Hakkımızda
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 28 Mart 2006 Tarihli ve 26122 Sayı No. lu resmi gazetede yayımlanan (Kanun No. 5475 Kabul Tarihi: 22.03.2006) kanun ile Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulmuştur.

Demiroğlu Bilim Üniversitesinin kuruluşunun 15. Yılında; Florence Nightingale Hastanelerinin ise kuruluşunun 32. Yılında; Tıp Eğitimini Florence Nightingale kalitesiyle markalaştıran Üniversitemiz, Sağlık bilimleri alanında Türkiyenin, ilk sağlık Üniversitesi olarak, bugüne kadar 684 hekim ve 141 Uzman hekim yetiştirmiştir.

Ulusal ve uluslararası alanda lider bir marka olma hedefine uygun şekilde yoluna devam eden Üniversitemiz; Öğrenci odaklı hibrid eğitim modeliyle Sağlık bilimleri alanındaki eğitimi ve benzer şekilde kurduğu uygulama ve araştırma merkezleriyle de hasta odaklı sağlık hizmeti sunumu modelini Ülkemize kazandırarak; akademik ve etik değerlerden ödün vermeden yaşam boyu eğitim ve sağlık hizmeti sunarak rasyonel düşünceyi, geleneği, liyakat ve hizmeti öne çıkarmaya devam etmektedir.

Hekimlik, bir meslek olmanın çok ötesinde insanlık için üstlenilmiş olağanüstü bir sorumluluktur. Sevgi, saygı ve en önemliside güven içeren sahip olduğumuz bu kutsal meslek profesyonel yaklaşım, doğru bilgi ve mesleki takip gerektirir. Tıbbın temel amacı, tüm insanların daha sağlıklı daha mutlu bir yaşam sürmesine hizmet etmektir. Hekimlik mesleğinde başarılı olabilmek için bilim donanımı ve gücüyle hazırlanmak ve Tıp mesleğini artık yaşam tarzımız haline getirmek gerekir;  Tıp Doktoru ünvanı güven, tevazu ve saygıdan ibarettir, bu üç değere sahip çıkan “etik” kavramının kelime anlamını söylemden çok yaşam tarzımıza ve benliğimize işleten bu meslek çekinmeden, korkmadan sadece göğüsleyerek yapılmalıdır.
 
Amacımız, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elimizdeki her türlü imkanı kullanmaktır. Hedefimiz; gençlerimizin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoş görülü bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerek uluslararası arenada rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.
 
Misyonumuz, çağımızın tüm sağlık sorunları ve gerçeklerini anlayan, benimseyen, yeterli çevre bilinci gelişmiş bir SAĞLIK İNSAN GÜCÜ oluşturma amacıyla, gerekli eğitim ve öğrenim için, maddi manevi her türlü yardımı sağlamak ve yol göstermektir. Unutmayalım ki SAĞLIK en kıymetli hazinemizdir.