T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Organ, Doku ve Hücre Nakli

Organ, Doku ve Hücre Merkezi

Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile her türlü hücre, doku ve organ nakli uygulamalarını uluslararası kalite ve standartlarda doğru ve güvenilir biçimde sürekli ve mümkün olan en kısa zamanda yapmak, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde kadavradan elde edilecek tüm insan dokularını işleyip ihtiyacı olan hastalara tedavi amaçlı kullanmak, hastalara transfer edilecek her türlü hücre ve dokunun dünyaca kabul edilen GMP koşullarında üretimini ve hastaya uygulanmasını sağlamak, toplumun her kesiminde hücre, doku, organ nakli ve organ bağışı ile beyin ölümü konularında bilinçlendirmeyi sağlamak, hücre, doku ve organ nakli konularında tüm kurumlarla iş birliği yapmak, hücre, doku ve organ nakli konularında yeni teknikler geliştirmek, bilimsel araştırma ve projeler yapmak.
 

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
  • Yurt içinde ve yurt dışında hücre, doku ve organ nakli uygulamalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.
  • Hücre, doku ve organ nakli uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
  • Hücre, doku ve organ nakli konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.
  • Hücre, doku ve organ nakli uygulamalarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak.
  • Araştırma ve uygulama için gerekli laboratuvarları kurmak ve bu laboratuvarların uluslararası akreditasyonlarının yapılması için gerekli çalışmaları yapmak.
  • Hücre ve doku nakline yönelik gerekli olan kök hücre laboratuvarlarını GMP koşullarına uygun hazırlamak; hücre, doku üretimini ve transferini GMP koşullarında tamamlamak.