Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Misyonumuz

Çağdaş bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik değerleri önemseyen, insan öğesini ön plana çıkaran, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran, kişisel ve mesleki alanda kendini yenilemeye eğilimli bireyler yetiştirerek, sağlık insan gücünün oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası platformda kendini kanıtlamış eğitmen kadromuzla verdiğimiz eğitimin bilimselliği ve kalitesi ile sağlık eğitiminde tercih edilen prestijli bir üniversite olmak Sağlık alanında uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile toplumun gereksinimi olan araştırmacı, yaratıcı, özgün, kendine güvenen ve girişimci öğrenciler yetiştirmek, öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte araştırma ve eğitim alanları yaratmak ve toplumun yaşam boyu eğitimini sağlayan ortamı oluşturmaktır.

Temel Değerlerimiz

  • Sağlık alanında en iyi düzeyde hizmet sunabilmek,
  • İletişime açık, işbirliği anlayışında olmak,
  • Yenilikçi, yaratıcı ve destekleyici olmak,
  • Çalışana ve öğrenciye güven duymak
  • Akademik özgürlüğü desteklemek,
  • Sürekli mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak,
  • Etik ilkelere uymak,
  • Çevreye saygılı ve güvenilir olmak
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmak