Kurucumuz

Prof. Dr. Cem' i Demiroğlu

Prof. Dr. Cem ‘i Demiroğlu 1927 yılında İstanbul’ da doğmuş, orta ve lise eğitimini Pertevniyal Lisesi’ nde yapmış, birincilikle mezun olmuştur. 1943-1949 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ni biteren Demiroğlu, 1951 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Kürsüsüne asistan olarak girmiş, 1954 yılında dahiliye uzmanı olmuştur.

1954-1958 yılları arasında Almanya Bonn Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği’ nde çalışan ve birçok bilimsel çalışmalar yapan Demiroğlu, kataterleri ve sine anjiyo cihazlarını Türkiye’ye İlk kez getiren kişi olarak 1956 yılı sonunda yurda dönmüştür.

1960 yılında doçent olan ve 1965 yılında Almanya Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde nükleer metodların kardiyoloji alanında kullanılması üzerinde çalışmalarda bulunan ve bu konuda yaptığı araştırmaları Almanya’ da yayımlayan Demiroğlu 1967 yılında profesör olmuştur.

Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu, 1971-1973 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur.

1973-1976, 1976-1979 yıllarında iki devre Cerrahpaşa Tıp fakültesi’ nin Dekanlığını yapmış, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosunca Üniversitelerarası Kurul Üyeli’ ne seçilmiştir.
1979 yılında kuruluşunu yeni bir yönetmelikle tamamladığı ve Başkanı olarak ele aldığı İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’ nü kurmuştur.

30.05.1980 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ ne öğretim üyelerinin salt çoğunluğunca seçilen Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu; 1981-1983 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ nı yapmıştır. 31 Temmuz 1982’ de 5 yıl için yeniden Rektör olarak tayin edilmiştir. 1987 yılında tekrar 5 yıl için Rektör olarak atanmış: 1991 yılında Yüksek Öğretim Genel Kurul Üyeliği’ ne; Temmuz 1992’ de tekrar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ ne seçilmiştir.

Kendisine Glessen üniversitesi şeref Madolyonu; Munih Üniversitesi ve Taşkent Üniversitesinden Şeref Doktor Ünvanı: 1994 yılında da Almanya Cumhurbaşkanlığı Büyük Nişanı verilmiştir. Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu’ nun araştırma ve bildiri özeti olarak 120 yerli 30 dış yayını ve 5 kitabı olmak üzere toplam 155 eseri vardır.

Kurucusu olduğu Türk Kardiyoloji Vakfı Yönetim Kurulu ve Grup Florence Nightingale Hastanelerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’ nı ve ayrıca Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı’ nı yapmıştır. 17 Temmuz 2002 tarihinde vefat etmiştir.