Merkezin Amacı

Merkezin amacı; Üniversite disiplini altında, kalite standartları açısından akredite bir hizmet vermek, bilimsel araştırmalar yapıp her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek, Beyoğlu bölgesi, İstanbul ve Türkiye genelinde kanser riski analizi yapılarak toplum sağlığı merkezleri, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin onayıyla sahada bireylere kanser hastalığına farkındalık sağlamak, eğitim programları vermek ve her tip kanserin taraması yapılarak erken teşhise yardımcı olmaktır.

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Kanser alanında tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Kanser tedavisinde yer alma potansiyeli olan molekülleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • Araştırma ve geliştirme fonları sağlamak, eğitim, öğretim elemanlarına, idari elemanlara ve hizmet edenlere ödüller vermek.
 • Kanser alanında biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
 • Kanser alanında tıp araştırmaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak.
 • Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün kanser hastalığı ile ilgili bilinçlendirici etkinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak.
 • Kanserli bireylere her türlü kişiye özgün tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek.
 • Kanser alanında ülke geneline yayılacak toplum sağlığı merkezleri, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerle işbirliği halinde erken teşhise yönelik kanser taramaları yapmak.
 • Resmi bilirkişilik ve danışmanlık yapmak.
 • Kanser ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Teknik tıp personeli ve bilim adamı yetiştirmek.
 • Kanser ve insan sağlığı ile ilgili araştırma ve uygulamaları öncelikle yaparak ülkenin sağlık standardının yükseltilmesine yardımcı olmak.
 • Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü tarafından verilecek kanser alanındaki görevleri yerine getirmek.