T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Nedir, Mezunu Ne İş Yapar?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, yüksekokulların iki yıllık eğitim programları içinde bulunur. Bu alanda eğitim alanlar, hem kamu hem de özel sağlık kuruluşlarında hastaların randevularını organize etme, hasta verilerini sisteme kaydetme ve hastaları kuruluşun çalışma düzeni hakkında aydınlatma gibi görevleri üstlenirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü, sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşlarda gerekli olan tıbbi bilgilerin doğru ve düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan uzmanlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu bölümün mezunları, hastaların medikal kayıtlarını düzenleme, saklama ve gerektiğinde ilgili sağlık profesyonellerine bu bilgileri sunma görevlerini üstlenirler. Ayrıca, tıbbi terminoloji, sağlık bilgi sistemleri ve ofis yönetimi konularında da uzmanlaşırlar.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterli Bölümü Neler Öğretir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü, sağlık sektöründe önemli bir rol oynayan, tıbbi bilgi ve dokümantasyonun yönetimi konusunda uzmanlaşmış profesyoneller yetiştiren bir alandır. Bu bölümdeki eğitim, öğrencilere sağlık sektöründe gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Eğitim süreci, temel bilgilerin aktarımıyla başlar ve giderek daha spesifik ve uygulamalı derslerle derinleşir.

Birinci Yıl

Öğrencilerin eğitimine temel sağlık bilimleri ve tıbbi dokümantasyonun temelleri ile başlanır. İlk yılın ders programı şunları içerir:

  • Tıbbi Terminoloji: Sağlık sektöründe kullanılan terimlerin ve kavramların anlaşılması ve doğru kullanımı üzerine odaklanır. Bu ders, öğrencilere tıbbi terimlerin kökenini, yapısını ve anlamını öğreterek sağlık alanında etkili iletişim kurmalarını sağlar.
  • Medikal Etik ve Hukuk: Sağlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan etik ve hukuki meseleleri ele alır. Öğrenciler, hasta hakları, mahremiyet, mesleki sorumluluklar ve sağlık hizmetlerinde yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olurlar.
  • Temel Bilgisayar Kullanımı: Tıbbi dokümantasyon ve sağlık bilgi sistemlerinin etkin kullanımı için gerekli olan bilgisayar becerileri ve yazılımlar üzerine eğitim verilir. Bu ders, dijital sağlık kayıtlarının yönetimi, veri tabanı kullanımı ve ofis yazılımlarının etkin kullanımı gibi konuları kapsar.
  • Sağlık Kuruluşlarının İşleyişi: Hastaneler, klinikler ve diğer sağlık kuruluşlarının organizasyon yapısı, işleyişi ve yönetimi hakkında genel bir bakış sunar. Bu ders, sağlık sektörünün yapısal özelliklerini ve iş akışını öğrencilere tanıtır.

İkinci Yıl

İkinci yılda, öğrencilerin bilgileri daha spesifik alanlarda derinleştirilir ve uygulamalı dersler ağırlık kazanır:

  • Tıbbi Belge Yönetimi: Hastaların sağlık kayıtlarının doğru şekilde oluşturulması, saklanması, korunması ve gerektiğinde uygun şekilde paylaşılmasını kapsayan yönetim süreçleri üzerine odaklanır.
  • Sağlık Bilgi Sistemleri: Elektronik sağlık kayıtları, hasta veri yönetimi sistemleri ve diğer dijital sağlık bilgi sistemlerinin kullanımı ve yönetimi üzerine eğitim verilir. Öğrenciler, bu sistemlerin sağlık hizmetlerinin sunumundaki rolünü ve önemini öğrenirler.
  • İleri Düzey Tıbbi Yazım: Tıbbi raporlama, dokümantasyon ve profesyonel yazışmalar için gerekli olan ileri düzey yazım becerileri üzerine yoğunlaşır. Bu ders, tıbbi dokümantasyonun standartlarına ve formatlarına uygun yazım tekniklerini kapsar.
  • Ofis Yönetimi: Sağlık kuruluşlarında etkili ofis yönetimi ve idari işlerin yürütülmesi için gerekli becerileri geliştirir. Zaman yönetimi, iletişim becerileri, dosyalama sistemleri ve ofis teknolojilerinin kullanımı gibi konular ele alınır.

Bu iki yıllık eğitim programı, mezunları sağlık sektöründe tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında hemen işe başlayabilecek düzeyde bilgi ve beceriyle donatır. Mezunlar, tıbbi bilgi yönetimi, hasta kayıt hizmetleri, tıbbi yazım ve raporlama gibi kritik alanlarda etkili ve verimli bir şekilde çalışabilir hale gelirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Staj İmkanları Nelerdir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nda okuyan öğrenciler, stajlarını Devlet veya Vakıf Üniversitelerine ait Hastaneler, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Hastaneler ve Özel Hastanelerin klinikleri ile polikliniklerinde gerçekleştirebilirler. Belirtilen bu yerler dışındaki staj deneyimleri kabul edilmemektedir. Bu stajlar, öğrencilere alandaki teorik bilgilerini pratikte uygulama ve sektörün iç dinamiklerini öğrenme şansı verir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Dersleri Nelerdir?

Bu bölümde öğrencilere sunulan dersler arasında Tıbbi Terminoloji, Medikal Etik ve Hukuk, Sağlık Bilgi Yönetimi, Ofis Yazılımlarının Kullanımı, Tıbbi Yazım ve Dokümantasyon, Sağlık Kuruluşlarında İletişim gibi konular bulunmaktadır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunları Ne İş Yapar?

Mezunlar, hastaneler, klinikler, laboratuvarlar ve diğer sağlık kuruluşlarında tıbbi sekreter, sağlık bilgi yöneticisi, tıbbi belge yönetimi uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne giriş için gereken taban puanlar her yıl ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavı sonuçlarına göre değişiklik gösterir. Adayların güncel puanları kontrol etmeleri önerilir.

Tıbbi Sekreterlik Bölümü Dikey Geçiş Nasıl Yapılır?

Ön lisans programından mezun olanlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Sıkça Sorulan Sorular

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik okuyan hangi meslekleri yapabilir?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunları, tıbbi sekreter, sağlık bilgi yöneticisi, medikal kodlayıcı gibi mesleklerde çalışabilirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans bölümü mü?

Evet, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü ön lisans programı olarak sunulur.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü kaç yıldır?

Bu bölüm genellikle 2 yıllık ön lisans programıdır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik hangi alandadır?

Sağlık bilimleri alanında yer alır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü geçme notu kaçtır?

Üniversitelere göre değişiklik gösterebilir ancak genellikle 4 üzerinden 2 veya 100 üzerinden 60 olarak belirlenir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunu memur olabilir mi?

Evet, KPSS'ye girerek devlet hastaneleri ve diğer kamu sağlık kuruluşlarında memur olarak çalışabilirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları KPSS girer mi?

Evet, kamu sektöründe çalışmak isteyen mezunların KPSS'ye girmesi gerekmektedir.

Tıbbi Sekreterlik atama puanları kaçtır?

Atama puanları her yıl KPSS sonuçlarına ve alım yapan kurumların kontenjanlarına göre değişiklik gösterir.