Dünden Bugüne İstanbul Bilim Üniversitesi

          Üniversitemiz 28 Mart 2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5475 no’lu kanunla İstanbul’da Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabii ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi adıyla kurulmuştur.

          Bu üniversite;
          Kadir Has Üniversitesi’ne bağlı olan Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile bu Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ve mal varlığı bu kanunla Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından İstanbul’da kurulan T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi’ne devredilmiştir.
           1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlayan Tıp Fakültemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi olarak toplam 183 Hekim yetiştirmiştir.
          2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında eğitim verilmeye başlanan Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 141 Psikolog yetiştirmiştir. 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alan Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibarıyla 408 Hemşire yetiştirmiştir. Aynı yıl Eğitim-Öğretime başlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibarıyla toplam 1081 Sağlık Teknikeri yetiştirmiştir. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen Sağlık Bilimleri Enstitümüz ise bugüne kadar 78 lisansüstü öğrencisi mezun vermiştir. Sosyal Bilimler Enstitümüz ise 13 mezun vermiştir. Ayrıca bugüne kadar Tıp Fakültemizde 98 Tıpta Uzmanlık (TUS) öğrencisi değişik Anabilim dallarında Uzman Doktor, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalında ise 5 Yan Dal (YDUS) öğrencisi mezun olmuştur.
           2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı açılmış olup, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.
           2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Diyaliz, Yaşlı Bakımı, Evde Hasta Bakımı Programları kurulmuş olup, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
           2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Sağlık Kurumları İşlemeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Diyaliz, Yaşlı Bakımı, Evde Hasta Bakımı Programlarında ikinci öğretimde eğitim verilmeye başlanmıştır.
           2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Perfüzyon Teknikler”i Programı kurulmuş olup, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
           Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı açılmış olup 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
           Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı” kurulması için başvurulmuştur.
           Üniversitemizde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla Tıp Fakültesi’nde 258, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde 273, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 586, Sağlık Yüksekokulunda 566, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 1131, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 127, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ise eğitim yapan 40 kayıtlı öğrenci olmak üzere 2981 öğrencimiz bulunmaktadır. Tıp Fakültemizde halen 48 kişiye Tıpta Uzmanlık (TUS) ve10 kişiye de yan dal eğitimi (YDUS) verilmektedir.