T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri ile Geleceğinizi Şekillendirin

Teknoloji Transfer Ofisi

12.06.2018 tarihli E.46079 sayılı yazı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesine Teknoloji Transfer Ofisi kurma izni verilmiştir. 16.01.2019 tarihinde TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yerleşkesinde İstanbul Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. olarak faaliyete başlamıştır.

Ülkemizin ilk sağlık üniversitesi olan T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesinin araştırma stratejisinin ilk ve en önemli hedefi “Sağlıkta Mükemmelliyet Merkezi” oluşturma isteğidir. Günümüzde ülkemiz için ekonomik değeri olan yerli ve milli teknolojik medikal ürünlerin üretilmesi için hem in vivo deneysel araştırma merkezinin hem de teknoloji transfer ofisinin önemi ve yeri büyüktür.

Üniversitemiz TÜBİTAK Marmara Teknokentte (MARTEK) Deneysel Tıp Merkezi (DTM) ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurmuştur. Bunun yanı sıra in vitro laboratuarında yapımı devam etmektedir. Bu birliktelik iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmektedir. Alınan projeler teknoloji transfer ofisinde bulunan proje koordinasyon merkezi tarafından izlenip, değerlendirilmektedir.

Fikri Sınai Haklarının yönetimi ve lisanslama hizmetleri için TÜBİTAK Gebze/Kocaeli Marmara Teknokent TTO (MARTEK-TTO) bünyesinde 04.01.2021 tarihi itibariyle Patent Mühendisi göreve başlamıştır. Bu kapsamda Teknokentte yer alan firmalara Marka Hizmetleri, Patent Hizmetleri, Endüstriyel Tasarım, Yurt dışı Marka Tescili, Hukuki işlemler gibi konularda kapsamlı destekler ve bilgilendirmeler sağlanmaktadır. Önümüzdeki 12 aylık süreçte destek programlarından yararlanan ve ÜR-GE niteliği olan her proje için girişimcilik ve şirketleşme faaliyetleri yürütülmektedir.

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bilim-TTO) Yönergesi

İndir

TTO 2022 Faaliyet Raporu

İndir