Dr. Öğr. Üyesi Tayfun GÜROL
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun GÜROL
Fizyoterapi Pr. (İö) (Tam Burslu)
 • 0212 213 6486 -169
 • Eğitim

  Derece Alan Üniversite Yıl
  Lisans İstanbul Tıp Pr. İstanbul Üniversitesi 1996
  Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi 1996

  Özgeçmiş

  • Yayınlar
   Makaleler
   • ÇELİK FATMA SEDEN, DAĞDEVİREN BAHADIR, YILDIRIM AYDIN, Uslu Nevzat, SOYLU ÖZER, GÖRGÜLÜ ŞEVKET, GÜROL TAYFUN, Eren Mehmet, Tezel Tuna (2005) Comparison of Coronary Flow Velocities Between Pationts with Obstructive and Nonobtructive Type Hypertrophic Cardiomyopathy: Noninvasive Assessment by TransthoracicDoppler Echocardiography. Echocardiography: A Jrnl.of CV Ultrasound & Allied Tech, 22 (1) , -. doi: (SCI-Expanded)
   • ÇELİK FATMA SEDEN, DAĞDEVİREN BAHADIR, YILDIRIM AYDIN, GÖRGÜLÜ ŞEVKET, Uslu Nevzat, Eren Mehmet, GÜROL TAYFUN, Özen Ersin, Tezel Tuna (2004) Determinants Of Coronary Flow Abnormalities in Obstuctive Type Hypertrophic Cardiomyopathy: Noninvasive Assessment by TransthoracicDoppler Echocardiography.. Journal of the American Society of Echocardiography, 17 (7) , -. doi: (SCI-Expanded)
   • AYDIN ALPER, YILMAZER MUSTAFA SERDAR, GÜROL TAYFUN (2011) Sudden death in a patient with noonan syndrome. Cardiology in Young, (21) , 233-234. doi:10.1017/S1047951110001708 (SCI-Expanded)
   • AYDIN ALPER, YILMAZER MUSTAFA SERDAR, GÜROL TAYFUN, ÇELİK ÖMER, DAĞDEVİREN BAHADIR (2010) Ondansetron administration before transoesophageal echocardiography reduces the need for sedation and improves patient comfort during the procedure. Eur J Echocardiogr, 11 (9) , -. doi: (SCI-Expanded)
   • ÇELİK ÖMER, AYDIN ALPER, YILMAZER MUSTAFA SERDAR, SARIGÜL NEDİM UMUTAY, GÜROL TAYFUN, DAĞDEVİREN BAHADIR (2013) Interaction between cardioverter defibrillator and enhanced external counterpulsation device.. Pacing Clin Electrophysiol, () , -. doi: (SCI-Expanded)
   • AYDIN ALPER, GÜROL TAYFUN, SOYLU ÖZER, DAĞDEVİREN BAHADIR (2013) Coronary aneurysm mimicking a five chamber heart. Eur Heart J Cardiovasc Imaging, 3 () , -. doi: (SCI-Expanded)
   • AYDIN ALPER, GÜROL TAYFUN, SOYLU ÖZER, DAĞDEVİREN BAHADIR (2015) Intermittent symptomatic functional mitral regurgitation illustrated by two cases. Cardiovasc J Afr., 26 (4) , -. doi: (SCI-Expanded)
   • DEMİR MUSTAFA KEMAL, TOKTAŞ ZAFER ORKUN, AKAKIN AKIN, YILMAZ BARAN (2015) Progressive osseous heteroplasia and scoliosis . Spine Journal, 15 (12) , -. doi: (SCI-Expanded)
   • Ökmen Ertan, GÜROL TAYFUN, Erdinler İzzet, Şanlı Arda, Çam Neşe (2003) New-onset conduction defects and their relationship with in-hospital major cardiac events in unstable angina pectoris. CORONARY ARTERY DISEASE, 14 () , -. doi: (SCI-Expanded)
   • ÇELİK FATMA SEDEN, GÖRGÜLÜ ŞEVKET, GÜROL TAYFUN, DAĞDEVİREN BAHADIR, Eren Mehmet, Tezel Tuna, Tezel Tuna (2003) Miyokardiyal Noncompaction: iki olgu nedeniyle derleme . Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 3 () , -. doi: (SCI-Expanded)
   • TUNÇ VOLKAN, EROĞLU ALPER, TABANDEH BABEK, ŞARKIŞLALI KAMİL, ŞENER TUFAN, AYDIN ALPER, GÜROL TAYFUN, ORUĞ TANER (2015) Femoro-femoral Bypass for Graft Salvage in a Renal Transplant Patient With Aorto-iliac Occlusion: A Case Report. Transplantation Proceedings, 47 (5) , 1511-1514. doi:10.1016/j.transproceed.2015.04.060. (SCI-Expanded)
   • KEMALOĞLU ÖZ TUĞBA, FIORE CORRADO, GÜROL TAYFUN, ŞENER TUFAN, SOYLU ÖZER, DAĞDEVİREN BAHADIR, AHMAD AMIER NANDA (2018) Usefulness of live/real time three/four-dimensional transesophageal echocardiography in the percutaneous closure of an iatrogenic aorto-right ventricular fistula . ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES, 35 (3) , 410-412. doi:10.1111/echo.13803 (SCI-Expanded)
   • KEMALOĞLU ÖZ TUĞBA, EREN MEHMET, ATASOY IŞIL, GÜROL TAYFUN, SOYLU ÖZER, DAĞDEVİREN BAHADIR (2017) Are biventricular systolic functions impaired in patient with coronoray slow flow? A prospective study with three dimensional speckle tracking. The International Journal of Cardiovascular Imaging, 33 (5) , 675-681. doi:10.1007/s10554-016-1054-2 (SCI-Expanded)
   • KEMALOĞLU ÖZ TUĞBA, GÜROL TAYFUN, SARIGÜL NEDİM UMUTAY, ASLAN UTKU, KOBEGENOVA MARYAM, AYDIN ALPER, SOYLU ÖZER, DAĞDEVİREN BAHADIR (2019) Safety of radial coronary angiography with uninterrupted direct-acting oral anticoagulant treatment . Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, 47 (1) , 4-9. doi:10.5543/tkda.2018.82830 (TR DİZİN)
   • KEMALOĞLU ÖZ TUĞBA, EREN MEHMET, GÜROL TAYFUN, SOYLU ÖZER, DAĞDEVİREN BAHADIR (2018) A Misclassification of Pulmonary Stenosis Using conventional Echocardiographyhic methods. Balkan Medical Journal, 35 (1) , 105-107. doi:10.4274/balkanmedj.2016.0903 (ESCI)
   • KEMALOĞLU ÖZ TUĞBA, ÖZBİLGİN NAZMİYE, SUNGUR AYLİN, BAŞ ELİF GÜLŞAH, ZENGİN AHMET, GÜROL TAYFUN, SOYLU ÖZER, DAĞDEVİREN BAHADIR (2018) Prevalence of Metabolic Syndrome in Young Patients with ST‑Elevation Myocardial Infarction. International Journal of the Cardiovascular Academy, 4 (3) , 53-58. doi:10.4103/IJCA.IJCA_10_18 (DOAJ)
   • KEMALOĞLU ÖZ TUĞBA, KIVRAK TARIK, GÜROL TAYFUN, ZEHİR REGAYİP, SOYLU ÖZER, DAĞDEVİREN BAHADIR (2019) Sakubitril/Valsartan Kullanımının Kliniğe ve Laboratuvar Bulgularına Etkilerinin, İskemik ve Non-İskemik Kalp Yetersizliği Hastalarında Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 31 (3) , 135-142. doi:10.5336/cardiosci.2019-66657 (TR DİZİN)
   • FURUNCUOĞLU YAVUZ, BÖLÜKBAŞ FİLİZ FÜSUN, BÖLÜKBAŞ CENGİZ, GÜROL TAYFUN, MERT BAŞAK (2020) Two Different Types of Atypical Kounis Syndrome in the Same Patient at Different Times: A Case Report. İstanbul Medical Journal, 21 (4) , 327-329. doi:10.4274/imj.galenos.2020.03453 (TR DİZİN)
   • AYDIN ALPER, YILMAZER MUSTAFA SERDAR, GÜROL TAYFUN, DAĞDEVİREN BAHADIR (2010) Cardiac tamponade caused by intrapericardial organized hematoma as a late complication of open heart surgery: magnetic resonance imaging].. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 38 (2) , 147-. doi: (PUBMED)
   • AYDIN ALPER, ÇUBUK RAHMİ, ATASOY MEHMET MAHİR, GÜROL TAYFUN, SOYLU ÖZER, DAĞDEVİREN BAHADIR (2015) The morphologic and functional features of LAD myocardial bridging at multi-detector computed tomography coronary angiography: correlation with coronary artery disease.. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 43 (1) , 31-37. doi: (PUBMED)
   • GÖRGÜLÜ ŞEVKET, Eren Mehmet, ÇELİK FATMA SEDEN, DAĞDEVİREN BAHADIR, GÜROL TAYFUN, TARTAN ZEYNEP, Cinsoy Sacit, ÖZER ORHAN, Süer Necdet, Tezel Tuna (2002) Östrojen ve hormon replasman tedavilerinin aort sertliği üzerine etkileri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 30 () , 422-427. doi: (PUBMED)
   • ÇELİK FATMA SEDEN, Akgöz Haldun, Akbulut Tamer, ÜNAL DAYI ŞENNUR, GÖRGÜLÜ ŞEVKET, ÖZER ORHAN, GÜROL TAYFUN, KONURALP CÜNEYT, TANGÜREK BURAK, TERZİ SAİT, Tezel Tuna (2002) Yapay aort kapaklı olguların kapak boyutuna göre kardiyopulmoner egzersiz testi ile değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 30 (11) , 685-689. doi: (PUBMED)
   • GÖRGÜLÜ ŞEVKET, Eksik Abdurrahman, Eren Mehmet, ÇELİK FATMA SEDEN, DAĞDEVİREN BAHADIR, GÜROL TAYFUN, Uzunlar Bülent, Uyarel Hüseyin, Tezel Tuna (2002) Değişik manevralarla sağ ve sol atriyum basınçlarındaki değişimlerin saptanması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 30 () , -. doi: (PUBMED)
   • AYDIN ALPER, GÜROL TAYFUN, YILMAZER MUSTAFA SERDAR, DAĞDEVİREN BAHADIR (2011) Catheter entrapment around the Chiari network during percutaneous atrial septal defect closure.. The Anatolian Journal of Cardiology, 11 (2) , 5006-5007. doi: (TR DİZİN)
   • AYDIN ALPER, GÜROL TAYFUN, YILMAZER MUSTAFA SERDAR, YILDIZ YUSUF SELÇUK, AKDEMİR OSMAN, DAĞDEVİREN BAHADIR (2010) Olgu sunumu: Wellen’s sendromu. Maltepe Tıp Dergisi, 2 (2) , 47-48. doi: (TR DİZİN)
   • Keskin Serhan, SAYALI MEHMET ERHAN, KESKİN FATMA ELA, GÜROL TAYFUN, Ekizoğlu İsmail (2005) Roksitromisin kullanımına bağlı gelişen QT uzaması ve ventriküler taşikardi. The Anatolian Journal of Cardiology, 5 (4) , 319-5321. doi: (TR DİZİN)
   • AYDIN ALPER, GÜROL TAYFUN, YILMAZER MUSTAFA SERDAR, DAĞDEVİREN BAHADIR (2012) An Unusual Cause of Syncope in a Patient with Prosthetic Aortic Valve. Medical Bulletin of Haseki, 50 (1) , 37-38. doi: (ESCI)
   • GÜROL TAYFUN (2021) Management of Takotsubo cardiomyopathy before non-cardiac surgery: A case report. . Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 29 (2) , 1-4. doi: (SCI-Expanded)
   • GÖRGÜLÜ ŞEVKET, Eren Mehmet, ÇELİK FATMA SEDEN, Yıldırım Alper, Uslu Nevzat, DAĞDEVİREN BAHADIR, GÜROL TAYFUN, Uzunlar Bülent, NURKALEM ZEKERİYA, Tezel Tuna (2003) Patent foramen ovalenin yeniden tanımlanması. Medical Network Kardiyoloji Dergisi, 10 (2) , -. doi: (TR DİZİN)
   • UĞURLUCAN MURAT, FİLİZCAN UĞUR, ÇAĞLAR İLKER MURAT, ZENCİRCİ ERTUĞRUL, KAYA ERHAN, Es Mehmet Uğur, Es Mehmet Uğur, GÜROL TAYFUN (2012) Coronary artery bypass grafting in a patient with gout arthritis. J Cardiovasc Dis Res, 3 (1) , -. doi: (DİĞER ULUSLARARASI)
   Bildiriler
   • KEMALOĞLU ÖZ TUĞBA, GÜROL TAYFUN, SARIGÜL NEDİM UMUTAY, Aslan Utku, AYDIN ALPER, SOYLU ÖZER, DAĞDEVİREN BAHADIR Safety of radial coronary angiography with uninterrupted direct-acting oral anticoagulant treatment. 33.ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, 05.10.2017-, Antalya. (1), 13-13. doi:
   • YILMAZER MUSTAFA SERDAR, AYDIN ALPER, GÜROL TAYFUN, SAĞATLI EROL, BEKTAŞ OSMAN, DAĞDEVİREN BAHADIR Determinants of left ventricular systolic dysfunction in patients with mitral stenosis: an echocardiographic study with the novel echocardiogrpahy technique speckle tracking. 3rd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 28.10.2007-, Antalya. (), -. doi:
   • YILMAZER MUSTAFA SERDAR, AYDIN ALPER, GÜROL TAYFUN, Sümbül Ayşegül, TÜRELİ HANDE, DAĞDEVİREN BAHADIR Determinations of rotational blood flow in the dscending aorta:a transeusofagial echoıvcardiography study. 3.ANNUAL CONGRESS ON UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 28.11.2007-, . (1), 68-69. doi:10.1007/s10557-007-6061-z
   • GÜROL TAYFUN MANAGEMENT OF TAKOTSUBOCARDIOMYOPATHY BEFORE NON-CARDIAC SURGERY. 6. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 25.06.2021-, Mardin. (), -. doi:
   Kitaplar
   • GÜROL TAYFUN (2020) Kardiyolojide Aciller. Furuncuoğlu Yavuz, Acil Tıp El Kitabı (-). :Güneş Tıp Kitabevi
  • Ders Listesi
   Yıl Öğrenim Dil Ders Saati
  • Tez Danışmanlığı Listesi
   İstanbul Tabip Odası Üye
   Türk Kardiyoloji Derneği Bilimsel Kuruluş Üye