Temel Bilgiler
Ana Faaliyet Alanları
Komisyon Üyeleri
Faydalı Linkler
The Higher Educ. System in Turkey

   
 

  BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu

  • Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Türkiye’de yükseköğretimde ulusal yeterlikler çerçevesi oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar, 2005 yılında Bergen’de gerçekleştirilen ve ulusal yeterlikler çerçevelerinin oluşturulmasını karara bağlayan Bakanlar Zirvesi sonrasında Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılmıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından 28.04.2006 tarih ve 2006/8 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlık Kararı ile kurulan ilk Yükseköğretim Yeterlikler Komisyonu (YYK) üyeleri Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kurumları temsilcilerinden oluşturulmuş ve çalışmalarını 04.02.2008 tarihine kadar sürdürmüştür. Komisyon bu tarihler arasında sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ağırlıklı olarak QF-EHEA düzey tanımlayıcılarını kullanarak yükseköğretimin her düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) sonunda asgari olarak kazanılması gereken bilgi ve kavrama (knowledge and understanding), kavrananları uygulama (applied knowledge) ve geniş anlamda yetkinlere (competences) göre tanımlamış ve bu kapsamda öğrenim çıktılarından (learning outcomes) oluşan “Türk Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi”nin ilk taslak versiyonunu ilgili paydaşların görüşlerine ve katkılarına sunmuştur.

10.07.2008 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından UYÇ çalışmalarını sürdürmek üzere Komisyon üyeleri yenilenmiş ve Komisyon çalışmalarına destek vermek üzere, üyeleri yukarıda belirtilmiş olan “Yükseköğretim Yeterlikler Çalışma Grubu” kurularak, ilgili alandaki hazırlık çalışmaları yeniden başlatılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli toplantısında “Yükseköğretimde Ulusal Yeterlilikler Komisyonu” tarafından hazırlanan ve Bologna Süreci’nin en önemli aşamasını oluşturan “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” çalışmalarıyla ilgili rapor görüşülerek karara bağlandı.

Karara göre “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” kapsamındaki Yeterlilik Profillerinin;

  • Yükseköğretim Yeterlilikleri,
  • Mesleki Eğitim Yeterlilikleri
  • Sanat Eğitimi Yeterlilikleri olarak tasarımı kabul edilmiştir.
  • Ayrıca önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzey tanımları ile her bir düzey için toplam kredi (AKTS) ve öğrenci çalışma yükü aralıkları belirlenmiştir.

    TYYÇ’nin yükseköğretim programları düzeyinde uygulanması çalışmalarının 2012 yılına kadar tüm kurumlarda tamamlanması ve Avrupa Yeterlik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesinin de 2012 yılına kadar bitirilmesi kararlaştırılmıştır.