T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı Nedir, Mezunu Ne İş Yapar?

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, sağlık kurumlarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması üzerine odaklanan bir yüksek lisans programıdır. Bu program, sağlık kurumlarının orta ve üst kademe yöneticileri ile bu alanda yöneticilik yeteneklerini geliştirmek isteyen lisans mezunları için tasarlanmıştır. Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Tıp, Mühendislik ile İktisadi ve İdari Bilimlerde lisans eğitimini tamamlamış olanlar bu alanda yüksek lisansa başvuru yapabilmektedir. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık kurumları yöneticileri yetiştirerek, yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve/veya akademik kariyerlerini ilerletmeyi amaçlamaktadır.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı Neler Öğretir?

Eğitim süresi 2 yıldır. Programın ilk yılı iki dönem olarak teorik derslerden, son yılı ise tez çalışmasından oluşmaktadır. Eğitim süresince toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir kredisiz seminer dersi, ilk iki dönemde alınmalı ve tez çalışması ikinci yılda tamamlanmalıdır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı’nda sunulan dersler alanında uzman ve tecrübeli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programının Amacı

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Bölümünün amacı, sağlık yönetimi alanında ileri düzey bilgi ve beceriler sağlayarak öğrencileri daha nitelikli sağlık yöneticileri /akademisyen olarak yetiştirmektir. Bu programın temel hedefleri şunları içerir:

  • Uzmanlık Bilgisi Geliştirme: Program, öğrencilere sağlık kurumlarının stratejik planlamasına katkıda bulunma, kalite geliştirme projelerinin yönetilmesi ve sağlık politikalarının oluşturulması konularında rol oynamasını sağlayacak derinlemesine uzmanlık kazandırır.
  • Araştırma Yetenekleri: Öğrenciler, sağlık kuruluşları yöneticiliği ve sağlık bilimleri alanındaki mevcut araştırmaları değerlendirme ve yeni bilimsel araştırmalar yapma becerileri edinirler. Bu yetenekler, kanıta dayalı uygulamaları geliştirme ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma konusunda kritik öneme sahiptir.
  • Liderlik ve Yönetim Becerileri: Program, öğrencilere sağlık kurumlarında liderlik ve yönetim rolleri üstlenmeleri için gerekli becerileri sağlar. Bu beceriler; ekip yönetimi, proje koordinasyonu, bütçe planlama ve sağlık politikalarının uygulanması gibi alanları kapsar.
  • Profesyonel Gelişim: Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği yüksek lisansı, sürekli gelişim bakış açısını benimseterek mezunlarını kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olacak bilgi ve becerilerle donatır. Mezunlar, akademik kariyer yapabilir, hastane yöneticisi, sağlık politikası analisti, sağlık hizmetleri yöneticisi veya kalite yöneticisi gibi çeşitli uzmanlık gerektiren pozisyonlarda çalışabilir, sağlık sektöründe danışmanlık yapabilirler.

Öğrenciler, sağlık kurumlarının yönetiminde planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol etme becerilerini geliştirir. Ayrıca, program öğrencilerin sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen ya da değişime ayak uydurabilen, şartlara adapte olabilen, reaktif düşünüp eyleme geçebilen, yeni bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken sağlık yöneticileri olarak yetişmesini sağlayıcı özelliktedir.

İnterdisipliner bir yapıda kurgulanan program ile ideal sağlık yönetimi bilgisi sunularak, dünyadaki örnek ve trendlere paralel olarak öğrencilerin dünya standartlarında bir sağlık yöneticisi olması amaçlanmaktadır. Disiplinlerarası Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Programı, çağdaş ve modern sağlık yöneticiliği temeline dayanan profesyonel sağlık yönetim ihtiyacının karşılanmasını hedeflemektedir.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Dersleri Nelerdir?

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programında; Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Temel Muhasebe ve Finans Kavramları, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Ekonomisi, Seminer, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Mali Analizler, Sağlık Hukuku ve Mevzuatı, Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik zorunlu dersleri ile ; Sağlık Kurumlarında İtibar Yönetimi, Sağlık Kurumlarında İletişim, Sağlıkta Araştırma Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Sağlık Bilgi Sistemleri, Halk Sağlığı, Sağlıkta Alan Araştırmaları ve Sağlık Kurumlarında Tesis Yönetimi seçimlik derslerini içeren bir eğitim verilmektedir.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Mezunlar, genel sağlık yönetimi yanında çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilmektedir.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programının Şartları Nelerdir?

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Programı için, Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Tıp Fakültesi ile İşletme Fakültesi gibi alanlar başta olmak üzere dört yıllık lisans mezunu olanlar bu alanda yüksek lisans yapabilmektedir.

Yüksek Lisans Programlarına başvurabilmek için ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonucu eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Program mezunları, hastanelerde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Sosyal Güvenlik Kurumları’nda (SGK) ve özel sağlık sigortası şirketleri içinde sağlık finansmanı yönetiminde, sağlık ilaç ve medikal malzeme üretimi, sağlık turizmi pazarlaması alanında, sağlık bilişimi sistemlerinde yönetici olarak görev alabilmekte; sağlık danışmanlık firmalarında veya sağlık sektöründe hizmet sunan diğer kuruluşlarda hastane yöneticisi, sağlık politikası analisti, sağlık hizmetleri yöneticisi veya kalite yöneticisi gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Bunun yanı sıra, lisansüstü eğitimlerinden mezun olan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği yüksek lisans programı kaç yıldır?

Program iki yıl süren tam zamanlı bir eğitimdir.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği yüksek lisans programı hangi alandadır?

Bu bölüm, sosyal bilimler alanında yer alır ve sağlık yönetimi eğitimini ileri düzeyde ele alır.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği yüksek lisans programı mezunu memur olabilir mi?

Evet, mezunlar KPSS sınavından geçerli puanı almak şartıyla kamu sektöründe memur olarak çalışabilirler.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği yüksek lisans programı mezunları KPSS’ye girer mi?

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunların KPSS’ye girmeleri gerekir. Özel sektörde çalışmak isteyen mezunlardan KPSS puanı aranmamaktadır.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği atama puanları kaçtır?

2024 yılı için belirtilen Sağlık Yönetimi Lisans atama puanı 74,60155 olarak belirlenmiştir. Bu puan, o yıl için sağlık yönetimi mezunlarının kamu kurumlarına atanabilmeleri için gerekli taban puanı gösterir. Puanlar her yıl değişkenlik gösterebilir ve bu puanlar adayların sınav başarılarına, kontenjanlara ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir.