişmiş tedavi üniteleri, uygulamalı eğitimler için öğrencilere önemli gözlem ve deneyim olanağı vermektedir. Mesleki gelişimi sürekli kılmak amacıyla da üst seviyede İngilizce eğitim programı sunmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları 

ÖSYM ve YÖK sayfalarında yayınlanan tıbbi Laboratuvar teknikleri taban puanları, öğrencilerin bölümde eğitim almak için Temel Yeterlilik Testinde (TYT) almaları gereken en az puanlardır. Tıbbi laboratuvar teknikleri sıralama değerleri ise eğitimi veren üniversitelere giren öğrencilerin başarı sıralamasını işaret eder. TYT’de alınan sayısal puan hesaplaması ile öğrenci alan tıbbi laboratuvar teknikleri bölümleri, taban ve tavan puan aralıklarını belirleyen puanlara ulaşan sınırlı sayıda öğrenciyi eğitmek üzere kabul edebilir. 

Genel olarak tıbbi laboratuvar teknikleri puanları her yıl değişse de, yaklaşık en düşük 190 ve en yüksek 337 civarında yer alabilir. İki yıllık ön lisans programı olan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları burslu ve burssuz eğitim ve öğretim için farklılık gösterir. 

Tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü nedir?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü tanı süreçlerinin ve tedavilerin işleyişine yardımcı olmak, sonuçları uygun şekilde kaydetmek ve tıbbi laboratuvarda gerçekleştirilen rutin prosedürlere yardımcı olmak için karmaşık sistemlerle çalışmayı öğreten iki yıllık meslek yüksekokulu programıdır. Bölümden mezun olanlar tıbbi laboratuvar teknisyeni olarak tıbbi laboratuvarlarda hekimlerin teşhis ve tedavi süreçlerine yardımcı olarak bilimsel ve teknik uzmanlık yapabilir. 

Tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü kaç yıldır?

Sağlık meslek yüksekokullarının tıbbi laboratuvar teknikleri bölümleri iki yıllık ön lisans programlarıdır. Öğrencilerin klinik mikrobiyoloji, hematoloji ve immünoloji ve flebotomi dersleri almalarının yanı sıra, staj yapmaları da gerekebilir. Tıbbi laboratuvar teknisyenlerinin kariyerleri boyunca sürekli eğitim ile kendilerini yenilemesi önemlidir. Farklı alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrenciler Hemşirelik, Biyoloji, Genetik gibi dört yıllık lisans bölümlerine DGS sınavı ile geçiş olanağından da yararlanabilirler.

Tıbbi laboratuvar teknikleri mezunlarının çalışma olanakları nelerdir?

Tıbbi laboratuvar teknikleri mezunları doğası gereği tıbbi olan karmaşık görevleri ve prosedürleri yerine getirmekten sorumlu eğitimli profesyonellerdir. Görev sorumlulukları arasında; teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılmak üzere vücut sıvısı ve doku örneklerinin toplanması ve analiz edilmesi, laboratuvar ortamında laboratuvar ekipmanı ve diğer bilgisayarlı araçların çalıştırılması yer alır. Çoğu tıbbi laboratuvar teknisyeni hastanelerde, tıbbi laboratuvar hizmeti sunan kurumlarda çalışır, ancak bazıları veteriner kliniklerinde ve araştırma laboratuvarı ortamlarında da çalışabilir.