T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Otizm & Nörogelişimsel Hastalıklar

Merkezin amacı; Otizm sadece santral sinir sistemini değil multisistem bozukluğa yol açan bir durumdur. Bu nedenle sadece nörogelişimsel bir bozukluk olarak ele alınmamalıdır. Özellikle anne karnındaki dönemden oluşan epigenetik yeniden düzenlenmeler sonucu oluşan otizm birçok sistemi aynı anda etkilemektedir. Otizm insan hastalıklarının temel mekanizması olan inflamasyon ile en ilişkili hastalıktır. Bu nedenle otizm hastalığındaki ana mekanizma olan inflamasyonun modüle edilmesi birçok hastalığın çözümüne katkı sağlayacaktır. Klasik anlamdaki klinik yaklaşım otizmde hala semptomların giderilmesi yönündedir. Bu nedenle hala kalıcı bir tedavi mümkün değildir. Otizm toplumda % 2 oranda görülmektedir. Otizm spektrumu içine ADHD, öğrenme güçlüğü, disleksi gibi durumlar dahil edildiğinde bu oran %15 e kadar çıkmaktadır. Bu merkezin diğer bölümlerden farklılaşacağı en temel nokta in-vivo hayvan çalışmalarından elde ettiğimiz deneyimi klinik kullanıma geçirmeye çalışmaktır.
 

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
  • Merkezin üniversiteye katkısı otizmli çocuklara bütünsel yaklaşımı geliştirmek, literatüre otizm fizyopatolojik mekanizmaları hakkında katkı sağlamak, otizmin farkında sağlık çalışanları yetiştirmektir.
  • Otizm birçok semptomu içinde barındığırdan hastalar farklı hekimlere başvurabilmekte tanısal ve tedavisel hatalara neden olan karışıklıklara neden olabilmektedir. Otizmin tanısında biyokimyasal, radyolojik, patolojik bir ayraç mevcut değildir. Tanı semptomlar üzerinden klinik olarak konmaktadır. Bu tanı 3 yaşına kadar gecikebilmektedir. Otizm tanı kitini (protein ve nöronal farklılaşma temelli) geliştirmek standardize edebilmek ve toplumun kullanıma sunmaktır. Böylece prenatal veya erken bebeklik döneminde otizm tanısı koyarak sağlıtıma ilişkin daha fazla yol katetmeyi sağlamaktır.