T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

İleri Endoskopi

Merkezin amacı; Gelişmiş tanı yöntemlerinin erken tanıya katkıları ve minimal invazif tedavi yöntemlerinin ileriye dönük etkinliğinin değerlendirilmesi yönünden akademik çalışmalar yapılmasına destek sağlaması ve bu akademik çalışmalarla Uluslararası alanda ülkemizi temsil ederek bu konudaki gelişmelere öncülük etmesidir.

Merkezimizle birlikte ülkemizde ileri endoskopi ile ilgili eğitimlerin yurt içi ve yurt dışı olarak yapılacağı ve böylelikle ülkemizde ileri endoskopi ile ilgilenen hekimlerin eğitimlerine katkıda bulunarak, bu hekimlerin sayısının artmasına olanak sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece yurt dışından eğitim için başvuran hekimlere hem mesleki beceri hem teori açısından eğitim verilerek ve ülkemizin bu konuda uluslararası networkte yer alması sağlanacaktır.

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
  • Merkez faaliyetleri ile üniversitemizi bu alanda etkin bir eğitim merkezi ve yaptığı işlemlerin literatüre yaptığı katkılar ile üniversitemizin bilimsel camiadaki yerini ve etkinliğinii artırması en önemli katkılarından olacaktır.
  • Ülkemizde ise, ileri endoskopik işlemlerin yapılabilirliği ve uygulanabilirliği arttıkça toplumumuzun bu tedavilere erişebilirliği artarak, erken dönemde ve minimal invaziv tedavilerle tedavi edilmesi en önemli toplumsal katkılarından olacaktır.