Tıp Fakültesi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp fakültesi hem pratik hem teorik olarak eğitimlerin gerçekleştiği bir lisans programıdır. Üniversite sınavında uzun yıllardır sıralaması en yüksek olan fakültelerden birisi olan tıp fakültesinin amacı nitelikli tıp doktorları ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmektir. Bu nedenle tıp fakültelerinde uygulanan eğitim modelleri, öğrencilerin hem klinik yeteneklerini hem de tıbbi bilgilerini geliştirmeyi ve pekiştirmeyi amaçlar. İstanbul’da bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi özgün tıp eğitim modeli sayesinde klinik ve tıbbi anlamda yetkin tıp doktorları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakültemiz temel tıp eğitiminin yanında multidisipliner uygulamalarla öğrencilerin mezun olduktan sonra hekimlik sanatında donanımlı bireyler olmalarını da ilke edinmiştir. Ayrıca tıp eğitimi dışında düzenli olarak yapılan bilimsel içerikli toplantılar ile bilime yön veren geleceğin bilim insanlarının eğitim aldığı bir fakülte olma yolunda ilerlemektedir. Tıp fakültemiz donanımı ve eğitim modeli ile kendini ispatlamıştır ve tıp fakültesi sıralama 2022 yılında da üst sıralarda yer almayı hedeflemektedir.

Tıp Fakültesi Programına Genel Bakış

Tıp fakültesi 6 yıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Fakültemizde bu sürecin ilk üç döneminde teorik ağırlıklı bilgilerin öğrenildiği ve pratik eğitimin yapıldığı entegre eğitim modeli uygulanır. Düzenlenen entegre oturumlar ve olgu sunumları sayesinde temel ve klinik tıp branşlarının multidisipliner açıdan değerlendirilerek öğrenilmesi mümkündür. II. ve III. dönemlerde uygulanan Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumlarında ise öğrenilen teorik bilgilerin hastalıklar üzerinde kullanılarak pekiştirilmesi sağlanır. III. dönem öğrencileri ile birlikte farklı branşlardan gelen uzmanların katıldığı çalıştaylar sayesinde, öğrencilerin aktif bir şekilde katılım sağladığı interaktif bir öğrenme modeli de fakültemizdeki tıp eğitimi programında yer almaktadır.
4 ve 5. sınıflarda öğrencilerin hekim olma yolunda yoğun klinik dersleri aldığı bir staj programı mevcuttur.

Üniversitedeki klinik derslerin yanında üniversite hastanelerimizde de klinik eğitim ve uygulamalar yapılmaktadır. 4. ve 5. sınıfta bulunan tıp fakültesi öğrencileri deneyimli öğretim üyelerinden birebir eğitim alabilmekte ve bu sayede uzmanlaşmak istedikleri alanı daha kolay belirleyerek klinik becerilerini ve bilgilerini artırabilmektedir. Tıp eğitimi dışında düzenli olarak haftanın üç günü bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda öğretim üyeleri tarafından verilen konferanslar, olgu tartışmaları ve öğrenciler tarafından sunulan olgu analizleri bulunur. Bu sayede tıp literatüründe yer alan en güncel bilgiler öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından tartışılabilmektedir.

Demiroğlu Bilim Tıp Fakültesi Tarihi

28 Mart 2006 tarihinde T. C. İstanbul Bilim Üniversitesi adıyla Türk Kardiyoloji Derneği tarafından kurulan üniversitemize, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında açılan başka bir vakıf üniversitesine bağlı olan özel tıp fakültesi devredilmiştir. Türkiye’nin ilk sağlık üniversitesi olma özelliğine sahip Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde yer alan tıp fakültesi 30 yıllık bir hastane geleneğinin mirasçısı durumundadır ve ülkemizin en seçkin tıp fakülteleri arasındadır. Tıp fakültemizde görülen eğitimin 1989 yılında kurulan Grup Florence Nightingale Hastaneleri deneyimiyle birleşmesi sonucu alanında yetkin hekimlerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Tıp fakültemiz hem ulusal hem de uluslararası platformda bilgi ve becerisini kanıtlamış öğretim üyesi kadrosuyla kaliteli bir tıp eğitimi sunarak sağlık eğitimi alanında öncü olma vizyonunu edinmiştir.

Demiroğlu Bilim Tıp Fakültesinde Okutulan Dersler

Üniversitemizde bulunan entegre tıp eğitimi modeli ile tıp fakültesi dersleri daha verimli bir şekilde öğrencilere sunulmaktadır. Tıp fakültesinde okutulan dersler her yıl farklılık gösterir ve birbirinin devamı şeklindedir.

  • 1. ve 2. sınıf: İlk iki senede verilen dersler temel tıp branşları ve terminoloji ağırlıklı olup sonraki dönemlerde dahili ve cerrahi branş dersleri ile kliniğe giriş yapılır. İlk yıllarda temel ve laboratuvar branşlarından tıbbi biyoloji ve genetik, biyokimya, fizyoloji, tıbbi terminoloji, tıp tarihi ve deontoloji, biyoistatistik, histoloji ve embriyoloji, mikrobiyoloji, anatomi gibi dersler verilir. Ayrıca farmakoloji, aile hekimliği, halk sağlığı, ruh sağlığı ve davranış bilimleri, radyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşlarında da dersler verilir.
  • 3. sınıf: 3. yılda klinik branşların ağırlığı artar ve iç hastalıkları, genel cerrahi, pediyatri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, tıbbi genetik, nöroloji, psikiyatri gibi birçok branşın dersleri yer alır.
  • 4. ve 5. sınıf: 4. ve 5. sınıflarda yine klinik branşlar ile birlikte pratik eğitim imkanının da sunulduğu staj dönemi bulunur.
  • 6. sınıf: 6. sınıfta ise hekimliğe emin adımlarla ilerlenilen intörn hekimlik dönemi başlar. Bu dönemde hem klinikte yardımcı olacak dersler işlenir hem de üniversite hastanelerinde klinik becerileri geliştirme imkanı sunulur.

Demiroğlu Bilim Tıp Fakültesinde Sağlanan Olanaklar

Üniversitemiz ve hastanelerimizde yer alan laboratuvarlar öğrencilerin erişebileceği şekilde kullanıma açıktır. Tıp fakültemiz bünyesinde bulunan birçok laboratuvarın ve dersliğin hastane içinde yer alması öğrencilerin birinci sınıftan itibaren hastane ortamına alışmasını ve geleceğe hazırlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi olanakları arasında yer alan maketlerin bulunduğu simülasyon odası öğrencilerin istedikleri zaman kullanımına izin vermektedir.

Simülasyon odasındaki maketler ile öğrenciler doğum simülasyonundan yenidoğan yoğunbakım simülasyonuna ve ileri yaşam destek maketlerine kadar birçok konuda pratik kazanabilme imkanına sahiptir. Simülasyon odasındaki maketler birçok farklı durumun simüle edilebilmesine olanak tanımakta ve bu sayede öğrenciler klinik eğitime başlamadan önce acil veya karşılaşılabilecek vakalara karşı hazırlanmaktadır. Üniversitemizin kadrosundaki alanında deneyimli uzman öğretim üyeleri ile öğrenciler birebir çalışma imkanı elde edebilmektedir. Üniversitemizde geniş dijital ve basılı kaynak koleksiyonuna sahip kütüphane de öğrencilerin kullanımına açıktır.

Tıp Fakültesi ile İlgili En Çok Merak Edilen Sorular

Tıp Eğitimi Nedir?

Tıp eğitimi hekim yetiştirme amacıyla teorik, pratik ve klinik konularda verilen bir eğitim-öğretim programıdır. Bu eğitim sürecinde öğrenciler hem dersliklerde ve laboratuvarlarda öğrenim görmekte hem de tıp fakültesi hastanesi içinde staj ve intörnlük yapmaktadır. Ülkemizde tıp fakültesi kontenjanları sınırlıdır ve üniversite sınavında ilk 50 bin içinde yer alan öğrenciler tıp eğitimi alabilmektedir. Sınırlı sayıda öğrenci kabul edildiği için tıp fakültesi yüzdelik dilimi de kontenjan bakımından genellikle az olur.

Tıp Fakültesi Kaç Yıldır?

Ülkemizde tıp fakültesi 6 yıl sürmektedir ancak tıp eğitimi süreci üniversiteler arasında farklılık göstermektedir. Üniversitemizde tıp fakültesi dersleri içinde uygulanan entegre eğitim modeli ile öğrencilere multidisipliner bir bakış açısı kazandırılmakta ve aynı zamanda interaktif bir şekilde tıp pratiği yapma imkanı sunulmaktadır. Eğitim şekli üniversiteler arasında değişiklik gösterebildiği için tıp fakültesi tercih edilirken uygulanan eğitim modelleri dikkate alınmalıdır.

Tıp Fakültesi Mezunlarının Çalışma Olanakları Nelerdir?

Tıp fakültesinden mezun olan hekimlerin birçok farklı alanda çalışma olanağı vardır. Genel tıp uygulamalarına devam etmek isteyen mezunlar pratisyen hekim olarak çalışabilmekte veya istedikleri zaman uzmanlaşma yolunda ilerleyebilmektedir. Ayrıca laboratuvarlarda, medikal şirketlerde veya özel polikliniklerde çalışma imkanı da mevcuttur.

Tıp Fakültesi Bölümleri Nelerdir?

Tıp fakültesi bölümleri üç farklı başlık altında toplanır:

  1. Temel tıp bilimleri içinde anatomi, biyofizik, tıbbi biyoloji ve genetik, tıp tarihi ve deontoloji, fizyoloji, histoloji ve embriyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya branşları yer alır.
  2. Dahili tıp bilimleri içinde adli tıp, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dermatoloji ve zührevi hastalıklar, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, halk sağlığı, kardiyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, radyoloji, iç hastalıkları, tıbbi genetik, acil tıp gibi branşlar bulunur.
  3. Cerrahi tıp bilimleri içinde ise çocuk cerrahisi, ortopedi, kalp ve damar cerrahi, anesteziyoloji, beyin ve sinir cerrahisi, göz hastalıkları, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kulak burun boğaz, patoloji, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji ile birlikte plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi branşları bulunur.