Ana Sayfa
İdari
Akademik
Eğitim
Ücretler-Burslar

   

  ESENTEPE KAMPÜSÜ

Adres:
Büyükdere Cad. No:120 34394 Esentepe
Şişli / İstanbul
 Kroki
Telefon: Faks:
+90 (212) 213 64 86 (pbx)
+90 (212) 213 64 87
+90 (212) 213 64 88
+90 (212) 213 64 89
Rektörlük: +90 (212) 213 92 07
Dekanlık: +90 (212) 272 34 61
Muhasebe: +90 (212) 272 51 85
Öğrenci İşleri: +90 (212) 217 16 26
E-Posta:
info@demiroglu.bilim.edu.tr

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun öğrenciler yetiştirmek adına hedeflerini belirlemiştir. Sağlık üniversitesi olarak oluşturulan üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi’nde, ‘Psikoloji’ ve ‘Moleküler Biyoloji ve Genetik’ bölümleri bulunmaktadır. Fakülte olarak amacımız temel ve çağdaş bilgi ile donatılmış kritik ve yaratıcı düşünme becerisine sahip araştırmacı bireyler yetiştirmektir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü kapsamında moleküler düzeyde organizmaların yapıları, işlevleri, birbiriyle ve çevreleri ile olan ilişkileri incelenir. Bu alanda muhtelif yerlerde iş bulan mezunlarımız uygulamacı ve araştırmacı özelliklere sahip olurlar.

Psikoloji mezunlarımızın toplumu farklı kesimlerindeki bireyleri tanıyabileceği, anlayabileceği ve çözümler üretebilmek için gerekli temel ve çağdaş bilgiye sahip olmalarına önem vermekteyiz. Alanda gözlem yapmaları ve son sınıfta bitirme projesi hazırlama zorunlulukları, onları uygulama ve araştırmaya hazırlayıcı etkinliklerdir.

Ayrıca her sene anlaşmalı olduğumuz Avrupa ülkelerinden Erasmus öğrencileri üniversitemize gelmektedir ve kendi öğrencilerimiz de (bir veya iki yarıyıl için) değişim programı kapsamında AB ülkelerinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelere giderek farklı kültürleri tanıma imkanı bulmaktadırlar. Bu bağlamda üniversitemiz farklı kültürleri kaynaştırarak bilimsel bilgiyi paylaşma imkanı sunmaktadır.