T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün amacı düşüncede özgürlüğü, bilimde evrenselliği ve eğitimde çağdaşlığı yakalamaktır. Ayrıca hızla değişen dünyada kuram ve uygulama alanındaki yenilikleri ve ilkeleri, etik prensipler eşliğinde öğrencilerimize sunmaktır. Bilgiye ulaşmak, araştırmak, değerlendirmek kadar sentez yapabilmek de önemlidir. Enstitümüzde öğrencilerimizin motivasyonları esas alınarak, bilgiye ulaşma, araştırma yapma, değerlendirme yapma; verimli analiz ve sentez becerisi kazanmaları üzerinde durulmaktadır. Yaşayan bir olgu olan toplum, birey ve kurumlarda temel ve güncel konular zorunlu veya seçmeli dersler içerisinde tartışılarak, olası önerilerin eşliğinde interaktif olarak incelenir. Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak analitik düşünce yeteneği, problem çözme becerileri ve yaratıcı düşünceleri gelişmiş araştırmacılar yetiştirirken, öğrencilerimizin toplum sorunlarına duyarlı bireyler olarak uygulama becerileri de kazanmaları esas alınmıştır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009 yılında kurulmuştur. Enstitü bünyesinde "Psikoloji Yüksek Lisans", "Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans" ve "Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans" programları açılmıştır. Deneyimli öğretim üyesi kadrosuyla başarı, çağdaş bilgi ve değerlendirmeler için T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü genç araştırmacılarla birliktedir.

Yüksek Lisans Programları

  • Psikoloji Yüksek Lisans Programı
  • Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı
  • Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı