İnteraktif Olgu Sunumu
İnteraktif Olgu Sunumu

İnteraktif Olgu Sunumu Konu: Tekrarlayan Karın Ağrıları ve Kanlı Dışkılaması Olan Bir Olgu
Konuşmacı: Yaren Nisa GENÇ (Dönem 3 Öğrenci)