Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefler

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Misyonu

Fakültemizin misyonu, “modern tıp eğitimi vererek üst düzeyde bilgi, beceri ve tutuma sahip, çağımızın tüm sağlık sorunları ve gerçeklerini anlayan, benimseyen, yeterli çevre bilinci gelişmiş, güncel gelişmeleri takip eden, koruyucu hekimliği uygulayan ve toplum sağlığını esas hedefi yapmış, çağdaş, bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş, evrensel bilime katkı sağlayacak nitelikli hekimler yetiştirmektir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Temel Değerleri

  • Sağlık alanında en iyi düzeyde hizmet sunabilmek
  • İletişime açık, işbirliği anlayışında olmak
  • Yenilikçi, yaratıcı ve destekleyici olmak
  • Farklılık gözetmeksizin birey yaşamlarına saygılı olmak
  • Sürekli mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak
  • Çevreye saygılı ve güvenilir olmak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Vizyonu

Fakültemizin vizyonu, “ulusal ve uluslararası platformda kendini kanıtlamış eğitmen kadromuzla, verdiğimiz eğitimin bilimselliği ve kalitesi ile sağlık eğitiminde öncü olmak”tır. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Amacı ve Hedefleri Amacımız, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elimizdeki her türlü imkânı kullanmaktır. Hedeflerimiz, gençlerimizin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoş görülü bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.

Tıp Eğitimin Amacı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitiminin amacı, tıp bilimindeki evrensel gelişmelere uyumlu, toplumun sağlık sorunlarına tam olarak cevap verebilecek bilgi ve beceriye sahip, bilimsel gelişmelere katkıda bulunulabilecek yeterlilik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.