T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Ses, Konuşma ve Yutma Bozuklukları

Merkezin amacı; Ses konuşma ve yutma bozuklukları değerlendirme, tanı, tedavi ve rehabilitasyonunda çalışan farklı disiplin ve meslek alt gruplarının karşılıklı işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yürütmesi farklı perspektiflerin kazanılmasına olanak tanımaktadır. Ses konuşma ve yutma bozuklukları alanında bilimsel araştırma projeleri üretmek, tanı, değerlendirme ve tedaviye yönelik uygulamalı çalışmalar yürütmek, araştırma projelerini ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlara dönüştürmektir.

Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
  • Farklı yaş gruplarındaki ses konuşma ve yutma sorunu olan bireylerin değerlendirme, tanılama, tedavi ve danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Ses konuşma ve yutma ile ilgili farklı alanlarda eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulama olanağı sağlanması