Temel Bilgiler
Ana Faaliyet Alanları
Komisyon Üyeleri
Faydalı Linkler
The Higher Educ. System in Turkey

   
 

  BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu

  • Komisyon Üyeleri

  Prof. Dr. Tevfik ECDER (Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı)

  Prof. Dr. Filiz AYDIN (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Başkanı (ADEK))

  Dr. Öğr. Üyesi Hande KOÇAK (Erasmus Koordinatörü)

  Dr. Öğr. Üyesi Günnur DEMİRCAN (Erasmus Koordinatörü)

  Doç. Dr. Başak MENDİ (Bologna Uzmanı)

  Kadriye EREN (Öğrenci İşleri Daire Başkanı)

  Ahmet ERGİN (Öğrenci Konseyi Başkanı)

  Prof. Dr. Ferda DOKUZTUĞ ÜÇSULAR (Üye)

  Prof. Dr. Aynur ACAR (Üye)