İnteraktif Olgu Sunumu
İnteraktif Olgu Sunumu

Konu: Ekstremitelerde Siyanozla Seyreden Olgular
Konuşmacı: Özüm Özge ÇOLAK (Dönem 3 Öğrenci)