Prof. Dr. Fatma Betül AYDIN
Prof. Dr. Fatma Betül AYDIN
Psikoloji Pr. (Tam Burslu)
 • 0212 213 6486
 • Eğitim

  Derece Alan Üniversite Yıl
  Lisans Psikoloji Bölümü İstanbul Üniversitesi 1974
  Doktora Psikoloji (Dr) İstanbul Üniversitesi 1980

  Özgeçmiş

  • Yayınlar
   Makaleler
   • Fatma Betül Aydın, Seval İmamoğlu (2009) Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeğinin Geliştirilmesi. İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 29 (29) , 1-35. doi: (Endekste taranmıyor)
   • F Betul Aydin, Oztutuncu F (2004) Examination of negative thoughts and depressive mood with the family environment. Adolescent, 36 (141) , 77-84. doi: (SSCI)
   • Fatma Betül Aydın, Canel N. (2002) İlköğretim İkinci Kademe Seviyesindeki Ergenlerin Denetim Odağı Özelliklerinin Yaratıcı Düşünceye Etkisi. M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, (15) , 71-84. doi: (Endekste taranmıyor)
   • Fatma Betül Aydın, Seval İmamoğlu (2001) Stresle başaçıkmaya yönelik bir grup rehberlik çalışması. M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, (14) , 41-52. doi: (Endekste taranmıyor)
   • AYDIN FATMA BETÜL (1996) Duygusal istismarın liseli ergenlerin kendini kabul seviyelerine etkisi. M. Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, (8) , 129-136. doi: (Endekste taranmıyor)
   • AYDIN FATMA BETÜL (1996) Benlik Kavramı ve Ben Şemaları. M. Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, (8) , 41-47. doi: (Endekste taranmıyor)
   • AYDIN FATMA BETÜL (1991) Cinsiyet ve cinsiyet rolleri açısından atılganlık düzeyinin incelenmesi. M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, (3) , 25-36. doi: (Endekste taranmıyor)
   • Fatma Betül Aydın, Kavuncu N. (1991) Farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki lise öğrencilerinde cinsiyet rollerinin araştırılması. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1 (2) , 53-65. doi: (Endekste taranmıyor)
   • AYDIN FATMA BETÜL (1990) Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri ile Ders Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi. Psikoloji Dergisi, () , 33-40. doi: (Endekste taranmıyor)
   • AYDIN FATMA BETÜL (1990) Üniversite öğrencilerinde depresyon bilişsel çarpıtmalar ve akademik başarı. M.Ü. A.E.F. Eğitim Bilimleri Dergisi, (2) , 27-36. doi: (Endekste taranmıyor)
   • AYDIN FATMA BETÜL (1989) Üniversite öğrencilerinin bir kesiminde çalışma alışkanlıkları ve tutumları ile depresyon seviyelerinin incelenmesi. M.Ü. A.E.Fak. Eğitim Bilimleri Dergisi, (1) , 8-15. doi: (Endekste taranmıyor)
   • Atamer Ş. Ş., Fatma Betül Aydın (1988) Üniversite Gençliğinin Bir kesiminde suistimale uygun ilaç tüketimi ile sürekli anksiyete ilşkisi. Yeni Symposium, (3) , 34-41. doi: (Endekste taranmıyor)
   • AYDIN FATMA BETÜL (1987) Üniversite adaylarında sürekli anksiyete ve tercihleri. Yeni Symposium, (4) , 5-11. doi: (Endekste taranmıyor)
   • Özden S. Y., Fatma Betül Aydın (1986) Himen in Tarihçesi ve Himen Psikolojisi. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni, (3) , 11-15. doi: (Endekste taranmıyor)
   • AYDIN FATMA BETÜL (1985) Üniversite adaylarında anksiyete düzeylerinin araştırılması. Yeni Symposium, (3) , 68-76. doi: (Endekste taranmıyor)
   • Çuhadaroğlu L., Fatma Betül Aydın (1985) Protetik Tedavide Anksiyete Değerlendirilmesi. M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1 (8) , 7-12. doi: (Endekste taranmıyor)
   • Çuhadaroğlu L., Fatma Betül Aydın (1984) Ağız ve Diş sağlığı ile ilgili tutumların psikolojik yönden değerlendirilmesi. M.Ü. Diş Hekimliği Fak. Dergisi, () , 91-94. doi: (Endekste taranmıyor)
   Bildiriler
   • Koptagel G, Oktay M, Dinçel G, ÖzçelikAydın B Ortaokul Düzeyindeki Çocuklarda okulu bırakma sorunu üzerine araştırma. XIII. Ulusal Nöropsikiyatri Kongresi, -, Ankara. (), -. doi:
   • Atamer Ş Ş, Aydın B Üniversite gençliğinin bir kesiminde suistimale uygun ilaç tüketimi ile sürekli anksiyete ilişkisi. I. Ulusal eğitim sempozyumu, -, İstanbul. (), -. doi:
   • AYDIN FATMA BETÜL Üniversite öğrencilerinin bir kesiminde çalışma alışkanlıkları ve tutumları ile depresyon düzeylerinin incelenmesi. XXIII. Ulusal Psikiyatr ve Nörolojik Bilimler Kongresi, -, İstanbul. (), -. doi:
   • AYDIN FATMA BETÜL Sağlıklı Yaşam İlkelerine Uyum ve Depresyon. V. Ulusal Psikoloji Kongresi, -, İzmir. (), -. doi:
   • AYDIN FATMA BETÜL Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile ders çalışma tutum ve alışkanlıklarının incelenmesi. I. Ulusal Gençlik ve Uyum Sorunları Sempozyumu, -, Ankara. (), -. doi:
   • AYDIN FATMA BETÜL Mesleki Rehberlik. REhberlik ve Psikolojik Danışma Semineri, -, İstanbul. (), -. doi:
   • F Betul Aydin, Tuzduoğlu S, Tuzcuoğlu N Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Tutumları Sosyal Beğeni ve Erkeksi Kadınsı Öz Değerlendirmesi. I. Eğitim Bilimleri Kongresi, -, Adana. (), -. doi:
   • F Betül Aydın, İşmen E Duygusal İstismarın Liseli ERgenlerin Kendini Kabul SEviyelerine Etkisi. Ulusal Psikoloji Kongresi, -, İzmir. (), -. doi:
   • F Betul Aydin, M Akbağ Aşırı rekabetçi tutum ölçeği dilsel eşdeğerlilik geçerlilik ve güvenirlik çalışması. M.Ü.A.E.F. Ulusal Eğitim Sempozyumu, -, İstanbul. (), -. doi:
   • F Betul Aydin, Tarkun E Risk Alma Davranış Ölçeği. M.Ü.A.E.F. Ulusal Eğitim Sempozyumu, -, İstanbul. (), -. doi:
   • F Betul Aydin, Okman S Ergenlik döneminde öfke ifade tarzlarının kendilik imgesi bağlamında incelenmesi. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, -, Erzurum. (), -. doi:
   • F Betul Aydin, Meriç B Grup içinde popüler olan gençlerin bazı kişilik özellikleri üzerine bir araştırma. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, -, Erzurum. (), -. doi:
   • F Betul Aydin, Derelioglu Y, Palut B Sosyal Beceri IKE Ölçeği GEçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. 6. Ulusal PDR Kongresi, -, Ankara. (), -. doi:
   • AYDIN FATMA BETÜL Travma Sonrası Stres. 2000li yıllarda Türkiyede çocukların ve gençlerin psikososyal açıdan değerlendirilmesi sempozyumu, -, . (), -. doi:
   • F Betul Aydin, Seval İmamoglu Üniversite öğrencilerinin öfke ve öfke ifade tarzlarının bağlanma stilleri ve bazı sosyo demografik değişkenler açısından incenmesi. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, -, İstanbul. (), -. doi:
   • F Betul Aydin, S İmamoğlu, M Yukay Üniversite öğrencilerinin öfke ve öfke ifade stilleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, -, İstanbul. (), -. doi:
   • F Betul Aydin, S Tuzcuoglu, N Tuzcuoglu Faculty and Training Group Student Teacher s Attitudes. International Council on Education for Teaching ICET 42th, -, İstanbul. (), -. doi:
   • Aydin B, Aydin A, Özer M, Tuzcuoğlu S Concentration Noise and anxiety. STAR 2000, -, Bratislava. (), -. doi:
   • F Betul Aydin, Seval İmamoğlu Anger expression styles of women with psychological abuse and nonabuse backgrounds. 8th European Chil Abuse and Neglect Conference, -, İstanbul. (), -. doi:
   • F Betul Aydin, N Canel Gender with marital satisfaction problem solving and coping styles. 26th international conference of the stress and anxiety research society, -, . (), -. doi:
   • F Betul Aydin, İmamoğlu S Examination of the relationships between anger anger expression and attachment styles of youths. 26th International Conference of stress and anxiety research society, -, . (), -. doi:
   • F Betul Aydin, Avşar V Examination of Humor and Humor Styles with Gender and Sex Roles. 11th European Congress of Psychology, -, Oslo. (), -. doi:
   • F Betül Aydın, Tarkun E Risk Alma Davranış Ölçeği. M.Ü.A.E.F. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, -, İstanbul. (), -. doi:
   • Aydın B, Akbağ M Aşırı Rekabetçi Tutum Ölçeği Dilsel Eşdeğerlilik Geçerlilik ve Güvenirlik ÇAlışması. M.Ü.A.E.F. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, -, İstanbul. (), -. doi:
   Kitaplar
   • FATMA BETÜL AYDIN (2013) ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ. ANKARA: ATLAS YAYINLARI.
   • AYDIN. B, TUZCUOĞLU.S, AKBAĞ. S, YAYCI,M, AĞIR,M (2013) GELİŞİM VE ÖĞRENME. ANKARA: NOBEL YAYINLARI.
   • AYDIN FATMA BETÜL (2013) Rehberlik. ankara: PegemA Yayıncılık.
   • AYDIN FATMA BETÜL (2012) GELİŞİMİN DOĞASI. BİNNUR YEŞİLYAPRAK, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (-). ANKARA:PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
   • AYDIN FATMA BETÜL (2012) REHBERLİK. ANKARA: PegemA Yayınları.
   • AYDIN FATMA BETÜL (2010) ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ. ANKARA: ATLAS YAYINLARI.
   • AYDIN. B, İMAMOĞLU. S, CANEL.N, YAYCI,L (2009) ERGENLİKTEN YETİŞKİNLİĞE GRUP ÇALIŞMALARI. ANKARA: NOBEL YAYIN DAĞITIM.
   • AYDIN FATMA BETÜL (2007) İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUĞUNDA SOSYAL GELİŞİM. , İLKÖĞRETİM ÇAĞINA YENİDEN BAKIŞ (-). İSTANBUL:MORPA YAYINLARI
   • AYDIN FATMA BETÜL (2007) İLKÖĞRETİM ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ. A.OKTAY, Ö.POLAT-UNUTKAN, İLKÖĞRETİM ÇAĞINA GENEL BİR BAKIŞ (-). İSTANBUL:MORPA YAYINLARI
   • AYDIN FATMA BETÜL (2007) REHBERLİK. ANKARA: PEGEMA YAYINCILIK.
   • AYDIN FATMA BETÜL (2005) Ergenlikten Yetişkinliğe Grup Çalışmaları. : Nobel Yayın Dağıtım.
   • AYDIN FATMA BETÜL (2005) ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ. ANKARA: ATLAS YAYINLARI.
   • AYDIN FATMA BETÜL (2005) GELİŞİMİN DOĞASI. B.YEŞİLYAPRAK, GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ (-). ANKARA:PEGEMA YAYINLARI
   • AYDIN.B,, TUZCUOĞLU. S,, AKBAĞ.M, YAYCI,L, AĞIR, M (2005) GELİŞİM VE ÖĞRENME. ANKARA: NOBEL YAYINLARI.
   • FATMA BETÜL AYDIN (2003) ORTA YETİŞKİNLİK. BETÜL AYDIN, GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (-). ANKARA:SFN TELEVİZYON-TASARIM YAYINCILIK
   • AYDIN FATMA BETÜL (2003) GENÇ YETİŞKİNLİK. BETÜL AYDIN, GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (-). ANKARA:SFN TELEVİZYON-TASARIM YAYINCILIK
   • AYDIN FATMA BETÜL (2003) GELİŞİM PSİKOLOJİSİ. ANKARA: SFN TELEVİZYON-TASARIM YAYINCILIK.
   • AYDIN FATMA BETÜL (2003) ÖĞRENMENİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ. , EVİN OKULA YAKINLAŞMASI VE DEĞİŞEN ANA BABA ROLLERİ (-). ANKARA:MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ
   • AYDIN FATMA BETÜL (2002) Gelişim Psikolojisi. : SFN televizyon-Tasarım,Yayıncılık.
   • AYDIN FATMA BETÜL (2001) BİREYSEL ÖZGÜRLÜK VE ERDEM. , 21 YÜZYILDA EĞİTİM VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ (-). İSTANBUL:SERDAR YAYINCILIK
   • Adnan Ziyalar, Muhtar I, ÖzçelikAydın B (1980) Alkoliklerde Sosyal Gerileme. Ayhan Songar, Alkoliklerde Sosyal Gerileme (-). :İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Yayınları
  • Ders Listesi
   Yıl Öğrenim Dil Ders Saati
  • İdari Görev Listesi
   2010 2011 Enstitü Müdürü İstanbul Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2008 Dekan İstanbul Bilim Üniversitesi Yurt İçi
   2006 2008 Enstitü Müdürü Marmara Üniversitesi Yurt İçi
   1998 2008 Bölüm Başkanı Marmara Üniversitesi Yurt İçi
  • Ödüller
   Rektörlük Teşvik Ödülü Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi 2003
  • Üniversite Dışı Deneyim Listesi
   Enstitü Müdürü İstanbul Bilim Üniversitesi
   Dekan İstanbul Bilim Üniversitesi
  • Tez Danışmanlığı Listesi
   State Trait Anxiety Research (STAR) Üyeliği Üye
   Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Üye
   Eğitim Bilimcileri Derneği Üye
   Türk Psikologlar Derneği Üye