T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Fizyoterapi Bölümü Nedir, Mezunu Ne İş Yapar?

Fizyoterapi Bölümü, insan vücudunun işlevselliğini artırmak, hareket kısıtlılıklarını azaltmak ve engelliliklerin önüne geçmek amacıyla eğitim veren bir sağlık bilimleri dalıdır. T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri MYO’nun kuruluşundan itibaren Fizyoterapi programı öğrenci yetiştirmektedir. Bölümün eğitim süresi 2 yıldır ve dili Türkçedir.

Bölümü başarıyla bitiren mezunlar, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde ve spor tesislerinde fizyoterapist olarak çalışabilirler. Ayrıca, yaşlı bakım evlerinde ve engelli bakım merkezlerinde de görev alabilirler.

Fizyoterapi Bölümü Neler Öğretir?

Psikoloji Bölümü, öğrencilere insan zihninin karmaşık yapısını ve davranış bilimlerini anlama konusunda kapsamlı bilgiler sunar. Bu bölüm öğrencileri eğitimleri boyunca, bireylerin ve grupların nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını bilimsel yöntemlerle inceleyerek psikolojik teorileri, uygulamaları ve araştırma tekniklerini öğrenir. 4 yıl boyunca, öğrenciler çeşitli psikoloji dallarını (klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji gibi) keşfederken, insan davranışını şekillendiren biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler arasındaki etkileşimleri de öğrenirler. Bu geniş perspektif, mezunların toplumun farklı katmanlarına anlayış ve empati ile yaklaşmasını sağlar ve onları çeşitli profesyonel roller için hazırlar.

Birinci Yıl

Bölümün ilk yılında, temel sağlık bilimleri üzerine yoğunlaşılır. Anatomi, fizyoloji, biyomekanik ve patoloji gibi dersler verilir. Ayrıca, fizyoterapinin temel prensipleri ve teknikleri öğrencilere tanıtılır. Fizyoterapi eğitim müfredatı yoğun staj ve uygulama dersleri ile desteklenir.

İkinci Yıl

Bölümün ikinci ve son yılında, öğrenciler daha spesifik konulara yönlendirilir. Nörolojik, ortopedik ve kardiyovasküler fizyoterapi gibi alanlarda ileri düzey bilgiler verilir.

Fizyoterapi Bölümü Staj İmkanları Nelerdir?

Fizyoterapi öğrencileri için staj, eğitimin önemli bir parçasıdır. Genellikle eğitimin son yılında, öğrenciler çeşitli sağlık kurumlarında ve Florence Nightingale Group bünyesindeki hastanelerde staj yaparak gerçek hasta deneyimi kazanırlar.

Fizyoterapi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Müfredat dersleri genel olarak, kas-iskelet sistemi hastalıkları, nörolojik bozukluklar, geriatrik ve pediatrik fizyoterapi, manuel terapi teknikleri ve egzersiz terapilerini kapsar. Ayrıca, etik ve hasta hakları gibi konular üzerinde de durulur.

Fizyoterapi Mezunları Ne İş Yapar?

Fizyoterapi mezunları, fizyoterapist olarak hasta değerlendirmesi, tanı koyma ve tedavi planlama gibi görevleri üstlenirler. Hastaların tedavi süreçlerini yönetir ve onlara egzersiz programları hazırlayıp takip ederler.

Fizyoterapi Bölümü Taban Puanları

Fizyoterapi Bölümü taban puanı T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi özelinde, 2023 yılında tam burslu program için 311 puan, %50 burslu program için 232 puandır.

Fizyoterapi Dikey Geçiş Nasıl Yapılır?

Ön lisans fizyoterapi programlarından lisans programlarına geçiş, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile gerçekleştirilir. Sınavda başarılı olan öğrenciler, lisans programlarının ileri sınıflarına doğrudan geçiş yapabilirler.

Fizyoterapi Bölümü Sıkça Sorulan Sorular

Fizyoterapi bölümü mezunu hangi meslekleri yapabilir?

Mezunlar fizyoterapist olarak çeşitli sağlık kurumlarında çalışabilir. Ayrıca, özel pratisyen olarak kendi kliniklerini açabilir veya akademik kariyer yapabilirler.

Fizyoterapi ön lisans bölümü mü?

Fizyoterapi eğitimi ön lisans bölümüdür. Ancak T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bünyesinde lisans programı olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü de bulunmaktadır.

Fizyoterapi bölümü kaç yıldır?

Ön lisans düzeyindeki Fizyoterapi eğitimi 2 yıl sürmektedir

Fizyoterapi bölümü hangi alandadır?

Fizyoterapi, sağlık bilimleri alanında yer alır ve üniversite sınavında TYT puan türünden öğrenci kabul eder.

Fizyoterapi bölümü geçme notu kaçtır?

Genellikle üniversitelerin geçme notu 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2.0 olarak belirlenir.

Fizyoterapi atama puanları kaçtır?

Atama puanları, her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına ve tercihlere göre değişiklik göstermektedir.