Etik Kurul
Etik Kurul Yönetmeliği ve Araştırmalar için Kılavuzlar
Etik Kurul Üyeleri
Etik Kurul Formlar
DBÜ KA Etik Kurulu Toplantı tarihleri ve araştırıcılar için son dosya teslim tarihleri

   
 

  T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ERBAŞ (Etik Kurul Başkanı) – Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Farmakoloji Uzmanlığı Almış Tıp Doktoru) Madde 26,(10b) kategorisindedir.

Dr. Öğr. Üyesi Hande KAYMAKÇALAN ÇELEBİLER (Etik Kurul Başkan Yardımcısı) - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı - (Uzman Hekim) Madde 26,(10a) kategorisindedir.

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Taner GÜVEN (Raportör) – Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Madde 26, (10a) kategorisindedir.

Prof. Dr. Işın BARAL KULAKSIZOĞLU - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Etik Kurul Sekretaryasının Bulunduğu Kurumun Dışından Üye) Madde 26,(6) kategorisindedir.

Prof. Dr. Tufan PAKER – Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi - (Etik Kurul Sekretaryasının Bulunduğu Kurumun Dışından Üye) Madde 26,(6) kategorisindedir.

Doç. Dr. Hayriye VEHİD – Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi – (Biyoistatistik Alanında Doktora Yapmış Uzman Kişi) Madde 26, (10c) kategorisindedir.

Doç. Dr. Oytun ERBAŞ - Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji - Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Fizyolog) Madde 26,(10ç) kategorisindedir.

Dr. Öğr. Üyesi Suzan BOZKURT - Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - (Tıp Etiği ve Deontoloji Alanında Uzman Kişi) Madde 26,(10f) kategorisindedir.

Av. Özlem ÖZTÜRK - Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hukuk Müşaviri (Hukukçu) - Madde 26,(10d) kategorisindedir.

Cafer KILIÇ - (Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Kişi) Madde 26,(10e) kategorisindedir.