İdari Birimler

GENEL SEKRETERLİK

İfakat ÖZTÜRK (Genel Sekreter) 
Tel: +90 (212) 213 64 86 Dahili: 181

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Füsun GÜRCAN (Başkan)
Tel: +90 (212) 213 64 86 Dahili: 159

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kadriye EREN (Başkan) 
Tel: +90 (212) 213 64 86 Dahili: 121

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Cengiz TEKİN (Başkan) 
Tel: +90 (212) 213 64 86 Dahili: 116

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ayhan KARATAŞ (Başkan) 
Tel: +90 (212) 213 64 86 Dahili: 146

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Sevinç KAZAZ (Başkan) 
Tel: +90 (212) 213 64 86 Dahili: 177

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Erdoğan AKPAK (Başkan) 
Tel: +90 (212) 213 64 86 Dahili: 188

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Av. Özlem ÖZTÜRK (Hukuk Müşaviri)
Tel: +90 (212) 213 64 86