Prof. Dr. Birkan TAPAN
Prof. Dr. Birkan TAPAN
Sağlık Yönetimi Pr. (Tam Burslu)
 • 0212 273 2690 -0
 • Eğitim

  Derece Alan Üniversite Yıl
  Lisans Sağlık Yönetimi Bölümü Marmara Üniversitesi 2003
  Yüksek Lisans Kalite Yönetimi (Yl) (Tezsiz) (İö) Marmara Üniversitesi 2004
  Doktora Finans Ve Bankacılık (Dr) Kadir Has Üniversitesi 2009
  Yüksek Lisans 2004

  Özgeçmiş

  • Yayınlar
   Makaleler
   • TAPAN BİRKAN, KAYACAN NİRVA SERA, BAYKARA ONUR (2020) The Success of the Republic of Turkey in Preventing COVID-19 Pandemic Within The First 45 Days. Journal of Health Systems and Policies, () , -. doi: (TR DİZİN)
   • TAPAN BİRKAN, AKSU FATİH (2020) Describing Professionalism Levels of Health Managers. British Journal of Medical and Health Research, () , -. doi: (Eurasian Scientific Journal Index)
   • TAPAN BİRKAN, KİPER FİKRİ, BEKTAŞ GÜLFER (2020) Effect of Efficient Recruitment and Adaptation Training On Promotion in A Private Healthcare Organization-Campus Program Example in Turkey. British Journal of Medical and Health Research, () , -. doi: (Eurasian Scientific Journal Index)
   • KANBUR BAHAR NUR,TAVUKÇU ESRA,UZPAK RAHŞAN,SARAK ÖZLEM,TAPAN BİRKAN (2019) The Need of Palliative Care for the Patients in The Age Group 0-18 and an Analysis of the Practices. British Journal of Medical and Health Research, 5 (01) , 42-53. doi:10.21276/BJMHR (cience search engines, libraries, universities)
   • SERT GÜRKAN,Uslu Bahar,TAPAN BİRKAN,BEKTAŞ GÜLFER,GAYEF ALBENA,İnanıcı Sinem Yıldız (2018) Opinious of Health Administration Students about Current Medical Law Applications. British Journal of Medical and Health Research, Br J Med Health Res, 5 (5) , 8-20. doi:10.21276/BJMHR (Google ScholarLibraries DirectoryAcademic Resource Index ReserachBibVirtual Library: Pharmacy PageUniversity of ZurichUZHElectronic Journals LibraryIndianScience.inInternational Instutite For Reserach Impact factor Journals(IFJ) Scholarlyoa.comCiteFactorAcademic Scienctific JournalsGlobal Impact FactorJournal Index.net (Applied)Cosmos impact factor(Applied)Universal Impact FactorGenamicsUdledge.comSocolarInfoBase Index SJIFScientific Journal Impact FactorAcademicKeys Unlocking Academic CarriersCAS Adivision of the American Chemical Society OCLC support Training open Academic Journal IndexElektronische Zeitschriftenbibliothek Bibliothekssystem Universität HamburgCAS Source Index(CASSI)Scholar Steer)
   • Sert Gürkan, Tapan Birkan, Uslu Bahar, Bektaş Gülfer, Gayef Albena, Yildiz Inanici Sinem (2018) Opinions of health administration students about current medical law applications. British Journal of Medical and Health Research, () , -. doi: (Academic Resource Index ReserachBib)
   • SEZEN ADEM,DİKMEN DAVUT CEM,DİKMEN AHMET CENK,TAPAN BİRKAN (2018) Payment methods of foreign patients in Turkey and Turkish Hemodialysis patients abroad. Khazar Journal of Medical and Health Research, () , -. doi: (Endekste taranmıyor)
   • GAYEF ALBENA, TAPAN BİRKAN, SUR HAYDAR (2017) Relationship between time management skills and academic achievement of students in vocational school of health services. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, () , -. doi: (TR DİZİN)
   • TAPAN BİRKAN,GAYEF ALBENA (2017) Evaluating the efficiency of the informed consent forms of the patient files which were notified of erroneous medical intervention. British Journal of Medical and Health Research, () , -. doi: (Endekste taranmıyor)
   • TAPAN BİRKAN,GAYEF ALBENA,ERCAN AYDAN (2017) Perceptions of Dieticians Regarding Job Satisfaction and Related Factors. British Journal of Medical and Health Research, 4 (2) , 50-61. doi: (Google Scholar)
   • TAPAN BİRKAN (2016) Kadına yönelik şiddetin kadın ve toplum sağlığı üzerine etkileri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, () , -. doi: (TR DİZİN)
   • TAPAN BİRKAN (2016) Comparing attention deficit hyperactivity level with the work experiences of nurses working at a private hospital in Istanbul. Sanitas Magisterium, () , -. doi: (Endekste taranmıyor)
   • SEZEN ADEM,TAPAN BİRKAN (2015) Özel bir hemodiyaliz merkezinde afet deneyimi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, () , -. doi: (TR DİZİN)
   • SEZEN ADEM,DİKMEN AHMET CENK,TAPAN BİRKAN (2015) Feelings of burden and perceived social support among relatives of hemodialysis patients. The Russion Academic Journal, () , -. doi: (Endekste taranmıyor)
   • TAPAN BİRKAN,GAYEF ALBENA,KAPTANOĞLU AYŞEGÜL (2015) Comparison of a Public Hospital and Private Hospital in terms of Patient Safety Culture. Sanitas Magisterium, () , -. doi: (Endekste taranmıyor)
   • TAPAN BİRKAN,SEZEN ADEM,DİKMEN AHMET CENK,DİKMEN DAVUT CEM (2015) Medical records management and a hospital application. The Russian Academic Journal, () , -. doi: (CrossRef (USA))
   • SERT GÜRKAN,SELİN ALICI,YILDIRIM NURDAN,GAYEF ALBENA,TAPAN BİRKAN (2015) BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ, 2 (2) , 98-102. doi:10.5455/sad.2015131441356792 (SCOPEMED)
   • TAPAN BİRKAN,SELİN ALICI,YILDIRIM NURDAN,GAYEF ALBENA (2015) ÖZEL SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASININ GEREKLİLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE JOURNAL OF MEDICINE, 1 (2) , 77-86. doi:10.5606/fng.btd.2015.015 (Endekste taranmıyor)
   • TAPAN BİRKAN,YILDIRIM NURDAN,SELİN ALICI (2015) KLİNİK BAKIM HARİTALARININ BAKIM SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ BİR HASTANE ÖRNEĞİ. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİFLORENCE NİGHTİNGALE JOURNAL OF MEDICINE, 1 (1) , 18-27. doi:10.5606/fng.btd.2015.004 (Endekste taranmıyor)
   • YILDIRIM NURDAN,TAPAN BİRKAN,GAYEF ALBENA,SEZEN ADEM,SELİN ALICI,TUBA KAYAN TAPAN (2015) HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR VE BİR HASTANE ÖRNEĞİ. TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, 1 (25) , 93-100. doi:10.5222/TERH.2015.093 (TUBİTAK, ULAKBİM, INDEX COPERNICUS, DOAJ, TÜRK MED LİNE, TÜRK ATIF DİZİNİ)
   • TAPAN BİRKAN,GAYEF ALBENA,KAPTANOĞLU AYŞEGÜL (2015) Comparison between a Public and Private Hospital in Terms of Patient Safety Culture. SANİTAS MAGİSTERİUM, 1 (2) , 1-16. doi:10.12738/SM (Endekste taranmıyor)
   • TAPAN BİRKAN,GAYEF ALBENA,SELİN ALICI,YILDIRIM NURDAN,SEZEN ADEM (2015) Healthcare Professionals Perception and Related Factors About Total Quality Management. The Russian Academic Journal, 1 (32) , 45-53. doi:http://dx.doi.org/10.15535/i28 (CrossRef (USA), Electronic scientific library (Russia), Google scholar (USA), Worldcat OCLC)
   • TAPAN BİRKAN,YÜKSEL BALCI,SEZEN ADEM,DİKMEN AHMET CENK,DİKMEN DAVUT CEM (2015) Medical Records and Hospital Application. The Russian Academik Journal, 1 (31) , 105-110. doi:http://dx.doi.org/10.15535/i28 (CrossRef (USA), Electronic scientific library (Russia), Google scholar (USA), Worldcat OCLC)
   • ALTINOK ARZU EBRU,COŞKUN ZEYNEP MİNE,TAPAN BİRKAN (2013) Sağlık Hizmetlerinde Etkin İletişimin Önemi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, () , -. doi: (TR DİZİN)
   Bildiriler
   • TAPAN BİRKAN, KAYAN TAPAN TÛBA İnfertilite, Beslenme ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. 15. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 01.06.2021-, İstanbul. (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN, MENDİ ONUR Mobil Sağlık Alanında Gizlilik ve Güvenlik. 5. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 17.03.2021-, İstanbul. (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Yaşlıların Beslenme Alışkanlıklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisi,. 11. Uluslararası Hasta Hakları ve Çalışan Güvenliği Kongresi-14. Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği Kongresi, 14.12.2020-, İstanbul. (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN The Current Situation of Private Health Care Sector in Turkey. 1. International Health Sciences Research Day Congress, 16.06.2019-18.06.2019, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Cost of Dialysis Quality System to Hemodialysis Centers. 9. International Congress on Healthcare Management, 19.12.2018-22.12.2018, . (), -. doi:
   • KANBUR BAHAR NUR,TAVUKÇU ESRA,UZPAK RAHŞAN,SARAK ÖZLEM,TAPAN BİRKAN Çocuk hasta popülasyonunda palyatif bakıma olan ihtiyaç ve mevcut durum analizi. 9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, 08.11.2018-11.11.2018, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN,KANBUR BAHAR NUR,Uzpak Rahşan,TAVUKÇU ESRA Sağlık Profesyonellerinin Eğitim ve İstihdam Durumlarına Bakış. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 25.04.2018-28.04.2018, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Çocuk Hasta Popülasyonunda Palyatif Bakıma Olan İhtiyaç ve Mevcut Durum Analizi. 9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, 08.11.2017-11.11.2017, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Current Status of Dialysis Technician Profession inTurkey. 3. International Journal of Health Administration and Education Congress, 07.04.2017-09.04.2017, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Evaluating The Enfficiency of the Informed Consent Forms of the Patient Files which were Notified of Erroneous Medical Intervention. 3. International Journal of Health Administration and Education Congress, 07.04.2017-09.04.2017, . (), -. doi:
   • KİPER FİKRİ,BEKTAŞ GÜLFER,TAPAN BİRKAN Effect of Efficient Recruitment and Adaptation Training on Promotion in A Private Healthcare Organization-Campus Program Example. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium) Full text book, 07.04.2017-09.04.2017, Thessaloniki. (), 125-131. doi:
   • TAPAN BİRKAN Payment Methods of Foreign Patient in Turkey and of Turkish Hemodialysis Patients Abroad. World Health Sport Tourism Congress, 06.04.2017-09.04.2017, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Özel Bir Hemodiyaliz Merkezinde Afet Deneyimi. 6. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 16.12.2015-19.12.2015, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Metacognitive Learning Strategies of The School of Health Students and Effecting Factors. International Conference on Medical Education, 15.10.2015-18.10.2015, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Occupational Learning Motivation of Student in the Vocational School of Health Services. International Conference on Medical Education, 15.10.2015-18.10.2015, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN JCI Tarafından Akredite Edilmiş Bir Hastanede Yüksek Riskli Hasta Popülasyonunun Belirlenmesi ve Bakım Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 9. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 13.05.2015-16.05.2015, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Farklı Gruplardaki Hastane Enfeksiyonlarının İncelenmesi ve Enfeksiyon Önlemek İçin Yapılan Uygulamalar. 9. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 13.05.2015-16.05.2015, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Hasta Düşmelerinin Önlenmesi ve Bir Hastane Uygulaması. 9. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 13.05.2015-16.05.2015, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Kurumlarında Diyet Hatalarının Belirlenmesi ve Buna Yönelik İyileştirmeler Kapsamında Özel Bir Hastane Örneği. 9. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 13.05.2015-16.05.2015, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Comparison The Work Experience With The Attention Deficit Hyperactivity Levels of Nurses Working at A Private Hospital. International Journal of Health Administration and Education Congress, 28.03.2015-29.03.2015, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Comparison of a Public Hospital and Private Hospital in Terms of Patient Safety Culture. International Journal of Health Administration and Education Congress, 28.03.2015-29.03.2015, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Turizmi ve Bir Hastane Örneğinin Uygulaması. 5. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 10.12.2014-13.12.2014, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Tıbbi Kayıtların Yönetimi ve Bir Hastane Uygulaması. 5. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 10.12.2014-13.12.2014, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Klinik Bakım Haritaları ve Özel Bir Hastanede Uygulama. 8. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24.04.2014-27.04.2014, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Özel Bir Hastanede Doktor, Hemşire ve Teknikerlerin Toplam Kalite ve Hasta Güvenliği Algılarının Belirlenmesi. 8. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24.04.2014-27.04.2014, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Çalışanlarının (Doktor, Hemşire ve İdari Personel) Çalıştıkları Kurumların Kurum Kültürlerini Toplam Kalite, Hasta Güvenliği ve Hasta Hakları Kavramları Açısından Değerlendirmeleri. 8. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24.04.2014-27.04.2014, . (), -. doi:
   • AŞKUN ÇELİK DUYSAL,DİKMEN ÇİĞDEM,ÇAPRAZ NEŞE,TAPAN BİRKAN,ÖZATA SAİDE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİNİN ALGILANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. 4.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 11.12.2013-14.12.2013, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Çalışanlarının Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Algılarının Değerlendirilmesi ve Bir Hastane Uygulaması. 4.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 11.12.2013-14.12.2013, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Hasta Haklarının Sağlık Hizmetlerine Sağladığı Kazanımlar Ve Bu Kazanımların Sağlık Çalışanları Tarafından Çalıştıkları Kurumların Uygulamaları Göz Önüne Alınarak Nasıl Algılandığının Değerlendirilmesi. 5.Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, 20.11.2013-23.11.2013, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Kurumlarında Dış Kaynak Kullanımı. 7. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 10.04.2013-13.04.2013, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Kurumlarında Afet Yönetimi. 7. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 10.04.2013-13.04.2013, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Klinik Bakım Haritalarının Verimlilik ve Maliyet Üzerine Etkisi. 7. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 10.04.2013-13.04.2013, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Kuruluşlarında Personel Güçlendirme. 7. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 10.04.2013-13.04.2013, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Yatarak Tedavi Olan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi. 7. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 10.04.2013-13.04.2013, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yöntemi Tekniği Olarak JSA: İstanbul’xxda Yeni Açılan Bir Özel Hastane Uygulaması. 7. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 10.04.2013-13.04.2013, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi. 3. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 12.12.2012-15.12.2012, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Türkiye de Medikal Turizmin İncelenmesi. 3.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 12.12.2012-15.12.2012, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN,TUBA KAYAN,YALÇIN DÜRDANE HASTA HAKLARI İHLALLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. 4.Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, 14.11.2012-17.11.2012, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Ülkeler Bazında Uygulanma İlkeleri ve Türkiye Uygulaması. 10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 24.05.2012-27.05.2012, . (), -. doi:
   • ÇAPRAZ NEŞE,TAPAN BİRKAN,DİKMEN AHMET CENK Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Ülkeler Bazında Uygulanma İlkeleri ve Türkiye Uygulanması. 10.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 24.05.2012-27.05.2012, MARDİN. (), 604-607. doi:
   • TAPAN BİRKAN,SİNEM KANAR DİNAR,ÇAPRAZ NEŞE Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi. 10.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 24.05.2012-27.05.2012, MARDİN. (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetiminin Başarı Prensipleri ve Kalite Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması. 6. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 18.04.2012-21.04.2012, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Toplam Kalite Yönetiminde Stratejik Yayılım ve Uzun Dönemli Hedeflere Odaklılık. 6. Uluslararası Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 18.04.2012-21.04.2012, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN,SİNEM KANAR DİNAR,ÖZTÜRK ÖZLEM HASTANELERDE RİSK YÖNETİMİ. 6.Uluslararası Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 18.04.2012-21.04.2012, ANKARA. (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması. 5. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13.10.2011-16.10.2011, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması Poster Bildiri. 5.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13.10.2011-16.10.2011, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Performans Ölçme ve İyileştirme Stratejileri. 2.Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyomu, 25.05.2011-27.05.2011, İZMİR. (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Sağlık Sigortacılarının Genel Sağlık Sigortası Üzerine Görüş ve Önerilerinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, 11.05.2011-14.05.2011, . (), -. doi:
   • TAPAN BİRKAN Hastanelerde Afet ve Acil Durumlara Karşı Risk Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması ve Bir Hastane Uygulaması. 9.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 01.01.2011-01.01.2011, . (), 216-222. doi:
   Kitaplar
   • SUR HAYDAR,TAPAN BİRKAN,YAZICI GÜLAY,PALTEKİ TUNÇAY (2019) Hasta Güvenliğinde Çalışanların Rolü, Tıbbi Hata ve Komplikasyon. , Hasta Güvenliği (-). :Palme Yayınevi
   • TAPAN BİRKAN (2019) Sağlık Kurumları Yönetimi I. : Atatürk Üniversitesi.
   • TAPAN BİRKAN (2019) Hasta Güvenliğinde İletişimin Yeri ve Önemi. Gezgin Suat, Sağlık İletişimden Geçer (-). :Nobel Tıp Kitabevleri
   • TAPAN BİRKAN (2014) Diyaliz ve Hasta Güvenliği. Dr.Adem SEZEN, Diyaliz Hemşireliği (99-112). İSTANBUL:Nobel Tıp Kitabevi
   • TAPAN BİRKAN (2013) Tıp Etiği ve Hasta Hakları. Dr.Adem SEZEN, Diyaliz El Kitabı (9-16). İSTANBUL:Nobel Tıp Kitapevi
  • Ders Listesi
   Yıl Öğrenim Dil Ders Saati
  • İdari Görev Listesi
   2018 Bölüm Başkanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2017 Kalite Kurulu Üyeliği Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2016 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2016 Myo/Yüksekokul Müdürü Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2015 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2014 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı İstanbul Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2014 Bölüm Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2011 Kalite Kurulu Üyeliği Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2011 Komisyon Üyeliği Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2011 2015 Bölüm Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2011 2011 Program Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2011 2011 Program Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2010 Komisyon Başkanlığı İstanbul Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2010 Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2010 Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı İstanbul Bilim Üniversitesi Yurt İçi
  • Ödüller
   En İyi Sözlü Bildiri Ödülü 6. Uluslararası Kalite, Akreditasyon Ve Hasta Güvenliği Kongresi 2012
   Poster Bildiri İkincilik Ödülü 5. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi 2011
  • Üniversite Dışı Deneyim Listesi
   ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. KALİTE YÖNETİMİ, HASTA HAKLARI, MESLEK ETİĞİ, RİSK YÖNETİMİ DERSLERİNİ VERMEKTEYİM İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
   KALİTE YÖNETİM UZMAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI, ISO VE AKREDİTASYON SATNDARTLARININ ÇALIŞILMASI, DOKUMANTASYON VE PERFORMANS ÖLÇME VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ GROUP FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANELERİ
   BÜTÇE PLANLAMA UZMANI BÜTÇELEME VE FİYATLANDIRMA ACIBADEM SAĞLIK GRUBU
  • Tez Danışmanlığı Listesi
   European Health Management Association Membership Bilimsel Kuruluş Üye
   Sağlık Bilişim Yöneticileri ve Akademisyenleri Platformu Toplantısı Üye
   Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Üye