İhaleler

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (16 Kasım 2023)

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Araç satışı, 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 29.maddesine göre açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (24 Mart 2023)

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Mimari & İç Mimari Proje Hizmeti alımı, 06 Aralık 2020 tarih ve 31326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Demiroğlu Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (09 Şubat 2023)

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Yemek Hizmeti alımı, 06 Aralık 2020 tarih ve 31326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Demiroğlu Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (09 Şubat 2023)

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Temizlik Hizmeti alımı, 06 Aralık 2020 tarih ve 31326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Demiroğlu Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (09 Şubat 2023)

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Güvenlik Hizmeti alımı, 06 Aralık 2020 tarih ve 31326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Demiroğlu Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (01 Şubat 2021)

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Temizlik Hizmeti alımı, 06 Aralık 2020 tarih ve 31326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Demiroğlu Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (04 Aralık 2020)

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Makam arabası alımı, 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DUYURU (22 Aralık 2019)