T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Tıp Fakültesi Nedir, Hangi Bölümleri İçerir?

Tıp Fakültesi, sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırma yaparak tıp doktorları yetiştiren önemli bir akademik birimdir. Tıp eğitimi, insan vücudunun işleyişi, hastalıkların teşhis ve tedavisi gibi konular üzerine yoğunlaşır ve geniş bir bilgi spektrumunu kapsar.

Hem pratik hem de teorik eğitimin birlikte verildiği T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nin asıl amacı geleceğin bilim insanlarını yetiştirmektir. Bu bağlamda Tıp Fakültesi’nin de amacı, özgün tıp eğitim modeli sayesinde klinik ve tıbbi açıdan donanımlı doktorlar mezun etmektir.

6 yıllık bir eğitim sürecini kapsayan Tıp Fakültesi müfredatının ilk üç döneminde teorik ağırlıklı bilgilerin öğrenildiği ve pratik eğitimin yapıldığı entegre eğitim modeli uygulanır. Düzenlenen entegre oturumlar ve olgu sunumları sayesinde temel ve klinik tıp branşlarının multidisipliner açıdan değerlendirilerek öğrenilmesi mümkündür. 2. ve 3. dönemlerde uygulanan Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumlarında ise öğrenilen teorik bilgilerin hastalıklar üzerinde kullanılarak pekiştirilmesi sağlanır. 3. dönem öğrencileri ile birlikte farklı branşlardan gelen uzmanların katıldığı çalıştaylar sayesinde, öğrencilerin aktif bir şekilde katılım sağladığı interaktif bir öğrenme modeli de T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nin tıp eğitimi programında yer almaktadır. 4 ve 5. sınıflarda ise öğrencilerin hekim olma yolunda yoğun klinik dersleri aldığı bir staj programı mevcuttur.

Klinik derslerin yanında üniversite hastanelerimizde de klinik eğitim ve uygulamalar yapılmaktadır. 4. ve 5. sınıfta bulunan Tıp Fakültesi öğrencileri deneyimli öğretim üyelerinden birebir eğitim alabilmekte ve bu sayede uzmanlaşmak istedikleri alanı daha kolay belirleyerek klinik becerilerini ve bilgilerini artırabilmektedir. Tıp eğitimi dışında düzenli olarak haftanın üç günü bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda öğretim üyeleri tarafından verilen konferanslar, olgu tartışmaları ve öğrenciler tarafından sunulan olgu analizleri bulunur. Bu sayede tıp literatüründe yer alan en güncel bilgiler öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından tartışılabilmektedir.

Tıp Fakültesi Hangi Bölümleri İçerir?

Tıp Fakültesi bölümleri üç ana başlık altında toplanabilir:
  • Temel Tıp Bilimleri: Anatomi, biyofizik, tıbbi biyoloji ve genetik, tıp tarihi ve deontoloji, fizyoloji, histoloji ve embriyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya.
  • Dahili Tıp Bilimleri: Adli tıp, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dermatoloji ve zührevi hastalıklar, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, halk sağlığı, kardiyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, radyoloji, iç hastalıkları, tıbbi genetik, acil tıp.
  • Cerrahi Tıp Bilimleri: Çocuk cerrahisi, ortopedi, kalp ve damar cerrahi, anesteziyoloji, beyin ve sinir cerrahisi, göz hastalıkları, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kulak burun boğaz, patoloji, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi.

Tıp Fakültesi Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Tıp Fakültesi eğitimi Türkiye'de genellikle altı yıl sürer. Bu süre, temel tıp bilimleri ve klinik bilimlerin eğitimini içerir, ardından pratik uygulamalar ve stajlar gerçekleştirilir.

Tıp Fakültesi Staj İmkanları Nelerdir?

Tıp öğrencilerinin, eğitimin birçok aşamasında hastanelerde staj yapmaları gerekmektedir. Bu stajlar genellikle üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya diğer sağlık kurumlarında gerçekleştirilir. Stajlar, öğrencilere gerçek hastalar üzerinde deneyim kazanma imkânı sunar ve teorik bilgilerini pratikle pekiştirme fırsatı verir.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Florence Nightingale Group bünyesindeki hastanelerde staj yapma imkânına sahiplerdir.

Tıp Fakültesi Mezunları Hangi Mesleklerde Çalışabilir?

Tıp Fakültesi mezunları, tıp hekimi olarak çeşitli sağlık kurumlarında çalışabilirler. Mezunlar, uzmanlık eğitimini tamamlayarak çeşitli branşlarda uzman doktor olabilir, aile hekimliği yapabilir, akademik kariyere yönelebilir veya sağlık yönetimi gibi alanlarda görev alabilirler.

Tıp Fakültesi Taban Puanları

Tıp Fakültesi taban puanı T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi özelinde, 2023 yılında tam burslu program için 502 puan, %50 burslu program için 457 puandır.

Tıp Fakültesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tıp Fakültesi'ne nasıl girilir?

Tıp Fakültesi’ne giriş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal alanda yüksek bir puan almak ve tercih aşamasında doğru seçimler yapmak gerekir.

Tıp Fakültesi'nde ikinci öğretim var mı?

Türkiye’de genellikle tıp fakültelerinde ikinci öğretim programı bulunmaz.

Tıp Fakültesi'nde uzaktan eğitim imkanı var mı?

Tıp eğitimi, yoğun laboratuvar ve pratik gerektiren bir alan olduğu için uzaktan eğitim imkânı yoktur.

Tıp Fakültesi hangi alandadır?

Tıp Fakültesi, sağlık bilimleri alanında yer alır ve üniversite sınavında sayısal puan türüyle öğrenci kabul eder.

Tıp Fakültesi bölümü geçme notu kaçtır?

Genellikle, 100 üzerinden en az 60 alma gereklidir, ancak bu not fakülteden fakülteye değişiklik gösterebilir.

Tıp Fakültesi mezunu memur olabilir mi?

Evet, Tıp Fakültesi mezunları, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girip başarılı olarak devlet hastanelerinde ve diğer kamu sağlık kurumlarında memur olarak çalışabilirler.