T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Nedir, Mezunu Ne İş Yapar?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü, Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim veren disiplinlerden biridir. Bu bölüm, mezunlarına, biyolojik örnekler üzerinde çeşitli testler yaparak hastalıkların teşhis ve takibinde kullanılan laboratuvar teknikleri konusunda uzmanlık kazandırır.

Bu iki yıllık ön lisans programında gelenekselleşmiş tıbbi ilke ve kavramları kapsayan klasik yapının yanı sıra, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini yenileyen dinamik yapısıyla bütünlüklü bir eğitim verilmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunları, hastaneler, özel laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve biyoteknoloji şirketlerinde laboratuvar teknisyeni veya teknoloğu olarak çalışabilirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Neler Öğretir?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında 2 yıllık eğitim süresi boyunca; hem teorik hem de pratik eğitimler birlikte verilir. Tıbbi laboratuvar teknikleri programında öğrenciler, verileri analiz etme, numune toplama, atık bertarafı, rapor oluşturma ve farklı tıbbi görevleri yerine getirmek için teorik dersler ve pratik laboratuvar uygulama derslerini alırlar.

Öğrenciler bölüm derslerini ve tıbbi laboratuvar teknikleri staj programını başarıyla tamamlayarak mezun olurlar.

Birinci Yıl

Öğrenciler ilk yılda, temel bilim dalları olan tıbbi biyoloji ve genetik, kimya, temel anatomi, mikrobiyoloji ve fizyoloji gibi dersleri alırlar. Ayrıca, laboratuvar güvenliği ve temel laboratuvar becerileri konusunda da eğitim görürler.

İkinci Yıl

Bölümün ikinci yılında, daha spesifik laboratuvar tekniklerine odaklanılır. Mikrobiyoloji, hematoloji, klinik biyokimya, deney hayvanları ve bakımı, parazitoloji, moleküler biyoloji ve meslek etiği gibi alanlarda ileri düzey bilgiler sunulur.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Staj İmkanları Nelerdir?

Öğrencilere, eğitimleri sırasında çeşitli sağlık kuruluşlarında staj yapma fırsatı sunulur. Bu stajlar, öğrencilere gerçek laboratuvar ortamlarında deneyim kazanma ve öğrendiklerini uygulama imkânı sağlar.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dersleri Nelerdir

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü için müfredat genellikle şu dersleri içerir: Genel mikrobiyoloji, klinik biyokimya, hematoloji, immünoloji, patoloji, parazitoloji, enfeksiyon hastalıkları ve laboratuvar yönetimi.

Ayrıca, laboratuvar cihazlarının kullanımı üzerine teknik eğitimler de verilir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Mezunları Ne İş Yapar?

Mezunlar, tıbbi laboratuvarlarda çalışarak, kan, idrar ve diğer vücut sıvılarından alınan örnekleri analiz ederler. Bu analizler, hastalıkların teşhisinde kritik rol oynar. Ayrıca, araştırma projelerinde ve kalite kontrol süreçlerinde de görev alabilirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri eğitim programı, hastanelerde veya tıbbi laboratuvar hizmeti sunan kurumlarda görev alan mezunlarının şu görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine yönelik hazırlanmıştır:

  • Laboratuvar gözlemlerinin analizini sağlamak.
  • Veri üretmek ve bilimsel çalışma ve sonuçların doğru kayıtlarını tutmak.
  • Teknik alet ve ekipmanların yetkin kullanımı.
  • Bilimsel bilgileri genellikle dijital yazılım aracılığıyla uygun şekilde iletmek.
  • Komplikasyonları veya sorunları tanımak, nedenleri belirlemek ve sorunları çözmek için uygun bilimsel yöntemleri uygulamak.
  • Laboratuvarları temiz, sterilize edilmiş ve güvenli tutmak, bilimsel araçların bakımını yapmak ve malzemelerin uzman sağlık görevlileri için erişilebilir olmasını sağlamak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban puanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi özelinde, 2023 yılında tam burslu program için 310 puan, %50 burslu program için 212 puandır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Dikey Geçiş Nasıl Yapılır?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olanlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler. Sınavda başarılı olan öğrenciler, lisans programının ileri sınıflarına katılma hakkı kazanır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans bölümü mü?

Evet, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı bir ön lisans bölümüdür.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü kaç yıldır?

Ön lisans düzeyindeki Tıbbi Laboratuvar Teknikleri eğitimi 2 yıl sürmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri hangi alandadır?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, sağlık bilimleri alanında yer alır ve üniversite sınavında TYT puan türünden öğrenci kabul eder.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunu memur olabilir mi?

Evet, mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girip başarılı olarak devlet hastaneleri ve diğer kamu sağlık kurumlarında memur olarak çalışabilirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunları yurt dışında çalışabilir mi?

Evet, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunları uluslararası akreditasyona sahip sertifikaları aldıklarında yurt dışında da çalışabilirler. Ancak bu durum, çalışılacak ülkenin yasal gerekliliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.